„Девня Цимент“ АД става член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

На 10 юли, 2012 г. „Девня Цимент“АД стана член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН като една от 120-те други компании в България, част от най-голямата в света доброволна инициатива за корпоративно гражданство. Мрежата има за цел да обедини бизнеса с представителствата на ООН, гражданското общество, на трудовите  и държавни институции, с цел застъпването на десетте универсални принципа в областта на човешките права, трудовото законодателство, околната среда и борбата с корупцията. Решението да стане част от тази глобална мрежа се основава на дългогодишния ангажимент на компанията за устойчиво развитие чрез политиката за Устойчивост и нейните 7 дъщерни политики: Безопасност, Качество, Човешки права, Околна среда, Енергия, Социални инициативи и Здраве като интегрирана основополагаща бизнес стратегия и ежедневни бизнес практики. Това е в съответствие с ангажиментите на Глобалния договор в областта на правата на човека, трудовите норми, околната среда и анти-корупцията. „Девня Цимент“ АД има история като активен регионален партньор и заинтересована страна и чрез платформата на Мрежата на Глобалния договор в България, компанията ще има възможност да продължава да се интегрира с други компании, органи на ООН, бизнес асоциации, неправителствени организации и синдикати в насърчаването на Корпоративна социална отговорност (КСО) и етичните бизнес стандарти.