Хидроизолиращи покрития ResinFIP WP със системи на база смоли

licata

Хидроизолиране със синтетични системи

Серията ResinFIP WP предоставя гама продукти, които след полагане образуват непрекъсната мембрана/покритие, използват се за хидроизолиране и защита на най-различни конструкции.

Технологията на мембраните/покритията ResinFIP WP акцентира предимно върху изискванията за сцепление и безшевност на хидроизолацията.

Едно евентуално нарушаване на покритието би породило единствено локализиран теч, предотвратявайки проникването на инфилтрации под хидроизолационния слой. Това ограничва щетата и прави лесно нейното установяване и последващо отстраняване.

Хидроизолацията на една структура трябва да бъде съвестно проектирана, не съществува едно единствено решение, подходящо за всички ситуации. Всяко изпълнение на хидроизолация представя особености, които силно зависят от:
– вида на структурата;
– вида на основата;
– условия на експлоатация;
– хидравлично противоналягане;
– конденз зад хидроизолацията;
– геометричната сложност на повърхността за хидроизолиране;
– условия и срокове на изпълнение.

Избор на материалите според характеристиките им

Продуктите, които съставляват системите ResinFIP WP, се различават по химично естество, характеристики и степен на функционалност.

Проектантът на изпълнението на хидроизолацията може да определи най-подходящата система в зависимост от специфичната ситуация, избирайки въз основа на по-долу изброените характеристики, определяйки също така степента на приоритет:
– Висока водонепроницаемост, включително при най-лоши условия на излагане и при продължителен контакт с вода или индустриални течности;
– Високо сцепление към основата, което гарантира дълготрайност на експлоатация, независимо от вида на основата, върху която е нанесена и от въздействието на атмосферните влияния, на високите температури, на механичното износване и на движенията на основата;

Licata

– Моментална полимеризация, структурите биват веднага хидроизолирани;
– Висока устойчивост на цикли замразяване/размразяване, което гарантира продължителна трайност на експлоатация, включително в среда, изложена на чести температурни промени;
– Висока тиксотропия, системите са приложими както при хоризонтални, така и при вертикални повърхности, дори при наличието на усложнени елементи, като канализации, водни отводи и въздуховоди, камини, капандури, огради и т.н., без да се налага демонтаж на тези елементи;
– Безшевни, системите се нанасят ръчно или чрез пръскване под течна форма и реагират, като образуват хидроизолационна бариера без снадки, заварки и застъпвания, като по този начин премахват недостатъците на традиционните хидроизолации във форма на предварително изработени листове;
– Висока еластичност, изискване, което позволява адаптирането към движенията на основата без раздиране;
– Висока способност да служи като мост при състояния на напукване, наричана способност за премостване на пукнатини, или възможността на една защитна система да гарантира непрекъсната повърхност, дори ако е нанесена върху микропукнатини, вече налични върху основата към момента на нанасяне;
– Висока механична устойчивост, издържа на удари, износване и разкъсване;
– Финишно покритие в цвят, идеално както като естетическата стойност, така и за отражение на слънчевата радиация и за безопасността с употребата на противохлъзгащи финишни покрития за покриви, по които може да се ходи.

Относно характеристиките е необходима справка с техническите карти на отделните продукти.

Важно е също така да се има предвид, че за всяко изолиращо покритие от серията ResinFIP WP са налични различни грундове (подобряващи сцеплението), които са специфични за различните видове основа и заобикалящите условия.

Нормативна база

Системите ResinFIP WP са обозначени с маркировка CE според стандарта EN 1504, част 2 – системи за защита на повърхността на бетона с покрития, използвани като бариера срещу проникване на течности.

Сфери на приложение:

Идеалните сфери на приложение са следните:
– промишлени и граждански покриви;
– хидравлични структури;
– носещи конструкции на пътни и железопътни мостове;
– резервоари за задържане и обработване на битови или индустриални отпадни води.

За всеки от тези специализирани сектори FIP chemicals предлага специално разработена система в зависимост от спецификата на работа, комбинирайки най-подходящите подобрители на сцепление за вида на основата за хидроизолиране и най-подходящото покритие според условията на експлоатация на конструкцията.

Разбираемо е, че хидроизолирането на една конструкция е много комплексен процес. От особена важност е да се знае, че успешната хидроизолация е силно обусловена от всяка една фаза на изпълнение.

Licata

Представяме синтезирано описание на продуктите, обединяващо сферите на приложение с начина на полагане и препоръчания тип продукт.

Направете справка и с техническите карти на отделните продукти.

Грундове за осигуряване на висока устойчивост на негативно хидравлично налягане

ResinFIP Primer WP 700

Три компонентен епокси-циментов грунд, препоръчан за подобряване сцеплението на системите от гамата ResinFIP при наличие на влажни основи и/или когато е необходимо да се изгради парна бариера или да се гарантира повишена устойчивост на негативно хидравлично налягане. Идеален подобрител на сцеплението за полагане върху влажни основи, създава парна бариера.
Ръчно нанасяне.

ResinFIP Primer WP 701

Еднокомпонентен полиуретанов грунд. Подобрител на сцеплението за:
– хидроизолиращите мембрани ResinFIP WP Poliur, ResinFIP WP EB 710;
– подновяване на отливанията на същите мембрани, когато са превишени сроковете за припокриване;
– нанасяне на мембрани с пръскане върху битумни хидроизолации или пластмасови материи (с изключение на PE и HDPE).
Ръчно нанасяне.

ResinFIP Primer WP 704

Универсален грунд срещу корозия, на база епоксидни смоли.
Универсален подобрител на сцеплението за полагане на еластомерните мембрани ResinFIP WP Poliur върху стомана и поцинкована ламарина. Също и за полагане върху цимент, стъклофицирани повърхности (керамика, стъкло) и пластмасови материи.
Ръчно нанасяне или механично с безвъздушно пръскане.

ResinFIP Primer WP 771

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворител.
Подобрител на сцеплението за полагане на хидроизолиращите мембрани ResinFIP WP Poliur 770 и ResinFIP WP Poliur 780, нанесени върху бетонна основа.
Ръчно нанасяне.

ResinFIP Primer WP 772

Еднокомпонентен полиуретанов грунд, втвърдяващ се от влага, за битумни пътни настилки.
Подобрител на сцеплението отгоре върху хидроизолиращите мембрани ResinFIP WP Poliur 770 и ResinFIP WP Poliur 780, като свързващ слой за битумни пътни настилки.
Ръчно нанасяне или механично с безвъздушно пръскане.

Еластомерни хидроизолиращи системи на база полиуреа, за нанасяне с пръскане

ResinFIP WP Poliur 770

Еластична двукомпонентна мембрана от полиуреа, без разтворители, с голяма устойчивост, за хидроизолиране и защита на структури от стоманобетон.
След полагане изгражда непрекъсната мембрана за хидроизолиране и защита на стоманобетонни структури.
Полага се механично със специална техника: машина смесител бимиксер за пръскане на топло под високо налягане.

ResinFIP WP Poliur 780

Еластична двукомпонентна полиуретанова мембрана, без разтворители, за хидроизолиране на покриви.
След полагане изгражда непрекъсната мембрана за хидроизолиране и защита на покриви, дори и със сложна геометрия.
Механично полагане със специална техника: машина смесител бимиксер за пръскане на топло под високо налягане.

ResinFIP WP Poliur Coat

Двукомпонентна еластична филмообразуваща защитна система на база алифатни полиуретанови смоли, налична в цветовете по RAL.
За защита от УВ лъчи на хидроизолиращи еластомерни мембрани.
Ръчно нанасяне или механично с безвъздушно пръскане.

Покритие на база епокси-полиуретанова смола и битум

ResinFIP WP EB 710

Двукомпонентна епокси-полиуретанова мембрана, с добавен битум, препоръчана и подходяща за хидроизолиране на изделия от стомана или бетон.
Ръчно нанасяне.

Licata

Покритие на база битумна смола

Licata

ResinFIP WP BIT 730

Еднокомпонентна битумна емулсия за обща употреба.
Походяща за хидроизолиране на вкопани структури, фундаменти и т.н. Лесна за нанасяне в студено състояние.
Ръчно нанасяне или механично с безвъздушно пръскане.

Предупреждения

Указанията по-горе са от общ характер.
Поради това трябва да се направи справка с информацията в техническата карта на избрания продукт.

За повече информация – Ликата.

Вижте също...