pixel

Еко строителни материали

Изолационните материали, произведени от възобновяеми суровини, са алтернатива на конвенционалните продукти.

Минералната вата и твърдите пластмасови пени са шампионите на пазара на изолации. За това има основателни причини, като ниската им цена, наличността при всеки търговец на строителни материали и добрите изолационни свойства. Но все повече инвеститори и строители търсят продукти, които запазват изкопаемите и минералните ресурси на планетата, да консумират по-малко енергия по време на производството си и да осигуряват здравословена среда на обитаване.

Ако по-рано изолационните плочи и постелки от дървесни влакна, лен или овча вълна са били считани за доста екзотични, сега те са се утвърдили като алтернативни строителни материали.

Обърнете внимание на сертификатите

Сам по себе си естественият произход не е гаранция за качество. Екологичните естествени влакна могат също да съдържат остатъци от пестициди, гъбични токсини, тежки метали, репеленти срещу молци, разтворители или покрития, които са опасни за здравето. Освен това добивът на растителни материали може да означава прекомерна експлоатация на природата.

Безопасността се осигурява от продукти, сертифицирани от доказани институти. Закупуването на изолационни материали от реномирани търговци, специализирани в био строителни продукти, също носи сигурност.

Производителите имат готови продукти, които могат да отговорят на почти всяко изолационно предизвикателство. Но има и приложения като например подовите плочи, при които поради липсата на якост при натиск, все още не позволява избягването на конвенционалните твърди плочи. Обикновено малко по-ниските изолационни характеристики на естествените материали трябва да бъдат компенсирани с по-голяма дебелина на изолационния слой. А това не винаги е възможно.

Здравословен климат в жилището

Ако не съдържат вредни вещества, алтернативните материали също печелят точки по отношение осигуряването на добър и здравословен климат в жилището. Способността им да абсорбират повече вода например предотвратява прекомерната влажност. Освен това материалът може да освободи абсорбираната влага при подходящи условия и по този начин да регулира твърде сухия въздух в помещението.

Тъй като повечето естествени изолационни материали имат по-висока маса, техните звукоизолационни свойства са по-изразени. По-голямата маса осигурява отлична защита срещу летните горещини – свойство, което е особено важно при изолацията на покрива.

Трудността на избора

Естествените изолационни материали като дърво, лен и тръстика се използват традиционно от векове. Други като целулозните люспи имат по-кратка история, но вече са изпробвани. Все още има малко опит с материали като трева или морски водорасли.

Ето някои важни характеристики:
– топлопроводимост – показва изолационния ефект. Колкото по-малка е стойността, толкова по-добра е изолационната способност;
– топлинен капацитет – описва лятната топлинна защита. Колкото по-висока е стойността, толкова повече топлина остава навън;
– първично потребление на енергия – показва колко енергия трябва да се използва за производството на един кубичен метър от продукта;
– CO2 емисии – колко от вредния за климата въглероден двуокис (CO2) се произвежда по време на производството на даден продукт е определящ за екологичния баланс на изолационния материал.

Важен аргумент за или против съответния изолационен материал, разбира се, е цената, която се влияе от много фактори, като например разликите в поръчаното количество или форматите на панелите.

Може да харесате още...