pixel

ДНСК направи нова проверка дали се строи в хотел „Маринела София“

Marinela

Дирекцията за национален строителен контрол извърши днес нова проверка за строителство в хотел „Маринела София“. Установено беше продължаващо строителство на едноетажното тяло на хотела и неизпълнение на заповедта за спиране на надстрояването. Видът на извършващите се строително-монтажни работи показва, че строежът е захранен с ел. енергия. В резултат на проверката е съставен протокол.

До възложителя „ВГ“ АД, „ЧЕЗ разпределение България АД“ и строителя ще бъдат изпратени покани за съставяне на актове по Закона за административните нарушения и наказания.

При съставяне на последните такива актове на 3 август 2016 г. строителят „Феростил“ ООД депозира възражение, че не извършва строително-монтажни работи към посочената дата, което не е подкрепено с писмени доказателства.

Въз основа на установеното системно неизпълнение на заповедта за спиране на започналото настрояване на едноетажното тяло и твърденията на строителя, ще бъде изпратено искане до Главна инспекция по труда /ГИТ/ за извършване на проверка за спазване на трудовото законодателство.

Ако неизпълнението на заповедта продължи, ще бъдат извършвани ежедневни проверки, при необходимост съвместно с ГИТ и Министерството на вътрешните работи.

Може да харесате още...