pixel

Доклад на Arup разкрива бъдещето на магистралите

Според доклада „Бъдещето на магистралите” на глобалната консултантска компания Arup, магистралите на бъдещето ще бъдат изграждани от самоподдържащи се и светещи през нощта материали и ще бъдат управлявани от усъвършенствани технологии, които ще комуникират с автомобилите, пътната инфраструктура и GPS системите.

Докладът, който гради заключенията си, проследявайки тенденциите до 2050 година, разглежда последиците от тях, включително и от ускорената урбанизация. Очаква се до 2050 година, близо 75 процента от глобалното население да обитава градовете. „Бъдещето на магистралите” обяснява защо това нарастване на градските популации означава, че ще имаме нужда от значително увеличаване на капацитета на индивидуалния и обществен транспортен ресурс. Докладът също хвърля светлина върху това, как промените в климата, изчерпването на ресурсите и човешкото поведение ще оформят нашите пътища в бъдещето.

Инфраструктура

С главоломното увеличаване на броя на пътуващите по пътищата, минимизирането на влиянието и честотата на ремонтните работи ще бъде от изключителна важност.

Очакваното развитие в разработването на материали като самовъзстановяващ се бетон – произвеждащ бактерия, която да запълва пукнатини при нарушаване на целостта му – може значително да редуцира себестойността на пътната настилка, едновременно създавайки по-издържлива и устойчива инфраструктура. Тези икономии могат да изиграят значителна роля в опазването на околната среда, предвид факта, че 7% от световните емисии на въглероден двуокис в момента са вследствие на производството на бетон.

Освен самоподдържащите се материали, докладът предвижда подмяната на пътната повърхност със съвременни соларни панели, които да генерират чиста и възстановима енергия, както и безжичното зареждане на автомобилите докато са в движение или когато са паркирани. Панелите също биха могли да бъдат оборудвани с LED светлини и подгряващи елементи за топене на сняг. Чувствителна към температура боя по самата настилка, ще генерира гигантски предупредителни знаци във формата на снежинки, за да индикира температурен спад и снежни условия.

„Докато термо-чувствителната боя и соларната повърхност могат да прозвучат като нещо невероятно, иновациите, предвидени в този доклад, вече се прилагат и изпитват на различни места по света. Те ще променят начина, по който подхождаме към мобилността и различните видове транспорт и ще предоставят по-сигурна, надеждна и безвредна за околната среда магистрална инфраструктура за бъдещите поколения.” – Тони Маршал, ръководител на бизнес отдел „Глобални магистрали”, Arup

Превозни средства и трафик

Паралелно с еволюцията на магистралите, докладът предвижда промяна на модела на собственост през следващите години, предвид тенденцията пътуващите да плащат все повече за временен достъп до превозни средства, отколкото да закупуват такива. Докато броят на моторизираните превозните средства по нашите пътища се очаква да нарастне с 3% годишно до 2030 година – доближавайки 2 милиарда – ползването на немоторизиран транспорт, като велосипеди и др., както и придвижването пеша, също се очаква да набира все по-голяма популярност. Големи световни градове като Лондон, Ню Йорк, Копенхаген и Богота, вече разпознават тази тенденция и започват да имплементират реални стратегии, с цел намаляване на задръстванията и поддържане на доброто здраве на своите граждани, посредством разнообразни велосипедни и пешеходни схеми.

Очаква се вбъдеще електрическите автомобили да се превърнат в нещо обичайно по пътищата, предвид това, че новите разработки в материалознанието драстично ще подобрят работата и капацитета на батериите. Напълно автоматизираните навигационни системи също така, ще позволят увеличаването на броя на автомобилите без водачи, което може да се отрази на самия дизайн и начина по който функционират магистралите, в полза на безопасността и опазването на околната среда.

Докладът също предлага множество решения, като възможна реакция от наша страна към увеличаващия се пътен трафик. Превозните средства прогресивно ще „поумняват” и ще стават все по-„самоосъзнати”: комбинация между свързани превозни средства и „Интернет на нещата” ще позволи на автомобилите да излъчват и приемат информация за трафик, скорост, атмосферни условия и потенциален риск, касаещ безопасността. В резултат на това автомобилите ще могат да се движат с по-малка дистанция помежду си и да реагират по-бързо на внезапните промени в обстановката. Това ще отвори пазара за хора, които преди това не са били в състояние да управляват моторно превозно средство, такива като по-възрастни граждани или инвалиди.

arhitektura.bg

Може да харесате още...