pixel

Девня Цимент официално удостоена със субсидия от Националния иновационен фонд на стойност 49 000 лв.

Девня Цимент Иновационен фонд

„Девня Цимент“ АД получи безвъзмездна субсидия в размер на 49 000 лв. от Националния иновационен фонд на България (НИФ) във връзка с проекта си за проучване осъществимостта производството на леки бетонни блокове, озаглавен: „Проект за Оценка техническата осъществимост на внедряването на технология за производство на Строителни блокове от олекотен бетон „.

Шестият кръг на конкурса за субсидии на НИФ на стойност 18 млн. лв. бе фокусиран върху привличане на кандидати по проекти за развитие на научните изследвания и проучвания за приложимост, с цел намирането на иновативни решения във всички сфери на икономиката. От общо 67 кандидатстващи проекти, бяха одобрени 36 проекта на 35 компании. На 15 декември, като един от одобрените кандидати, „Девня Цимент” подписа договор с Националния иновационен фонд за безвъзмездно финансиране на 40% от общата стойност на проекта – около 122 000 лева.

Очакваната продължителност  на проекта е 8 месеца, необходими за осъществяването на следните научно-изследователски дейности:

– Изследване влиянието на различни видове / марки цимент и инертни материали (силициеви и зеолитови пясъци) върху механичните параметри на получените изделия от олекотен бетон.
– Определяне на различна плътност на материала, съобразно предназначението, и дефиниране на основните параметри, по които продуктът би могъл да се определи като строителен материал, както за неносещи, така и за носещи конструкции.
– Изследване на възможността за оцветяването на блоковете и съвместимостта на експандиращия агент с моно- или комбинация от пигменти при използването на различни типове цименти и инертни материали, с цел постигането на отличителен и естетичен вид на продукта.

Девня Цимент лаборатория

Провеждането на проекта ще има за цел да повиши и конкурентоспособността на „Девня Цимент”, с оглед на диверсификацията и разработването на нови продукти и нови пазари, свързани със строителния сектор, както и да предложи адекватни решения на потребителските нужди и най-вече да създаде нови пазарни ниши. Чрез провеждането на изследователския проект, „Девня Цимент” ще увеличи иновационния си потенциал и експертен опит в областта. Евентуалното успешно развитие и прилагане на технологията би могло да послужи за пример при разработването на подобна технология от другите дружества в рамките на групата „Италчементи”, които да се позоват на нашия опит.

При евентуално успешно развитие на технологията и техническа възможност за реализация, „Девня Цимент” би могла да промотира и продава успешно новия продукт, благодарение на добре развитата си транспортна и дистрибуционна мрежа и партньорски връзки.

Поздравления за всички колеги, ангажирани с разработването на проекта и с пожелание за много успехи при бъдещото му внедряване!

Може да харесате още...