Фибран България навърши десет години

Борис Радулов, заместник изпълнителен директор на „Фибран България” АД

Интервю с Борис Радулов, зам. изпълнителен директор на „Фибран България” АД

“Фибран България” АД е създадено от „Фибран Гърция”, „Балканстрой” и „Къмършал Кепитал” през 1997 г., но през 2004 г. „Къмършал Кепитал” напуска дружеството и в момента собственици са останалите две компании. “Фибран България” е първият български производител на термоизолационни плоскости от XPS – екструдиран пенополистирен. Компанията извършва инженерингова и търговска дейност с пълна гама от строителни изолации и системи.

“Фибран България” е първата българска фирма, изпълнила комплексен проект по “опаковане” на съществуващи панелни сгради. Резултатите от проекта бяха оценени като отлични и получиха международно признание. Демонстрационният проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бе финансиран по програма Phare на Европейската комисия. За обект бе избран жилищен комплекс в град Радомир, типичен пример за комплексите в големите градове в страната ни, съставен от 6 блока, построени около 1980 год. по метода на готовите панелни конструкции.

Последвалите енергийни одити установиха значително значително подобрение на топлинния комфорт, потенциал за енергийно спестяване около 46%, и потвърдиха още веднъж високите топлоизолациони качества на продукта.

Заводът в гр. Русе

„Фибран България” отбелязва десет години на българския пазар. Коя е основната цел, която си поставихте при основаването на компанията тук и успяхте ли да я постигнете?
Вече две години и половина имаме работеща фабрика за XPS – FIBRAN Eco в Русе и тя е първата подобна в България. С нейното откриване постигнахме основната цел, която беше заложена в бизнесплана на компанията – да имаме производствена единица в България. Малко след това открихме и логистичния център в София, който е и офис, и склад. Другата цел, която си бяхме поставили в маркетинговата стратегия при стартирането, беше налагането на изолационните продукти FIBRAN Eco на пазара и достигане до пазарен дял, който да оправдае изграждането на производствената структура у нас.

Ние продължаваме да дистрибутираме и продуктите, с които започнахме преди 10 години – гипсо картон и материали за сухото строителство, окачени тавани, минерални и стъклени вати, битумни хидроизолации, продукти на строителната химия, официални представители сме на доказани европейски производители като Knauf, Izover, Mapei, Ardex, Valli Zabban и др.

Поставяне на XPS

Как определяте в момента позициите на „Фибран България” на нашия пазар?
Ако говорим за XPS изолация, колкото и нескромно да звучи смея да твърдя, че сме лидер на нашия пазар. Нашето желание е да запазим тези позиции и да ги задтвърдим, разбира се. А как стигнахме до тук? Това е благодарение на продукта като такъв – с неговите доказани вече качества. Произведения FIBRAN Eco у нас по нищо не се различават от този, които се произвежда в Гърция, Портогалия и Словения – това са фабриките на „Фибран Груп”. Важно е да кажа, че ние имаме СЕ маркировка на продуктите ни, което е доказателството ни за качество и затова, че предлагаме продукт отговарящ на европейските норми и стандарти. В края на миналата година успешно приключихме въвеждането на система за управление на качеството ISSO 9000-2000 и имаме сертификат. Ние гаранираме качеството на нашите продукти. В завода в Русе разполагаме с лаборатория, където задължително се проверява готовата продукция.

Другата причина да сме с лидерски позиции е екипът от професионалисти на „Фибран България”. Освен това, обслужването на клиентите е от огромно значение за нас и това означава не само продажба, а и консултация, която да доведе до очаквания положителен резултат. Въпреки, че продаваме основно чрез нашите дистрибутори, винаги сме готови да отговорим на запитвания на клиенти, да направим ако е необходимо изчисления, за да ориентираме клиентите ни към правилния тип и вид дебелина на плоскостите.

XPS – екструдиран пенополистирен

Предполагам и вашите дистрибутори също са обучени да дават подобна консултация?
Да, те са обучени, но пак казвам, че ние също винаги сме на среща да дадем консултация, ако клиентите ни имат някакви допълнителни въпроси или съмнения. Всеки би могъл да се обади на телефоните на централния офис в София на фирмата.

Търсенето на топлоизолации нараства. Какви са плановете ви за следващите години?

Постоянно модернизираме завода в Русе, което ни дава възможност за производство на нови типове фибран. През 2006 г. направихме една инвестиция за производството на тип GF- подходящ, както за подове и покриви, така и за стени (като разхода на лепило и шпакловка е намален значително). Досега в България не се произвеждаше подобен материал. С модернизирането на производствената линия във фабриката ние увеличаваме и производителността.

Освен това, продаваме FIBRAN Eco в Румъния, Украина, Сърбия Македония и Молдова. Желанието ни е да продължаваме да изнасяме продукта и да увеличаваме обемите за външните пазари, да запазим лидерските си позиции и да сме все по-близо до крайните клиенти.

Може ли да направите сравнение между нашия пазар и тези, на които изнасяте?

Трудно би било да направя нещо подобно. Като цяло навсякъде търсенето нараства. Не трябва да забравяме, че страни като Украина и Румъния са по-големи от нашата. Интересното е, обаче, че като цяло в Румъния пазарът на XPS тепърва започва да се развива – там по разпространени са останалите типове изолации, сред които е и ватата.

Качествената изолационна система повишава енергийната ефективност в дома

Участвате в проекти свързани с енергийната ефективност…
Да, участваме в различни проекти. Един от първите ни проекти е в Радомир, където вече имаме функционираща сграда и ефектът от изолацията е доказан.

Въпросите, свързани с енергийната ефективност, и към настоящия момент представляват сериозен интерес. Чувствителността на обществото се изостря все повече в това отношение. Особено важен е въпросът със съществуващите вече построени сгради, които търпят огромни загуби на енергия. FIBRAN Eco е отличното решение на тази актуална проблематика, свързана с въпросите за енергоспестяване, касаеща както термоизолацията на нови сгради, така и на вече съществуващи такива.

С колко са нарастнали продажбите на „Фибран България” от създаването досега?

Продажбите на FIBRAN Eco са нарастнали в пъти за последните години. Това се дължи на доказаните качества и ефективност на продукта. Най-добрата реклама за нас са доволните клиенти. Удовлетворени сме когато получаваме сърдечни поздравления и благодарности от крайни клиенти.

Във “Фибран България” ще продължим съвместно с нашите партньори – дистрибутори да работим за задоволяване нуждите от ефективна топлоизолация. Желанието ни е и да сме все по-близо до всички потенциални и настоящи клиенти.