pixel

Хидроизолация на основи отвън

isomat

Изграждането на хидроизолационна защита на подземните части на сградите е важен етап от строителството, който гарантира безопасната и дълготрайна експлоатация на конструкцията. Необходимо е да се извърши с особено внимание и подходящи материали, като се вземе предвид, че подземните части на конструкциите са постоянно в контакт с подпочвените води и са подложени на различни  деформации. Хидроизолационната защита е система от компоненти и дейности, като не бива да се пропускат отделни етапи, тъй като това води до скъпи проблеми в последствие. Отделните компоненти на хидроизолацията включват добавки за водоплътност на бетона, водоспиращи ленти, хидроизолация под фундамента и по вертикалните повърхности, изграждане на дренажна система и т.н., и трябва да се предвидят още при проектирането на сградата. Съвременните технологии и материали позволяват направа на хидроизолация и от вътрешната страна на помещенията, но това е свързано с допълнителна работа, разходи и неудобства за обитателите на сградата, а и самата защита е не толкова ефективна.

Isomat разработва и предлага иновативни продукти и системи за всички етапи на изграждане на хидроизолацията, осигуряващи цялостна и дълготрайна защита за безпроблемната експлоатация на сградите за дълъг период от време.

isomat

Добавка за водоплътност на бетон и водоспиращи ленти

При изграждането на подземните части на конструкцията е необходимо да се използват добавки за водоплътност на бетон, намаляващи водопоглъщаемостта на бетона и създаващи допълнителна сигурност срещу проникване на вода. Освен това, добавките подобряват свойствата на бетоновата смес и повишават якостните характеристики.

isomat

Aquamat Admix е добавка за бетон, състояща се от цимент и специални активни химикали, които реагират при контакт с влагата и образуват неразрушими кристални съединения. Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват малките пукнатини, получени от съсъхването на бетона, като предотвратяват проникване на вода, дори и при силно хидростатично налягане. Добавката намалява значително капилярната водна абсорбция и остава активна за целият период на експлоатация на конструкциите, поради което защитава непрекъснато от проникване на вода. Може да запечатва малки пукнатини до 0,4 mm, дори и ако те са се появили след втвърдяване на бетона.

При тактовете на изливане на бетона е неизбежно да се образуват прекъсвания и работни фуги, които трябва да се осигурят срещу проникване на вода, тъй като те са местата, от където най-често може да проникне вода.  За целта се използват набъбващи водоспиращи ленти, които се залагат предварително, преди отливане на бетоновата смес.

Waterstop TPE 205 е набъбваща запечатваща лента, изградена от модифициран еластомерен материал. При контакт с вода увеличава обема си до 468%, като така трайно запечатва и хидроизолира фугите. Waterstop TPE 205 се поставя в средата на конструктивната фуга, преди отливане на бетона, като отделните ленти трябва да се поставят плътно една до друга по такъв начин, че да не се образуват празнини между тях, а самата лента трябва да бъде напълно покрита с бетон.

Хидроизолация под фундаментите

Независимо от вида на фундамента (единични, ивични, плоча и т.н.), е необходимо да се осигури хидроизолационна защита срещу проникване на вода отдолу в следствие повишено хидростатично налягане. Хидроизолацията може да се извърши с различни системи (мембрани, мазани и т.н.), но използването на кристализираща хидроизолация Aqamat-Penetrate осигурява изключително бързо и лесно полагане, спестява операции, време и пари.

isomat

Aquamat-Penetrate е циментова хидроизолация, съдържаща специални активни химически съставки, които при контакт с влага реагират и образуват неразрушими съединения (кристали). Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват пукнатините в бетона, като по този начин предотвратяват по-нататъшна водна абсорбция.

При направа на хидроизолация под фундаментите Aquamat-Penetrate се полага в сухо състояние върху подложния бетон и стоманената армировка. По този начин ще се защити не само армировката, но също така и ще се предотврати появата на капилярна влага във фундаментната плоча.

isomat

Цялостна хидроизолация на подземните части

Хидроизолацията на вертикалните повърхности (подземни външни стени) е особено важна, тъй като е подложена на големи натоварвания и компрометирането ѝ може да доведе до значителни и трудно отстраними проблеми в последствие. Съществуват различни методи и материали за хидроизолация, но мазаните хидроизолационни покрития притежават значителни предимства в сравнение с традиционно наложените битумни рулонни мембрани. Мазаните хидроизолации на полимер-циментова или битум-полиуретанова основа образуват непрекъснат безшевен хидроизолационен слой, цялостно свързан към основата, с много висока еластичност, устойчив на ерозия и вредни влияния. Освен това, притежават устойчивост на високо водно налягане до 5 atm, притежават способността да премостват пукнатини, възникнали след изграждане на конструкцията и тяхното полагане върху вертикални повърхности е много лесно и сигурно, като се избягва опасността от проблеми, възникнали от неправилно изпълнение.

Полимер-циментова хидроизолация Aquamat-Penetrate

isomat

Тази хидроизолация не само образува хидроизолационна мембрана върху повърхността, но защитава бетона и в дълбочина. Aquamat-Penetrate остава активен за дълъг период от време, поради което защитава непрекъснато конструкциите от наличие на вода. Притежава отлична адхезия към бетона, запечатва пукнатини с широчина до 0,4 mm, дори и да се появят в последствие. Хидроизолацията на конструкциите не се повлиява от нарушаване на бетонната повърхност или повърхността на хидроизолационния слой в следствие на изпълнение на обратният насип.

Битум-полиуретанова хидроизолация Isoflex-PU 560 BT

isomat

Полиуретан-битумна, двукомпонентна мазана хидроизолация. Isoflex-PU 560 BT съдържа хидрофобни полиуретанови смоли (компонент A) и битум (компонент B). След нанасяне, образува непрекъсната безшевна хидроизолационна мембрана, с изключително висока еластичност и отлични механични и химични устойчивости. Притежава отлична адхезия към бетона, и способност за премостване на  пукнатини, дори и да се появят в последствие. Може да се полага при влажни условия и ниски температури.

isomat

Дренажна система 

Изграждането на дренажна система отстранява подпочвените и дъждовните води още преди да са достигнали до подземните конструкции и значително намаляват натоварването върху хидроизолационните покрития. Дренажните системи сами по себе си не са достатъчни за изграждане на хидроизолационна защита, но подпомагат дълготрайността на хидроизолационните покрития. Isomat е представител на немската компания със 125 годишна история DÖRKEN, производител на голямо разнообразие от HDPE дренажни мембрани DELTA.

Правилното изграждане и използване на подходящи елементи е изключително важно за ефективното функциониране на дренажната система.

Изграждането на хидроизолационна защита на сградите от външната страна по време на изграждане е с изключителна важност и трябва да се извърши с подходящи системи и материали, за да се гарантира дългият експлоатационен живот на сградите. Така се избягват значителни проблеми в последствие, чието отстраняване е свързано с много големи разходи и неудобства, свързани с разкриването на основите на сградата, при вече изградена вертикална планировка.

За повече информация – Isomat.

Може да харесате още...