Хидроизолация на влажни помещения със система Köster BD

Хидроизолация под плочки

Предварителното условие за дългосрочно безпроблемно използване на влажните помещения е наличието на цялостна и устойчива хидроизолационна система. Повечето плочки сами по себе си са водонепропускливи, но доста често свързващите материали не са. Ето защо е много важно да се положи хидроизолационен слой под плочките, за да се запази конструкцията суха и непокътната.

Европейските инструкции за „водонепропускливи покрития за подове и/или стени на вътрешни мокри помещения” – „ETAG 022” са публикувани от Европейската организация за технически одобрения. Водонепропускливото покритие следва да се положи върху вътрешната повърхност на мокрото помещение под керамичните плочки, които служат като носеща повърхност.

Изисквания

ETAG 022” изисква при нормална употреба хидроизолационната система под плочките да издържа поне на натоварванията, причинени от движението на строителните елементи, служещи като снова и на влиянието на водата, температурните разлики и алкалността на лепилата за плочки. Системата трябва да се използва за вътрешни апликации, където тя няма да бъде излагана на температури под 5°С или над 40°С. Тя е пригодена, както за подови и стенни повърхности, епизодично подлагани на директен контакт с водата /бани и мокри помещения в жилищни и хотелски сгради/, така и за такива с по-често и дълготрайно обливане / обществени мокри помещения в училища, спортни центрове и др./

Продукти KÖSTER за хидроизолация под плочки

KÖSTER BD 50 Грунд
Водоразтворим дълбокопроникващ грундиращ концентрат за създаване на свързващи мостове към основната повърхност.
Разход: ~ 0.05-0.1 кг/м² в зависимост от субстрата
KÖSTER BD Еласт. лента К 120.
Тънка еластична изолационна лента за свързване на хидроизолацията в зони, подложени на опасност от напукване в комбинация с хидроизолационни системи под керамични плочки.
Опаковка:
10 м ролки 0.6 мм х 120 мм
50 м ролки 0.6 мм х 120 мм
KÖSTER BD Подов ръкав
Еластичен подов ръкав, направен от NRB-гума за хидроизолация на подови сифони в комбинация с хидроизолационни системи под керамични плочки.
Кръстосани размери: 35 см х 35 см, дебелина: 0.6 мм
KÖSTER BD Стенен ръкав.
Еластичен ръкав, направен от NRB-гума за хидроизолация на отвори за тръби в комбинация с хидроизолационни системи под керамични плочки.
KÖSTER BD Външен ъгъл
Еластичен ъглов елемент, направен от NRB-гума за хидроизолация на външни ъгли в комбинация с хидроизолационни системи под керамични плочки.
Ширина: 6 см,
Дължина на страната: 7.5 см, Дебелина: 0.6 мм
KÖSTER BD Вътрешен ъгъл.
Еластичен ъглов елемент, направен от NRB-гума за хидроизолация на
вътрешни ъгли в комбинация с хидроизолационни системи под керамични плочки.
Ширина: 6 см, .
Дължина на страната: 10.5 см.
Дебелина: 0.6 мм
KÖSTER BD 50
Високоеластична водонепропусклива хидроизолация на акрилна основа.
За стени, подове и др.повърхности под плочки във влажни помещения.
KÖSTER Ел. Лепило за плочки
Еднокомпонентно минерално еластично лепило за всички видове
минерални строителни материали.
Разход:  1.7 кг/м² за 1 мм дебелина

Предимства на KÖSTER BD Системата:
– Изцяло водонепропусклива еластична система
– Премоства пукнатините
– Хидроизолира фуги и отвори за тръби
– Лесна за полагане
– Перфектна основа за облицовки от плочки
– Съвместима с всички стандартни лепила за плочки
– Съвместима с подовото отопление
– Лесно се ремонтира и се свързва с други покрития
– Добра адхезия към основата
– Незапалимо покритие
– Без миризма
– Устойчива на физически и химически влияния /хидролиза, алкалност, химикали/
– Устойчива на надраскване.

Полагане на KÖSTER BD Системата

Полагане на KÖSTER BD Грунд                                   Подготовка на KÖSTER BD 50

 

KÖSTER BD Грунд се нанася върху субстрата
с валяк или четка. Различните субстрати
изискват различна консумация на
KÖSTER BD Грунд. При гипсокартоновите
повърхности разреждайте KÖSTER BD
Грунда с вода в съотношение 1:3.
Разходът на получената смес е ~ 240 г/м

².

Първата стъпка е да се разбърка
KÖSTER BD 50. Използвайте
бавноскоростен електрически
миксер (400 оборота/мин) и
бъркайте в продължение на 1 минута.
Монтиране на KÖSTER BD Вътрешен ъгъл

 

Нанесете 1 пласт KÖSTER BD
50 върху ъгловата повърхност,
където ще монтирате KÖSTER
BD. Вътрешния ъгъл.
Обмажете около 10 см от пода
и 10 см от стената.
Монтирайте KÖSTER BD
Вътрешния ъгъл в
пресния пласт KÖSTER BD 50.
Обмажете мрежестите
краища на KÖSTER BD
Вътрешния ъгъл с
KÖSTER BD 50 така че
те изцяло да се закрият.
Монтиране на KÖSTER BD Външен ъгъл

 

Нанесете 1 пласт KÖSTER BD 50
върху ъгловата повърхност, където
ще монтирате KÖSTER BD 50
Външния ъгъл.
Обмажете около10 см от стената.
Монтирайте KÖSTER BD
Вътрешния ъгъл в
пресния пласт KÖSTER BD 50.
Обмажете мрежестите
краища на KÖSTER BD
Вътрешния ъгъл с
KÖSTER BD 50 така, че
те изцяло да се закрият.
Монтиране на KÖSTER BD Стенен ръкав

 

Нахлузете KÖSTER BD Стенния
ръкав върху тръбния елемент.
Нанесете KÖSTER BD 50 върху
стената около тръбния елемент,
и притиснете KÖSTER BD
Стенния ръкав към
обмазаната повърхност.
Обмажете мрежестите
краища на KÖSTER BD
Стенния ръкав с KÖSTER
KÖSTER BD 50 така, че те
изцяло да се закрият.
Монтиране на KÖSTER BD Еластична лента К120

 

Нанесете 1 пласт
KÖSTER BD 50
върху повърхността,
където ще монтирате
KÖSTER BD
Еластичната
лента К 120.
Монтирайте KÖSTER
BD. Еластичната
лента К 120 в
пресния пласт
KÖSTER BD 50.
Обмажете мрежестите
краища на KÖSTER BD
Еластичната лента К
120 с KÖSTER BD 50
така, че те изцяло да
се закрият.
Използвайте KÖSTER
BD Еластичната лента
К 120, за да свържете
всички гранични
хидроизолационни
зони. Монтирайте
лентата при връзките
стена-под и по
протежение на всички
вътрешни и външни
ъгли.
Монтиране на KÖSTER BD Подов ръкав

 

Позиционирайте
KÖSTER BD Подовия
ръка над отвора за
подовия сифон.
Изрежете отвор с
форма та на сифона
в централ ната част
на KÖSTER BD
Подовия ръкав.
Отворът трябва да
бъде по-малък
от този на сифона,
за да се получи
застъпване ~ 3 мм.
Нанесете 1 пласт
KÖSTER BD 50 върху
повърхността, където
ще монтирате
KÖSTER BD
Подовия ръкав.
Монтирайте KÖSTER
BD Подовия ръкав в
пресния слой KÖSTER
BD 50. Обмажете
мрежестите краища
на KÖSTER BD
Подовия ръкав с
KÖSTER BD 50
така, че те изцяло
да се закрият.
Полагане на KÖSTER BD 50

 

KÖSTER BD 50 се полага върху повърхността
с валяк или четка. Нанасянето на
хидроизолационните покрития винаги се
прави минимум на 2 слоя.
Разходът за един слой е ~ 0.5-0.6 кг/м².което прави общ разход ~ 1.1 кг/м².
Времето на изчакване между пластовете
е минимум 3 часа.
Завършеното покритие трябва да се провери
за оптически дефекти преди полагането на
плочките. След полагането на втория слой
покритието се оставя да изсъхне за ~ 20 часа
преди да започне лепенето на плочките.
Поставяне на плочки с KÖSTER BD Лепило за плочки

 

Изсипете 6 л чиста
питейна вода в чист
съд. Прибавете
прахообразната
субстанция на порции
като бъркате
непрекъснато с
бавноскоростен
миксер.
След като
хидроизолацията
е вече изсъхнала се
пристъпва към
шпакловането с
еластичното
KÖSTER BD
лепило за плочки.
Разходът му зависи
от вида на плочките.
Плочката се
притиска към
прясното лепило
за плочки.
Влажно
помещение,
хидроизолирано
с KÖSTER BD
Системата.

Европейско техническо одобрение

KÖSTER BD Системата е тествана от DIBt, the Deutsches Institut for Bautechnik, който издава през юни 2009 г. Европейското техническо одобрение ETA-09/199 на KÖSTER BAUCHEMIE.

Контакт с KÖSTER България.

 

 

Вижте също...