pixel

FIBRANgeo с нови изпитвания и нова Декларация за съответствие CE

Основната причина за промяната е желанието на FIBRAN за усъвършенстване на продуктите и постигането на по-добри стойности на коефициентите. Така, благодарение на целенасочените развойни усилия, фабриката вече е в състояние да постигне още по-добри резултати.

По-конкретно промените са следните:

Уеднаквяване на обхвата на дебелините
– Включване на нови стойности на показател Ti – дебелина допустимостза ватите с по-голяма плътност. Трябва да се отбележи, че стойностите T6 и T7 поставят продуктите в най-добрия клас за приложения за подове и покриви
– Подобряване стойността на λ – коефициент на топлопроводност:

FIBRANgeo ΒΡ-021 / ΒΡ-001          λ = 0.036 (от 0.040) W/mK

FIBRANgeo ΒΡ-051 / ΒΡ 40             λ = 0.039 (от 0.040) W/mK

– В показателя устойчивост на въздушен поток AFri  са изпитани продукти и с ниска плътност. Продуктите са групирани по стойности до 60kPa s/m2 и по-високи от 60kPa s/m2
– В показателя TRi – якост на опън, перпендикулярно на повърхностите: FIBRANgeo BP-051, е с подобрени стойности от 7,5kPa на 15kPa
– Добавен е показателя за свиваемост CPi. Получените стойности (CP2) са най-добрите и това е много важно при приложенията за покрив и под
– В показателя точка на натоварване при 5 mm деформация PL(5)i успешно са постигнати и променени следните стойности:

FIBRANgeo Β-571      PL(5)i=350 (от 250)

FIBRANgeo Β-002      PL(5)i=550 (от 250)

FIBRANgeo ΒΡ-001    PL(5)i=250

FIBRANgeo ΒΡ-021    PL(5)i=400

FIBRANgeo ΒΡ 50       PL(5)i=600

FIBRANgeo ΒΡ 70       PL(5)i=700

– В показателя aw абсорбция на звука вече има стойности за всички продукти

В бъдеще усилията на FIBRAN за подобряване на техническите характеристики няма да спрат до тука.

 

Може да харесате още...