Хидроизолации за основи по дъно Preprufe 300R – сигурна защита от влагата

Фирма Хидромат ЕООД въвежда на пазара изцяло нов продукт за основи – Preprufe 300R. Това е уникална мембрана, която се състои от първи пласт HDPE (високоплътен полиетилен) и втори пласт – самозалепващ се слой, който по физико-химичен начин се свързва с наливащия се върху него бетон.

Най-голямо приложение намира при хидроизолиране на шлиц стени, пилотно фундиране и при оставащ кофраж.

1. При вертикалните шлиц стени
Захваща се механично по вертикалните шлиц стени, които предварително трябва да са изравнени с торкрет бетон, оставащ кофражен шперплат или OSB плоскости. След това се излива бетонът на основната стена.

2. За хидроизолации под фундаментна плоча.
При хидроизолации под фундаментна плоча Preprufe се полага върху подложния бетон (защитен предварително с геотекстил) и се излива защитен бетон върху изолацията. Върху защитения бетон се реди арматурата за фундаментната плоча.

Прилагаме схема на принципния детайл.

Физико-химични свойства:
– Дебелина – 1,2мм
– Адхезия – 144 N/50 мм
– Устойчивост на хидравлично налягане – 70 м.в.ст.
– Влагопроницаемост – 0 %
– Дебелина – Preprufe – 1,2 мм
– Тегло – Preprufe – 50 кг.

Този обект бе изпълнен на 20.12.2007 г. в Слънчев бряг.

Особено ефективно е приложението на този продукт в зони, където има голямо количество вода. Такъв е обектът в Слънчев бряг (на снимката), където се прилага Preprufe 300R. С помощта на помпи водата се изсмуква, защото в противен случай тя достига до височина 2 метра. Същевременно се прави хидроизолация и след нейното полагане проблемът с водата е решен.

Процесът се извършва задължително при температура над 0°С, като може да се изпълнят до 1500 кв. метра на ден по дъно. Това се оказва непосилна операция за познатите на пазара хидроизолационни продукти.

За хидроизолация на вертикални стени при пилотно фундиране е необходима гладка основа за полагането на изолацията PREPRUFE. При кръгли пилоти от бетон и арматура същите се изглаждат с торкрет бетон. При метални пилоти (Т профили) между тях се полагат допълнително кофражен шперплат или греди, или тънка бетонова стена. Важното е да има плътен `гръб`, върху който плътно да прилегне PREPRUFE. След това са прави едностранен кофраж на НОВАТА, основна конструктивна стена, чийто бетон прави химическата връзка с PREPRUFE. По този начин се осигурява сигурна, плътна хидроизолация отзад на основната носеща стена.

Пилотите са ограждащи елементи, не носещи

Основното преимущество на PREPRUFE пред всички съществуващи хидроизолации е, че при евентуален теч (от механично нараняване при полагането на арматура), същият се локализира и се спира мигновено чрез инжектиране. Водата не може да мигрира поради химическата връзка на изолацията с бетона. При всички останали хидроизолации локализирането на евентулен теч, най-вече по дъно, е невъзможно.

Вижте също...