Иновации от Кьостер

Кьостер LF-VL

Цветно двукомпонентно саморазливно епоксидно покритие за направа на индустриални подови покрития

От няколко седмици имаме ново подово покритие в нашата продуктова гама. Кьостер LF-VL е декоративно подово покритие с висока абразивна устойчивост, което може да бъде полагано върху замазки и др. подове на циментова основа. Покритието е водоотблъскващо, саморазливно и притежава много добри деаерационни свойства. Кьостер LF-VL е подходящо за мултифункционални зали, офиси, производствени помещения, гаражи и много други повърхности. Върху прясното покритие може да бъде разхвърлян фин изсушен кварцов пясък, за да му се придаде антиплъзгащ ефект.

Консистенция
Смесително съотношение (тегловно)
Трайност на готовия разтвор (12°/23°С)
Специфично тегло
Цвят
Температура на полагане
Температурно отклонение от точката на оросяване
Якост на натиск /28 дни/
Якост на огъване /28 дни/
Якост на опън /7 дни/ върху бетон (мин.С50/60)
~ 2000 mPas (23°C)
5.7:1 (А:В)
60/40 мин.
1.34 г/см³
Светлосив, други цветове по заявка
минимум + 10°С
минимум + 3°С
> 50 N/mm²
> 12 N/mm²
> 4 N/mm²
Разходна норма 2.6 кг/м² (2 мм обща дебелина)
Опаковка 26.8 кг комбиниран комплект
6.7 кг комбиниран комплект

 

Нови антикорозионни защитни системи за бетона и стоманата

Кьостер Антикорозионна защита за бетона

Антикорозионната защита на бетона обикновено се из-вършва със системна комбинация от Кьостер Мостово покритие (3) и Кьостер PUR-Битумен (4), положени с четка или валяк. Системата премоства пукнатините.

Алтернативи:
В случай на слаби киселинни влияния, когато не са необходими премостващи пукнатините свойства, обработката може да се извърши само с два пласта Кьостер Мостово покритие (3).

В случай на особено силно киселинно въздействие (напр. при условия под точката на оросяване на киселината) цялото покритие се прави с два слоя Кьостер VE (3). Освен това Кьостер VE е подходящ продукт за покриване на ръбове, отвори и др. преди полагането на Кьостер Мостовото покритие.

Повърхността се подготвя чрез пясъкобластиране, шлайфане или сачмобластиране до получаването на здрава и стабилна основа.

За репрофилиране и заместител на бетона се използва Кьостер Разтвор за ремонти NC (1). Той се полага с мистрия или пръскащо устройство. Разтворът се полага върху приготвения здрав субстрат, върху който няма възпрепятстващи свързването елементи. Армировката трябва да се почисти добре и след това да се намаже с предпазно покритие, което същевременно подобрява и адхезията – Кьостер Z1 / Z2.

Грубите и силно хигроскопични субстрати се обмазват предварително с Кьостер 1 „бърз” (2).

Винаги следвайте препоръките в съответните технически карти.

Поради факта, че антикорозионната защита на бетона изисква опит и самата тя е специфична за всеки отделен случай, моля свържете се с нашите технически консултанти, за да изберете правилното решение.

Кьостер Антикорозионна защита за стоманата

Антикорозионната защита на стоманата обикновено се прави с двупластово покритие Кьостер Антикорозионна защита (1), положено с четка или валяк. Подготовката на основата се извършва в съот-ветствие с DIN EN ISO 12944-4 (Sa ½ fh, Rys>50μm).

Ако е необходимо еластична, премостваща пукнатините система, Кьостер Антикорозионната защита (1) се покрива с два слоя Кьостер PUR-Битумен (2).

В случай на особено силно киселинно въздействие (напр. при условия под точката на оросяване на киселината) цялото покритие се прави с два слоя Кьостер VE (3). Освен това Кьостер VE е подходящ продукт за третиране на ръбове, отвори и др. преди полагането на Кьостер Антикорозионната защита.

Винаги следвайте препоръките в съответните технически карти!

За повече информация и контакти – Кьостер България.

Вижте също...