pixel

Готова за употреба финна шпакловка Nida Effect

siniat

Мултинационалният концерн EТEX Building Performance продължава активно да присъства на Българския пазар, да подкрепя своите партньори и да създава и промотира нови продукти на пазара.

Такъв продукт е готовата шпакловка Nida Effect, която се отличава с нисък разход на материал и е лесна за употреба. Nida Effect може да се нанася машинно и ръчно с валяк или маламашка, като създава изключително равна и гладка повърхност, готова за боядисване.

Вътрешна полимерна паста за шпакловка, използвана за изглаждане на стени и тавани. Получената идеално гладка повърхност е отлична основа за по-нататъшна
работа. След изсъхване повърхността става бяла и равномерна.

Клас на противопожарна защита A2-s1, dO
Адхезия на субстрата ≥ 0,3 MPa
Консумация (при едно нанасяне) около 1,5 kg/m²/mm
Оптимална дебелина на слой 1,0 – 1,5 мм
Време за съхнене (в зависимост от околната среда и влажността) около 24 часа
Температура на носещата повърхност и околната среда по време на нанасянето между +5°C и +30°C
Валидност 9 месеца
Цвят след изсушаване бял
Опаковка кофа 5 кг
кофа 18 кг
Код по SAP 93943 – кофа 5 кг
150707 – кофа 18 кг

siniat

Подготовка на носещата повърхност:

Носещата повърхност трябва да е суха, устойчива и стабилна. Преди започване на работата носещата повърхност се почиства от прах и остатъци от стария слой боя, както и от всякакви замърсявания, като масла и восъци, които могат да повлияят на адхезията. Повърхността не може да е мокра или замръзнала. Повърхностите, засегнати от мухъл, мъх или гъбички, трябва да се почистят предварително. Преди нанасяне на продукта потребителят винаги трябва да провери носещата повърхност и да реши дали е необходимо да използва грунд.

Нанасяне:
Не разреждайте продукта. Преди механичното или валцовото нанасяне продуктът се хомогенизира, като се обработва с миксер при ниска скорост. Оптималната дебелина на един слой е 1,0-1,5 mm. Следващият слой се нанася само след пълното изсъхване на предишния. Ръчното или механизирано нанасяне (с пистолет) се извършва при температура на околната среда и повърхността между +5°C и +30°C.

Нанасянето на готовата смес за шпакловка може да започне след подготовката на носещата повърхност. Времето за изсъхване на нанесения слой е около 24 часа (в зависимост от температурата и влажността на околната среда).

Инструменти:

За ръчно нанасяне може да се използва маламашка или валяк за шпакловка. Механизираното нанасяне се извършва с помощта на подходяща машина за нанасяне на шпакловка.

Транспорт и съхранение:

Продуктът може да се съхранява и транспортира при температура над точката на замръзване. Продуктът трябва да се предпазва от прегряване и прекомерно замръзване. В случай на замръзване, продуктът се оставя за няколко часа в затоплено помещение, след което се обработва с помощта на миксер при ниска скорост.

siniat

Мерки за защита:
– работете с подходящи предпазни средства, очила и маска против прах;
– при продължителна употреба на продукта трябва да се носят ръкавици;
– кофата следва да се вдига с присвити колене и изправен гръб;
– избягвайте запрашаване на околната среда;
– продуктът не може да се изхвърля в канализационната система;
– може да се изхвърля с биоразградими битови отпадъци.

За контакти и повече информация – Синиат.

Може да харесате още...