Фасадните тухли поставят акценти

И не случайно, тъй като двуслойните фасади са изключително здрави и придават на сградата индивидуално излъчване и повишена степен на звуко- и топлозащита.

Вятърът и лошото време могат да бъдат пагубни, особено за фасадата на една сграда. В крайбрежни зони, където съдържанието на соли във въздуха допълнително допринася за суровия климат е от първостепенно значение да се придаде на фасадата така необходимата устойчивост на атмосферните условия, на които е подлагана ежедневно. Но и в други региони фасадните тухли са предпочитани. Вместо да се измазва фасадата на няколко години, индивидуалното излъчване на сградата се запазва буквално през целия й „живот”.

Многослойната фасада подобрява микроклимата освен с технологичните си предимства, също и с предимствата на естествения материал – глината. Още древните цивилизации са оценили значимостта на глината и необикновените й свойства.

Производството на тухли датира от 8 век пр.н.е., но епохалното си развитие тухлата постига в средата на 18 век. Една от първите тухларни е построена по заповед на кралица Мария Терезия на възвишението Винерберг. И до днес тухлите, произвеждани от Винербергер търпят постоянно развитие, за да се постиганат оптимални характеристики, които да отговорят адекватно на все по- взискателното строителство. Защото ако досега изискванията към тухлата са били предимно товароносимост и устойчивост на атмосферни влияния, то днес на предни позиции се поставят топло- и шумоизолационните й свойства. Енергийните ресурси са на изчерпване и енергията става все по-скъпа, затова пестенето й е приоритет на всеки инвеститор.

Освен топлоизолационните качества на глината не бива да се подценяват и кумулативните й качества. Наред със своята порьозна и капилярна структура, чрез която се осигурява топлозащитата на сградата, тухлата притежава и уникалната способност да действа като естествен климатик: температурните колебания се изравняват благодарение на отдаването и приемането на топлина.

В зависимост от предназначението й една тухла трябва да отговаря на множество допълнителни изисквания, напр. форма, дизайн, обем на кухините, якост на натиск, дебелина на преграждащите стенички, плътност, топлоизолационни свойства, дълготрайност, абсорбация на вода, якост на сцепление, реакция на огън, екологичност и не на последно място възвръщаемост на инвестицията. А когато говорим за инвестиция, трябва да проявим далновидност, която само материал с дълъг живот може да ни позволи.

За да се постигне максималния потенциал на многослойната фасада, трябва да се спазват няколко основни правила: носещата стена, която също може да е изградена от тухлена зидария, трябва да е дебела поне 17,5 см., а външната поне – 9 см. Ако се използват стандартни анкери /DIN 1053/, отстоянието помежду им не може да е повече от 15 см. и не по-малко от 6 см. Междината може да се запълни с закрепен за носещата стена изолационен материал /напр. минерална вата/ или само с въздух, както и с комбинация от двете. Въздушните процепи осигуряват оптимална вентилация на вътрешната стена, а евентуално попадналата през челните фуги вода може да се отича безпрепядствено. За да се гарантира перфектна въздушна циркулация, при зидането на външния фасаден слой трябва да се внимава да не попадне разтвор в междината. Двата фасадни слоя се свързват посредством анкери от неръждаема стомана, които придават допълнителна здравина на конструкцията.

Изборът на фасадни тухли не е лесен. Само асортиментът на Винербергер предлага над сто и двадесет повърхности, цветове и форми. Многобройните, трайно запазващи цвета си тухли дават разнообразни възможности за оформление. Съвременната тенденция за „връщане към природата” търси естествения дизайн и топлота на цветовете. И тук Винербергер има с какво да изненада търсачите на естественото.
Не само цветът, но и формата и повърхността дават допълнителна свободата за оформление. „Духът от миналото”, когато основният градивен материал е бил тухлата, може да се пресътвори и с дизайнерската серия Antique, при която външния вид на тухлата е изкуствено „състарен”. Понякога няколко сантиметра раместване надясно или наляво накланят везните дали една фасада ще има спокойно и достолепно излъчване или ще играе „закачливо” с погледа. При класическото подреждане се размества всяка втора редица, за да се започне на следващия с половин или четвърт тухла и да се постигне равномерно спокойна оптика.

Вижте също...