Геолан – нови продукти и предизвикателства за инвеститори и проектанти

GEOLAN решения – В отклик на повишения интерес към топло-и звукоизолиращите продукти от каменна вата, предпочитани за влагане в плоски покриви и вентилирани фасади

Групата ФИБРАН утрои своя капацитет за производството на изделия от каменна вата. Новите производствени мощности позволяват на компанията да предложи на своите клиенти и обновен асортимент. Новите продукти успешно задоволяват изискванията в инвестиционните проекти за полагане на каменни вати както с по-високи якостни характеристики (GEOLAN BP50, GEOLAN BP70), така и с по-големи дебелини (200mm).

През Септември 2001г. компанията ФИБРАН, вече утвърдено име на производител на топлоизолационни плоскости от XPS на европейските пазари, започна и производсвото на каменна вата за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита. Първият производствен комплекс за продукти от каменна вата е с капацитет 30 000 тона годишно. В началото на 2008 година в завода е пусната в експлоатация и новата производствена линия с двоен капацитет. Това даде възможност да се обогати продуктовата гама. Основно се произвеждат твърди плочи от минерална /каменна/ вата с плътност от 30kg/m3 до 200kg/m3 и дебелина от 20 до 200mm и изолационни рула с плътност от 40kg/m3 до 50kg/m3 и дебелина от 50 до 100mm, с и без покритие, и търговско наименование ГЕОЛАН (GEOLAN).

Продуктите GEOLAN отговарят на изискванията на европейския стандарт EN 13162.

GEOLAN – влакната на каменна вата имат тест за биоразградимост съгласно Директива 67/548/EEC

GEOLAN – продуктите от каменна вата са сертифицирани съгласно Европейска Директива 89/106 и са в съотетствие с Европейски Стандарт EN 13162 и притежават “CE” маркировка (Декларация за съответствие GEOLAN).

Всички компании от групата на ФИБРАН притежават сертификат ISO 9001 за управление на качеството.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ: За подобряване на енергийна ефективност в сградите е важно да се изберат подходящи топлоизолационни материали. Коефициента на топлопроводимост λ е важен фактор. По-ниска стойност на λ означава, че топлoизолационната способност на материала за топлоизолация е по-добра. Минералната каменна вата GEOLAN води до намаляване на загубите на топлина, което има положително въздействие върху енергийната ефективност. Важно е ватите да се прилагат по начин, по който да се избегне кондензация на водни пари в топлоизолационния слой, тъй като това влошава качеството на каменната вата.

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ: Звукът е резултат от вибрациите на частици в еластичната среда. За да се осигури тиха и релаксираща атмосфера, е необходимо да изберете минералната каменна вата, която е защитата ви от въздушен и ударен шум. Колкото по-високо е звукопоглъщането, толкова по-добра е звукоизолацията. Еластичността и звукоизолационните свойства на GEOLAN каменна вата ще осигурят най-високо ниво на изпълнение на конкретните изискавания за звукопоглъщане.

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА: GEOLAN – минерална каменна вата не е горима (клас А1 по EN 13501-1), което я прави идеална за противопожарна защита. Топлоизолационните свойства на изолационните материали се използват и в случай на пожар, и когато материалът ще бъде обект на повишени експлоатационни температури. Ето защо, е важно да се изберат пожароустойчиви топлоизолационни материали. GEOLAN продуктите са най-добрия избор на негоримост клас А1, с висока температура на топене над 750°C до 1000°C.

Продуктите GEOLAN отговарят на изискванията за топлоизолация в нови и съществуващи сгради, за топлоизолация с промишлени приложения (топлопроводи, химически заводи, рафинерии и сградни инсталации), както и продукти за други специфични приложения (сандвичпанели, домакински електроуреди, акустични бариери, противопожарни врати, автомобилостроене, корабостроене, слънчеви панели и т.н.). Плочите GEOLAN могат да се произведат с разнообразно покритие от алуминиево фолио, стъклен воал (черен или бял) и крафт хартия.

Произвежданата от ФИБРАН Гърция минералната каменна вата GEOLAN е продукт с отлична комбинация от топлинни, звукоизолационни и пожароизолационни свойства.

Приложение за топлоизолация в жилищни и обществени сгради:
ПЛОСКИ ПОКРИВИ
ВЪНШНИ ФАСАДНИ СТЕНИ
ИЗОЛАЦИЯ НА МЕЖДУЕТАЖНИ ПЛОЧИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

Приложения при
строителство на сгради
Продукти GEOLAN – минерална каменна вата
 B
030
B
040
B
054
B
050
B
060
B
570
B
080
B
090
B
001
B
021
B
051
B
571
B
002
 BP
50
 BP
70
За вграждане в стени
                 
Облицовка на вътрешни стени
                       
За топло и звукоизолация на покриви с дървена конструкция                  
Вентилирани фасади                        
За топло и звукоизолация на междинни плочи и тавани                        
Вентилационни тръби                      
Плоски покриви и подове с повишена устойчивост на механични натоварвания                        
Сухо строителство – топло и звукоизолация на вътрешни и външни стени
                 
Камини                  

Приложение за топлоизолация в промишлени сгради и съоръжения:
ПРОМИШЛЕНА ИЗОЛАЦИЯ
ТОПЛОПРОВОДИ
ПЛОСКИ ПОКРИВИ
ИЗОЛАЦИЯ НА МЕЖДУЕТАЖНИ ПЛОЧИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ

Приложения в промишлеността            Продукти GEOLAN – минерална каменна вата
В
570
В
001
В
021
В
051
В
571
В
040
В
050
ВР
50
ВР
70
насипна
вата
Контейнери              
Резервоари              
Цистерни              
Тръбопроводи            
Пещи
           
Вентилационни тръби
               
Плоски покриви и подове с повишена устойчивост на механични натоварвания
               
Противопожарни врати
           

Специфични приложения:
САНДВИЧПАНЕЛИ
ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ
КОМИНИ
ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ

ПРЕДИМСТВА на плочите GEOLAN:
устойчивост на влага, паропропускливост;
стабилност на размерите устойчивост на стареене и разпадане, механична якост;
устойчивост на микроорганизми, насекоми и гризачи;
устойчивост на химични вещества;
химически инертни и напълно рециклируеми с екологичен производствен процес;
бърза логистика и мобилност на доставките;
възможност за производство на плочите от каменна вата със специфични за проекта размери и дебелини.

Приложение на ГЕОЛАН с черен воал за вентилирана фасада, обект София – 2008г.

Вентилирана фасада с GEOLAN

ФИБРАН България АД предлага широка гама от топлоизолационни решения с GEOLAN – минерална каменна вата, приложени в множество референтни обекти.

Референтна листa с обекти, в които материалът каменна вата GEOLAN е намерил приложение:
Логистичен център К & К Електроникс, изпълнител Монолит 3 АД
Техномаркет Цариградско Шосе 92, изпълнител Монолит 3 АД
Техномаркет Благоевград, изпълнител Монолит 3 АД
Техномаркет Сандански, изпълнител Монолит 3 АД
Хит маркет Люлин, изпълнител ГБС СОФИЯ АД
Метро Благоевград, изпълнител Бодрост 96 ЕООД
Летище София, Терминал 2, изпълнител Щрабак Интернешънъл Гмбх
Мол Стара Загора, изпълнител Балканстрой АД
Производствена база Технопанел АД, изпълнител Европрефабрикати АД и Балканстрой АД
Производствена база Техногипс АД, изпълнител Европрефабрикати АД и Балканстрой АД
Кауфланд Стара Загора, изпълнител Аргогруп АД
Алфа Център, инвеститор София Сентрал Парк ЕАД

Предстоящи обекти:
Кауфланд Разград, изпълнител Бараж Комплект АД
Кауфланд Димитровград, изпълнител Аргогруп АД