Хидроизолация на фуги с Ленти за фуги Кьостер

Лентата за фуги КЬОСТЕР е термопластична лента за хидроизола-ционни експанзионни фуги. Тя се предлага с ширини 20 см (за 12 см фуги) и 30 см (за фуги до 20 см). Лентите за фуги КЬОСТЕР остават стабилни при въздействието на ултравиолетови лъчи; те са изключително еластични и устойчиви на интензивни движения на фугата.

Тази хидроизолационна система се  състои  от Лента за фуги КЬОСТЕР и КВ-POX Лепило КЬОСТЕР (висококачествено лепило на епоскидна основа).

Начин на приложение

1. Първоначално облепете пространството от двете страни на фугата с хартиена лепенка.

2. Лентата за фуги 20  КЬОСТЕР се поставя върху намазаното от двете страни на фугата  KB-POX  лепило КЬОСТЕР, като тази обмазка трябва да обхваща   минимум 4 см (а при Лентата за фуги 30 КЬОСТЕР – 5 см) от ширината на лентата и 2 см извън лентата от двете ú страни.

3. Двата компонента на KB-POX лепилото КЬОСТЕР се смесват съгласно  техническите инструкции, докато се получи хомогенен сив цвят. След това  лепилото се намазва от двете страни на фугата при дебелина на слоя 2-3 мм.

4. Веднага след като Лентата за фуги КЬОСТЕР  е поставена в пресния лепилен слой, се нанася и втория слой от лепилото.

5. Предпазната лепенка от двете страни на Лентата за фуги КЬОСТЕР трябва да се отстрани преди да започне втвърдяването на KB-POX Лепилото КЬОСТЕР, за да се оформи чиста гранична зона. KB-POX лепилото КЬОСТЕР втвърдява за 24 часа.

6. По оптически съображения черната лента в центъра на Лентата за фуги КЬОСТЕР може да се покрие с KB-POX Лепило КЬОСТЕР и да се отстрани преди лепилото да започне да се втвърдява.

7. След като KB-POX  Лепилото КЬОСТЕР се е втвърдило за 24 часа, може да започне нанася-нето на площната хидроизолация, като тя препокрива Лентата за фуги КЬОСТЕР.

Специална лента за фуги КЬОСТЕР

Специалната лента за фуги КЬОСТЕР е студена самозалепваща хидроизолационна лента за вграждане в площната хидроизолация от рода на полимерно модифицирани битумни плътни изолации или KSK мембрани КЬОСТЕР.

Сфери на приложение: хидроизолация и постоянно свързване на работни фуги,  дилатационни фуги, експанзионни фуги (вж. „фуги за поемане на напрежения”).

Специалната лента за фуги КЬОСТЕР е армирана с високоустойчива фибрантна мрежа, издържа високи натоварвания и е ламинирана с алуминиева лента, широка 5 см, която може да остане видима.

Начин на приложение

Първоначално субстратът се грундира, напр. с КВЕ-Течно фолио КЬОСТЕР. След втвърдяването му се полага Специалната лента за фуги КЬОСТЕР. Специалната лента за фуги КЬОСТЕР е студенопола-гаща се, самозалепваща и лесна за употреба.

Площната хидроизолация от рода на Деуксан 2К КЬОСТЕР препокрива безпроблемно Специалната лента за фуги КЬОСТЕР.

За надеждна хидроизолация в комбинация със Специалната лента за фуги КЬОСТЕР освен полимерно модифицираните битумни плътни филмови изолации, могат да се използват и студено лепящите, самозалепващи KSK мембрани КЬОСТЕР.

Специална лента за фуги КЬОСТЕР

Хидроизолацията на фуги и химическите влияния

Фугите, които са изложени на влиянието на киселини и основи изискват изключително дълготрайна хидроизолация. PU изолацията  за фуги КЬОСТЕР е постоянно еластична  хидроизолация за фуги на основата на  полиуретани и се използва за хидроизолация на хоризонтални фуги, фиктивни фуги и циментови джобове в сглобяеми конструкции.

PU изолацията за фуги КЬОСТЕР е химически стабилна, когато се втвърди. Тя е изключително устойчива на органични и неорганични киселини и  основи и не гние.

Саморазливният материал се полага посредством изливане, експандира слабо  по време на втвърдяването, притискайки се самостоятелно към фланговете на фугата.

Не е необходимо предварително грундиране.

Ретроактивна хидроизолация на фуги с PUR Гел

Хидроизолацията на влажни или дори течащи фуги е едно особено предизвикателство, тъй като повечето хидро-изолационни продукти не прилепват към мокри или дори влажни субстрати.

PUR Гелът КЬОСТЕР се инжектира под налягане във фугата, позволявайки в повечето случаи съществуващите материали да останат там.

PUR Гелът КЬОСТЕР реагира с во-дата във фугата до образуването на еластична хидроизолационна субстанция.

С  този метод  може да  бъде спряна дори  и течаща вода.

Завесни инжекции с PUR Гел КЬОСТЕР

Друга област на приложение на PUR Гела  КЬОСТЕР е хидроизолацията на конструктивните елементи в контакт с почвата при готова вече сграда.

Този метод се използва когато е невъзможно откопаването на  външните сутеренни стени, напр. когато сградите са построени на или в близост до оживени улици.  Това е така и при много исторически паметници или сгради със специални архитектурни  особености, когато е невъзможна направата на  изолация от негативната страна поради естетически съображения. В такива случаи  завесната инжекция се явява ефективна алтернативна  техника.

Практически пример: Надеждна хидроизолация срещу вода под налягане

Долуописаният пример показва стъпка по стъпка как да се направи надеждна хидроизолация с помощта на системите КЬОСТЕР. Той показва плувен басейн, използван за мускулна рехабилитация на расови коне. Експанзионните фуги са изолирани с Ленти за фуги КЬОСТЕР  и Изолации за фуги FS КЬОСТЕР. Площната хидроизолация  е направена с кристализационната хидроизолационна система на минерална основа NB I Сив КЬОСТЕР.

1. Отстраняват се всички остатъци от предхождащи бетонови работи.

2. Повърхността се почиства до здрава и твърда основа. Субстратът трябва да бъде чист, здрав и да не съдържа елементи, възпрепятстващи свързването.

3. Притиснете леко  Лентата за фуги КЬОСТЕР във  фугата, за да постигнете по-добра компенсация.

4. Връзките се правят с помощта на пистолет за горещ въздух; шевовете се застъпват поне 2 см.

5. Площната хидроизолация се прави с NB I Сив КЬОСТЕР.

NB I Сив КЬОСТЕР представлява хидроизолация на минерална основа срещу почвена влага, вода без налягане и вода под налягане. NB I Сив КЬОСТЕР е устойчив на водно налягане, както от позитивната, така и от негативната страна.

6. Плочките се полагат върху хидроизолацията със стандартно лепило за плочки.

7. Фугите трябва да бъдат продължени също така и в плочките.

Хоризонталните фуги се изолират с Изолация за фуги FS-H  КЬОСТЕР. Вертикалните фуги се хидроизолират с маджуноообразната Изолация за фуги  FS-V КЬОСТЕР.

Изолациите за фуги FS КЬОСТЕР притежават голяма устойчивост на химични и механични влияния, както и голяма еластичност.

Изолацията за фуги и площната изолация КЬОСТЕР, положени на този обект са доказали своята надеждност през годините  и продължават да изпълняват безпроблемно хидроизолационните си функции.

Надеждна хидроизолация за тръбни и кабелни разводки

Докато една хидроизолация по стени или други повърх-ности може да се счита относително лесна за изпълнение, то изолацията на тръбни и кабелни разводки може да се превърне в истинско предизвикателство. Основните проб-леми са движенията на кабелите и тръбите и фактът, че отворите представляват често съвкупност от много различ-ни видове материали от рода на пластмаса, метал и бетон. Поради това хидроизолацията трябва да бъде пластично (не еластично) деформируема, така че движенията  да могат да бъдат поемани и в същото време материалът да запази адхезията си към широка гама материали. КВ-Флекс 200 КЬОСТЕР предлага всички тези качества и може да бъде използван дори и при течаща вода и вода под налягане.

1. КВ-Флекс 200 КЬОСТЕР може да се използва дори при течаща вода или вода под налягане.

2. Материалът се натъпква в пространството  между кабела и стената със Специалния Пистолет КЬОСТЕР, спирайки незабавно и трайно водния теч.

3. С цел предпазване на хидроизолацията тя се изравнява и защитава с КВ-Фикс 5 КЬОСТЕР.

4. Тръбната стенна разводка вече е трайно хидроизолирана.

Преимущества на системата:
– Адхезия към разнообразни видове материали от рода на пластмаса, керамика, зидария, бетон, дърво, метал, стъкло
– Отлична адхезия към сухи и мокри повърхности
– Постоянно пластичен хидроизолационен материал: никога не се втвърдява
– Лесно полагане – директно от патронник
– Еднокомпонентен продукт –  не е необходимо предварително разбъркване

За повече информация и контакти – Кьостер България.