„Девня Цимент“ АД стартира реализацията на един от най-големите проекти в България през последните 20 години

„Девня Цимент“ АД официално обяви старта на етапа по изграждане на проекта по Новата производствена линия на Девня Цимент, след като подписа договор с новия генерален подизпълнител на проекта – SINOMA/CBMI. 

Строителството на новия завод ще стартира незабавно, като това ще донесе в България най-добрите съвременни технологии в производството на цимент, заедно с най-модерните и осъвременени процеси и системи по контрол на безопасността и околната среда.  Новата производствена линия за клинкер и цимент ще бъде въведена в експлоатация в началото на 2015 г., като годишният ѝ капацитет ще бъде близо 1.5 милиона тона цимент, превръщайки я в най-голямата по рода си в Европа на Групата.

Общата инвестиция на Италчементи Груп в този проект ще е около 160 милиона Евро, които ще бъдат вложени в реконструкцията и модернизацията на циментовия завод в Девня – една от най-мащабните индустриални инвестиции в България за последния четвърт век. По време на етапа на изграждане, който ще започне в средата на 2012 г. и ще продължи две години, проектът ще ангажира повече от 1000 души.

Новата циментова инсталация ще позволи на Италчементи Груп да продължи да задоволява изискванията на вътрешния циментов пазар в България, подкрепяйки нарастващата нужда от инфраструктурни проекти, пътища и мостове, както и широкото разнообразие от жилищно и нежилищно строителство. Стратегическото разположение на новия завод, в непосредствена близост до пристанище Варна-Запад, ще продължи да определя компанията като ключов износител както за Черноморския регион, така и отвъд него.

Новият проект носи със себе си редица икономически и екологични ползи, включително: значително намеление на прахови и CO2 емисии както и подобрена енергийна ефективност и оползотворяване на алтернативни горива.

Италчементи Груп България е най-големият производител на цимент в страната с най-широката продуктова гама на местния пазар. Българският филиал е постигнал много добри резултати през годините и е направил значителни инвестиции за подобряване на производителността и ефективността на своите операции, като в същото време значително намаление на въздействието върху околната среда.

Българските заводи притежават Сертификат за управление на енергийната система, ISO 50001:2011, ISO 14001 – Сертификат за политика и система за опазване на околната среда, ISO 9001 – Сертификат за управление на качеството, както и ISO 14064 – за въглероден отпечатък, като задоволяват високите изисквания на европейските стандарти и местния пазар.