FIBRANxps вече е с дебелина и 180 mm

Заводът ФИБРАН в гр. Русе, който е първият български завод за екструдиран полистирен в България, започна производството на топлоизолационни плочи FIBRANxps вече с дебелина от 180 mm. 

Лабораторията на завода проведе всички неободими изпитания на първия продукт с тази дебелина, който е FIBRANxps 300-L. Основното предназначение на този продукт е влагане в детайли на подови или покривни конструкции.

Възможно е производството и на други продукти с такава дебелина, например: предназначените за фасадни системи продукти FIBRANxps ETICS BT и FIBRANxps ETICS GF

Новата дебелина от 180 mm най-вече удовлетворява изискванията при приложенията, в които са необходими по-високи стойности на якост на натиск. Това са продуктите FIBRANxps 400-L, FIBRANxps 500-L и т.н. Техните специфични приложения за високонатоварени подове в индустриални, производствени, хладилни и складови сгради или сгради с плитки фундаменти без подземни етажи обичайно изискват по-големи дебелини, което налагаше многослойното полагане на топлоизолацията. В отговор на тази необходимост с новата дебелина на продуктите е възможно и еднослойно полагане на топлоизолацията. По този начин, намалява действителния разход за труд и време на обекта, както и спомага за по-лесното постигане на правилно подреждане на топлоизолационните плочи и следователно избягването на топлинни мостове.

Разширяването на гамата от произвеждани продукти е в резултат на усилията на компанията да отговаря на изиксванията на пазара, от една страна, а от друга – да постига добра информираност на хората за начините за съхранение на енергия. Развитието на обществена култура за отношение към природата и  енергията е кредо за ФИБРАН БЪЛГАРИЯ и компанията прави сериозни инвестиции в тази насока.