Двойни зидове с повишена звукоизолация

DWG    PDF

  1. PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура).
  2. Варов или вароциментов разтвор.
  3. Минерална вата.
  4. Циментопясъчен разтвор.
  5. Хоризонтални връзки.