Фугите в строителните конструкции

Фугите свързват строителните части и елементи, които са направени от различни материали, позволяват движение и слягане на конструкцията и допринасят за шумоизолацията на сградата. Конструктивни фуги има при новото строителство, в сглобяеми конструкции и при съществуващи вече сгради. Фугите трябва да бъдат правилно планирани и обработени в зависимост от топлинните разширения и въздушните напрежения, така че да не се превърнат в проблемен елемент на сградата.

Видове фуги
Има различни видове спецификации на фугите в зависимост от въздействията, на които са подложени и сферата им на приложение. Основно те са 2 вида – за поемане на движения и свързващи. Поемащите движения фуги се делят на дилатационни, експанзионни, поемащи слягвания, фиктивни, натискови и компенсаторни (вж. таблица 1). Тези фуги са необходими, за да се предотвратят увреждания на конструкцията от рода на деформация и напуквания вследствие на различията в експанзионните характеристики на различните строителни материали при съседни структурни елементи.

Свързващите фуги са фуги, разположени между два различни видове материал, напр. фугите между прозорците и вратите и зидарията, както и санитарните фуги, които са постоянно изложени на водно влияние. Движения също възникват поради разликата в стойностите на топлинните разширения и свивания на строителните материали.

Свързващите фуги между подобни или различни материали изискват сигурна и устойчива хидроизолация, способна да издържи движенията на конструктивните елементи, както и да отговаря и на други технически изисквания.

Хидроизолация на фуги
Успехът при хидроизолацията на фуги зависи не само от външните условия, но започва още при фазата планиране на строителния проект. Изборът на подходящ свързващ материал е от решаващо значение за дълготрайността и очаквания жизнен цикъл. Друг ключов фактор за дълготрайността на хидроизолацията на една фуга, е подготовката на основата. Адхезията на материала към стените на фугата е също от голямо значение.

Саморазливните изолационни съставки, свързващи материали в пастообразна форма, лентите за фуги и инжекционните системи (в това число инжекционните маркучи) са основните материали, които са небходими за успешната хидроизолация на движещи се фуги.

таблица 1

Важни свойства на хидроизолационните материали
Изолационните съставки за хидроизолация на фуги се различават по техните механични свойства и по вида деформируемост (пластична или еластична).

Еластична хидроизолация Пластична хидроизолация
Еластичните изолационни материали
възвръщат своята първоначална форма
след като са били деформирани,
благодарение на своята разтегливост. Изолационните материали за експанзионни фуги трябва винаги да съдържат еластични компоненти.
На колкото повече движения е подложена
една фуга, толкова по-високо трябва да е качеството на хидроизолационния
материал.

Пластичните изолационни съставки се деформират трайно, след като са били стресирани и не възвръщат първоначалната си форма. Те имат преимуществото, че на практика не създават напрежение във фланговете на фугата.

С пластични изолационни материали е лесно да се създаде връзка между различни видове субстракти. Пластичните изолационни материали могат да се използват при фуги от затворен тип от рода на тръбните разводки.

Решения КЬОСТЕР за хидроизолация на фуги в практиката
Работещите фуги трябва да бъдат изолирани дълготрайно, еластично, да притежават стабилност на формата и да са устойчиви на ултравиолетови лъчи. Хидроизолацията за фуги трябва да позволява на конструкцията да се движи без това да води до увреждания. Работещите фуги с ширина до 35 мм могат да бъда изолирани с Изолации за фуги FS КЬОСТЕР. За по-широките фуги от рода на експанзионните и дилатационните се използвата Ленти за фуги КЬОСТЕР.

Подготовка на основата
Всички субстрати се нуждаят от подготовка преди полагането на хидроизолацията. Тази предварителна подготовка определя качеството на системата и не трябва да бъде подценявана. Като основно правило субстратът трябва да се почисти до здрава и стабилна основа, да се заглади и грундира. Основата да бъде чиста, здрава, суха и да не съдържа възпрепятстващи адхезията вещества от рода на восъци, масла и стари покрития.

 Пясъкобластирана повърхност. Почистени стени на фуга.

Хидроизолация на фуги с Изолация за фуги FS КЬОСТЕР

Общоприет метод за хидроизолация на фуги е запълването им с еластичен материал.

Изолацията за хоризонтални фуги FS-H КЬОСТЕР е саморазливна, гуменоеластична изолационна субстанция с висока химическа устойчивост, поради което е идеален материал за хидроизолация на хоризонтални фуги в тежките строителни конструкции, основите, пречиствателните предприятия, гаражи, тунели и др.

Изолацията за вертикални фуги КЬОСТЕР има маджунообразна консистенция и е подходяща, както за вертикални, така и за хоризонтални фуги.

Начин на приложение

Стените на фугите се скосяват преди полагането на Изолациите за фуги.
Скосяването трябва да бъде с ширина поне 10 мм под ъгъл 45 °.
За да се избегнат увреждания на Изолацията за фуги, причинени от движения в различни посоки, Изолацията за фуги трябва да прилепне само към двете стени на фугата. Поради това е необходимо да се направи подложка от кварцов пясък или дунапрен. Това елиминира възможността за адхезия
към трите фланга.

 

Изолацията за фуги трябва да бъде монтирана така, че съотношението между височината и ширината на фугата да отговаря на съответните изисквания. В техническата карта има подробна таблица в тази връзка. От двете страни на фугата се поставя хартиена лепенка, за да се постигне чисто и правилно приложение.

 

Хигроскопичните субстрати трябва да се грундират два пъти с FS-грунд КЬОСТЕР,
а нехигроскопичните – веднъж.
Фугата се запълва с изолацията 2 часа след грундирането на стените.

 

Изолацията за фуги се заглажда с шпакла. Хартиената лепенка се отстранява преди втвърдяването на изолацията. Изолацията за хоризонтални фуги FS-H КЬОСТЕР в своя завършен вид.
За повече информация и контакти – Кьостер България.