Disbocret® Compact – система за възстановяване и защита на бетон

Бетонът е най-значимият строителен материал на столетието. През последните 100 години той преживя изключително интензивно развитие.

 Многобройните видове бетон във връзка с различните методи на изпълнение, напр. технологията на стоманобетона, разпространиха употребата на този строителен материал.

 Днес бетонът е изпитан продукт с многостранно приложение, трайност и икономически изгодна обработка.

 През времето на употребата и преработката на този материал, той подлежи на различни физични и химични въздействия. Не винаги обаче, при проектирането и изпълнението се вземат предвид необходимите мерки, за да се предотвратят евентуалните щети.

 Образуването на пукнатини и обрушвания в бетона вследствие на корозирала армировка в близост до повърхността на бетона са сред най-често срещаните щети. На тази база – многообразието на тези щети и причините за тях, анализът на проблемите придобива важно значение.

Стоманобетонът има 4 противника:
1. Карбонизацията – понижава алкалността на бетона и естествената защита от корозия се губи;
2. Влагата – прониква през порите и пукнатините в материала;
3. Достъп на въздух;
4. Въздействия на хлориди и сулфати, чрез контакта с атмосферата и отлаганията на соли, които водят до корозия, а с това и до разрушаване.

Въздействие на карбонизацията
– В свободната атмосфера стоманата корозира, като този процес се обуславя от pH на обкръжаващата я среда. В младия бетон армировката е защитена срещу корозия. Високата pH-стойност (12,5) предотвратява образуването на ръжда, въпреки въздействието на кислорода и влагата;
– Един естествен процес, наречен карбонизация (реакция на СО2 и Са(ОН)2 -калциев хидроксид) намалява с течение на годините pH на бетона, прогресивно отвън навътре. Чрез образуването на неутралния варовик, pH пада под 10. Порите и пукнатините улесняват проникването на влага, вредни вещества и кислород;
– От този момент армировката започва да корозира. Бетоновото покритие се разрушава.

Въздействия на хлоридите
Хлоридите се получават при разтваряне на луги, промишлените газове и газовете, отделяни при изгаряне на PVC. Това въздействие се установява, когато се забележат щети от корозия, без карбонизацията да е стигнала до армировката. Отличителни щети са точкообразна корозия и повърхностна корозия.

Въздействие на дебелината на бетона и качеството на бетона
Недоброто покриване на армировката или едно недостатъчно добро качество на бетона (напр.недобро уплътняване или голяма порьозност), стимулират процеса на карбонизация. При достигане на армировката започва образуването на ръжда, а с това и увеличаване на обема ѝ, което води до откъртване на обгръщащия я бетонов слой. Този процес обуславя по-голямата част от щетите.

Независимо от процеса на карбонизация или състоянието на армировката може да се стигне и до други щети като:
– Лошо качество на бетона: ниска якост или голяма порьозност, обусловени от грешки при изпълнението (напр. неподходящ В/Ц- фактор), кухини вследствие на лошо качество на полагания бетон или лош кофраж;
– Обрушвания вследствие на атмосферни въздействия, химични въздействия, липсваща обработка на повърхността;
– Обрушвания от механични въздействия, напрежения в конструкцията, замръзвания или биологична корозия;
– Липсваща армировка;
– Пукнатини в бетона вследствие на съсъхване, преждевременно изпарение на водата, претоварване или температурни въздействия. При по-големи пукнатини може да се стигне до обрушвания и корозия на армировката, поради директния контакт на предизвикващите корозия вещества с армировката.

Основни изисквания към продуктите за саниране на бетона Disbocret® Compact:
1. Подменяне на компрометираното бетоново покритие на оголената армировка;
2. Изработване на хомогенна и здрава връзка между разтвора за ремонт и стария бетон;
3. Температурно линейно разширение на разтвора, подобно на това на бетона;
4. Блокиране на по- нататъшното разпространение на щетите;
5. Ефективно намаляване на процеса на карбонизация при подобна на бетона паропропускливост;
6. Подобни на бетона или по- добри показатели на разтвора по отношение на якост на натиск, якост на опън при огъване, якост на сцепление и Е-модул;
7. Ефективно предпазване на цялата повърхност на бетона от агресивното въздействие на околната среда (SdCO2 и SdH2O);
8. Възстановяване на първоначалния естествен вид на видимия бетон;
9. Сигурна и безопасна обработка на разтворите за саниране.

Подготовка на основата:

Стъпка 1 – механично отстраняване на повредени части на бетона.

Почистване на основата

Стъпка 2 – отстраняване на стари  покрития от боя или мазилки чрез пясъко- или водоструйка.

Премахване на корозията

Стъпка 3 – механично отстраняване на корозията чрез пясъкоструене или друг метод.
Стъпка 4 – отстраняване на праха с промишлена прахосмукачка.

Полагане на защита от по-нататъшна корозия на армировката

Стъпка 5 – корозионна защита с Disbocret® 502 Protect plus.

Разтвор за защита на армировката и сцепителен мост с разтворите за възстановяване на бетона.

Запълване

Стъпка 6 – запълване на обрушванията с Disbocret® 507 MultiTec-Mörtel – разтвор на основа цимент за възстановяване на обрушвания в бетона. Дебелина на слоя 5-40 mm.

Изравняване

Стъпка 7 – площно шпакловане с Disbocret® 505 Feinspachtel – разтвор на основа цимент, модифициран с изкуствени добавки за частично и цялостно шпакловане на бетон. За дебелини 1-5 mm. С възможност за допълнителна обработка.

Финишни покрития:

Disbocret 506 Planspachtel – разтвор на циментова основа, модифициран с изкуствени добавки за цялостно  шпакловане и запълване на порите в бетона. С възможност за изтегляне до 0.

Disbocret 535 BetonLasur – лазурно покритие за бетон с възможност за оцветяване. Като защита срещу проникване на вода и вредни вещества и защитен филм срещу развитието на мухъл и плесени.

Disbocret® 515 Betonfarbe – защитна боя за бетон.

За контакти и повече информация – Дау Бента България.

Може да харесате още...