Хидроизолация на основи с KSK мембрани Кьостер

… сигурна, бърза и лесна за полагане…

Днешните строителни проекти обикновено са силно зависими от три главни изисквания: цена – време – качество: Очевидно цената и качеството са най-важните фактори във всеки проект, тъй като те могат да бъдат измерени най-лесно. Качеството на свой ред винаги изисква дългосрочно мислене и много често експертни познания, особено по отношение на хидроизолацията.

Поради тази причина производители от рода на KÖSTER BAUCHEMIE  са постоянно предизвиквани да разработват нови решения или системи, които да отговарят в максимална степен на тези три изисквания:

– Ефикасен стойностен материал, който се полага само на един пласт и който не изисква допълнителни инструменти от рода на заваръчно или пръскащо оборудване.

– Готова за употреба, еднослойна система с лесна и бърза  процедура на полагане, вследствие на самозалепващите си свойства.

– Висококачествена СЕ-сертифицирана хидроизолация без съдържание на разтворители: свързваща пукнатините, моментално хидроизолираща, радононепропусклива и силноустойчива на перфорация поради допълнителния защитен горен слой.

Технологична схема за полагане на KSK мембрани КЬОСТЕР

1. Строителен обект на фаза изкоп. 2.  Геотекстил за разделяне на почвата от чакъла.

3. Трамбован чакъл. 4. Покрийте чакъла с РЕ-фолио преди  започва-нето на бетоновите работи, за да  предотврати-те   изтичането циментовото мляко.

5. Монтирайте триъгълен дървен перваз върху вътрешния горен ръб на кофража. Това ще спести време, тъй като ще отпадне необходи-мостта от чупене на краищата на  бетоновата  плоча при полагането на хидроизолацията. 6.  Обектът вече е готов за изливането на подложния бетон и елементите на бетоно-вата плоча.

7.  Фиксираща лепенка AW КЬОСТЕР с ширина  25 см  се прикрепва към кофража. Когато се използва дървен кофраж,  лентата се захваща  по горния му ръб. Лепящата страна на лепенката трябва да е обърната навътре. Отстранетете предпазното фолио преди да налеете подложния бетон.

8. Изливане на 10 см  неармиран подложен бетон.

9. Грундирайте  площ с ширина 30 см с КЬОСТЕР Битумен Грунд. Прегънете лепенката и я залепете за подложния бетон.

10. Мембранната ролка се развива, реже се на необходимите размери и отново се навива. Рязането на мембраната по размер се улеснява чрез поставянето на дървена или метална лайсна плътно към мембраната като подложка. Сега цялата площ е вече хидроизолирана с КЬОСТЕР KSK мембрана.

11. Покрийте площната хидроизолация с два пласта РЕ-фолио, за да действа като приплъзващ слой.

12. Направа на 5 см предпазна замазка от неармиран бетон.

13. Сега  вече могат да се излеят фундаментната плоча и стените.
14. Хидроизолиране на холкера

Когато са излети стените може да се пристъпи към хидроизолация на холкерната площ.

Изолирайте връзката стена-под най-напред с КЬОСТЕР NB 1 Сив.

След това направете закръглен перваз с помощта на КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс. Използвайте мистрия, за да поставите разтвора в зонатата на перваза, след  което използвайте мистрия за холкери или  парче тръба, за да закръглите перваза.

15. Извършете необходимите поправки на бетона. Намажете с подходящ грунд всички повърхности, които трябва да бъдат защитени с КЬОСТЕР KSK мембраните. Нека грундът изсъхне добре. Адхезията е достатъчна, ако мембраната може да бъде отстранена от субстрата само чрез сила. Препоръчва се предварително тестване. Не полагайте мембраната при наличие на конденз върху грунда, тоест в сутрешните часове. След грундиране на субстрата може да инсталирате вертикалната площна хидроизолация. Захванете вертикалния изолационен слой към мембранната лента на дъното.

16. Хидроизолирайте стенните повърхности като започнете от горната част (около 30 см над ниво терен) като продължавате надолу към връзката стена-под и фундамента. Мембраната да бъде предварително скроена на необходими дължини. Поставяйте мембраната като отстранявате предпазната хартия и притискате мембраната  към субстрата с гумен валяк. Застъпвайте мембраните  на 10 см. Хидроизолацията на специалните зони, където вътрешните и външните ъгли пресичат връзките стена-под се правят с помощта на специално скроени парчета от мембраната.

17. С цел избягване инфилтрацията на вода зад мембраната, запечатайте всички краища на хидроизолационните слоеве от рода на краища на мембраната от страна на фундамента, краищата в горната основна  зона, застъпванията и зоните около тръбните разводки и други връзки. В случай на температури над  + 5 ° С, използвайте неразредено КВЕ-Течно фолио. В случай на температури под + 5 ° С използвайте КЬОСТЕР BS 1 Битумна паста.

18. Завършената хидроизолация трябва да бъде защитена от механично увреждане. Идеално решение за това са КЬОСТЕР Защитните дренажни листове 3-400.  Друга възможност е да покриете хидроизолацията с XPS-изолационни бордове. Тази система има преимуществото, че осигурява и топлоизолацията на сутерена.

19. Вече може да се пристъпи към обратния насип.

За повече информация и контакти – Кьостер България.

Вижте също...