Хидроизолация на негативната страна

Понятието негативна страна все по-често се среща и употребява не само от специалистите, но и от всички хора, които в един момент се оказват изправени пред необходимостта да се справят с влага или теч през стена, до чиято обратна страна /откъдето идва водата/ нямат достъп. Типичен случай е преминаването на вода през стените на сутеренно помещение. От другата страна е пръстта, с която е направен насипа. Поради различни съображения нямаме възможност да направим изкоп и да достигнем външната страна на стената. Тогава единственият начин да решим проблема е да хидроизолираме отвътре, така наречената негативна страна. Принципно това означава, че хидроизолационният слой се полага върху страната на конструктивния елемент, противоположна на страната, намираща се в директен контакт с водата. Хидроизолацията на негативната страна е по-трудна от тази на позитивната, тъй като водата вече е проникнала през конструкцията зад хидроизолационния материал и се опитва да го „избута” от повърхността, върху която е положен.

Типични примери за такъв вид изолация е вътрешната страна на сутеренни помещения, външната страна на водни резервоари, вътрешната страна на асансьорни шахти, вътрешната страна на тунели, течащата страна на подпорни стени, вътрешната страна на течащи тавани.

Защо да използваме хидроизолационните системи КЬОСТЕР?

Водата, която е проникнала през конструктивния елемент и има контакт с негативната страна, винаги ще се опитва да отлепи хидроизолационния материал от субстрата. Водното налягане и кристалите на солите разширяват капилярите и образуват кухини между хидроизолационния материал и субстрата. Ето защо едно еластично покритие е готово да се отлепи и да спре да функционира след известно време. NB I Сив КЬОСТЕР е продукт, разработен специално за хидроизолация на минерални субстрати от рода на зидария и бетон откъм негативната страна. Продуктът съдържа вещества, които реагират с влагата и компонентите на субстрата и образуват кристали, които проникват дълбоко в порите и капилярите му. Веднъж нанесен, NB I Сив КЬОСТЕР не може да бъде отлепен от субстрата и функционира като сигурна и дълготрайна хидроизолация.

Какви са предимствата на NB I Сив КЬОСТЕР?

– NB I КЬОСТЕР е тестван и издържа на 13 бара водно налягане /130 м воден стълб/ от негативната страна
– NB I КЬОСТЕР не съдържа съставки, които биха увредили стоманената армировка на конструкцията
– NB I КЬОСТЕР е тестван и функционира и върху порьозни субстрати

Идеалният продукт за успешна хидроизолация на негативната страна трябва да притежава следните свойства:
– Да бъде на минерална основа, за да може да образува едно цяло със субстрата, върху който се полага;

– Да прониква навътре в субстрата, за да не може да бъде отлепен впоследствие от водното налягане;
– Да бъде отворен за дифузията на парите, позволявайки на водните пари да проникват през втвърденото покритие;
– Да не уврежда стоманената армировка;
– Да издържа на високо водно налягане от негативната страна;
– Да се полага лесно.

NB I Сив КЬОСТЕР притежава всички тези свойства. Той може да се използва при почвена влага, вода без налягане и вода под налягане. NB I Сив КЬОСТЕР е хидроизолационна минерална суспензия с кристализационни и капилярозапълващи съставки. Той притежава отлична устойчивост на налягане и абразия, както и на широка гама химически елементи. NB I Сив КЬОСТЕР е подходящ за хидроизолация на резервоари за питейна вода.

Освен с четка… … се полага много бързо и лесно посредством пръскане

Как да действаме при активни водни течове от негативната страна?

Стандартните циментови материали се втвърдяват за минимум няколко часа. В случай на активни течове, тези материали просто ще бъдат отмити. За такива ситуации е създадена КD-Системата КЬОСТЕР, която се състои от съответните 3 компонента – КD 1 Основа/прахообразна/, КD 2 Блиц /прахообразен/ и КD 3 Изолация /течна/.

КD 2 Блиц КЬОСТЕР е високореактивна пудра с изключително кратко време за втвърдяване. Тя за секунди спира теча след директното ѝ втриване в течащата повърхност.

Активен теч …е запечатан за секунди… с KD 2 Блиц KÖSTER

КD 1 Основата е кристализационна суспензия, която се полага в определена последователност заедно с КD 2 Блица КЬОСТЕР и КD 3 Изолацията КЬОСТЕР за постигането на моментално втвърдяване. Така КD Системата КЬОСТЕР затваря порите и спира трайно преминаването на водата посредством своя продължителен кристализационен процес.

KD 1 KÖSTER KD 2 KÖSTER KD 3 KÖSTER KD 1 KÖSTER KD 1 KÖSTER

Как да направим хидроизолация на негативната страна за един ден?

Времето е и остава фактор номер едно при определяне на цените в строителната индустрия. Изпълнителят е притиснат от една страна от все по-високите изисквания за ефективност, а от друга, от все по-силния ценови натиск на пазара. „KOSTER BAUCHEMIE” AG заедно със своите клиенти се изправя срещу това предизвикателство, като разработва и предлага продукти, позволяващи полагането на ефективна, подлежаща на предварително планиране изолация.

Най-новият елемент в тази програма за бърза и сигурна изолация е NB I Бърз КЬОСТЕР, който запълва нишата между нашия NB I Сив КЬОСТЕР и KD-Системата КЬОСТЕР.

Новата система за бърза хидроизолация се явява първият избор при изолирането в условия на вода под налягане /откъм негативната страна/. NB I Бърз КЬОСТЕР е бързовтвърдяваща се, нееластична минерална изолационна суспензия за хидроизолация, както на позитивната, така и на негативната страна при ново строителство и ремонти. Смесен с вода, този продукт се втвърдява след 15-30 минути при нормален температурен режим и само след 2-3 часа може вече да издържи на пълно натоварване. NB I Бърз КЬОСТЕР се комбинира винаги с Polysil TG 500 КЬОСТЕР.

Polysil TG 500 КЬОСТЕР от една страна стабилизира подлежащата на хидроизолация основа, а от друга – след двукратно полагане на суспензията, ускорява изсъхването на втория слой NB I Бърз КЬОСТЕР.

NB I Бърз КЬОСТЕР подобно на NB I Сив КЬОСТЕР,се свързва хомогенно с основата и така създава едно стабилно и дълготрайно хидроизолационно покритие.

С тези три цялостно разработени и тествани продуктови хидроизолационни системи – NB I Сив КЬОСТЕР, KD-Система КЬОСТЕР и NB I Бърз КЬОСТЕР фирма „KOSTER BAUCHEMIE” AG предлага на своите клиенти възможност за избор, съобразен с тяхната нужда и желание и превръща справянето с проблема с влагата от негативната страна в качествено и лесно изпълнима задача.

За повече информация и контакти – Кьостер България.

Вижте също...