Интегрирана система за топлоизолация термофлекс

1. Стена.
2. ТЕРМОФЛЕКС® Лепило за термоизолационни плоскости от EPS
3. Термоизолационна плоча ТЕРМОФЛЕКС® EPS-F-EXTRA
4. ТЕРМОФЛЕКС® Армираща шпакловка за термоизолационни плоскости от EPS и XPS
5. Армираща мрежа от стъкловлакно
6. Грундиращо покритие ТЕРМОФЛЕКС® Colour Primer
7. Завършваща мазилка ТЕРМОФЛЕКС®

Модерна система за топлоизолиране на сгради, обединяваща позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на една ефективна топлоизолация, състояща се от дбре подбрани и взаимно допълващи се по оптимален начин елементи. За повече от 30 години вече, този тип систем за толоизолацисе е доказал в строителната практика, като през цялото това време е бил развиван и усъвършенстван. Тази, най-успешна, в световен мащаб, система за фасадна топлоизолация предлага по-висока сигурност и продължителност на живот – повече от 50 милиона квадратни метра референтна площ с много по-малък процент на рекламации в сравнение с др типове системи потвърждават това. Високата пукнатиноустойчивост и 10 пъти по-голямата устойчивост на удар и натиск в сравнение с минералните системи правят ТЕРМОФЛЕКС® технически по-добрата система за топлоизолиране.

Приложение:

– старо и ново строителство с височина до 25 м
– върху: стени от бетон, силикатни блокчета, тухли, поро-бетон, зидария от камъни, панел и др.
– неравности до 3 см

Свойства:

– устойчивост на микроорганизми (плесен и гъби)
– висока пукнатиноустойчивост
– устойчивост на механични натоварвания
– високи топлоизолационни свойства
– висока устойчивост на атмосферни влияния
– СО2– и паропропускливост
– клас на горимост В1 (трудно запалим)

Правилно монтирана, системата за топлоизолация ТЕРМОФЛЕКС® намалява разходите за отопление и за охлаждане с около 30 %. Системата дава възможност на стените да «дишат», т.е. да провеждат влагата и конденза от помещението навън, за да се предотврати образуването на мухъл и плесен. Постигайки равномерен и приятен климат в помещенията тя допринася за един комфортен и здравословен начин на живот
ТЕРМОФЛЕКС® прави оформянето на фасадите атрактивно и разнообразно без наличието на фуги. Удължава живота на сградите и едновременно с това съхранява и увеличава стойността им.

Какъв е правилният начин да се положи топлоизолацията – отвън или отвътре?

В сравнение с добре изолираните, неизолираните външни стени показват съвсем различна температурна крива. Следващите три конструкции онагледяват температурната разлика от вътрешната и външната страна на стенните и процесите вътре в тях.

Неизолирана стена:
В неизолираната стена студът прониква безпрепятствено. Точката на замръзване се намира в средата на стената. Отдава се много голямо количество топлина навън и с нарастване овлажняването на стената намаляват топлоизолационните и свойства.

Предимства:

– няма

Недостатъци:

– не добро топлинно изолиране водещо до високи разходи за отопление
– некомфортен начин на живот
– ниска ефективност на отопляването
– разрушаване на строителните елементи породено от температурните разлики

Вътрешно изолирана стена:
При вътрешен монтаж на топлоизолацията, стените остават студени – топлината се отразява от тях и остава в помещението. Тук липсва така нареченото акумулиране на топлина от стените, и по този начин помещенията се затоплят, както и изстиват бързо. Всички критични процеси съпътстващи топлопреминаването стават в самите стени, което води до тяхното по-бързо разрушаване.

Предимства:

– намаляване на разходите за отопление при помещения, които се отопляват рядко и за кратко

Недостатъци:

– външните температурни промени остават неизолирани и се отразяват с цялата си сила върху носещата стена, в следствие на което, напреженията породени от температурните разлики, водят до появата на пукнатини
– неподходящо за постоянно обитаващи се помещения
– акумулиращият потенциал на стените остава неизползван
– неблагоприятно протичане на температурната крива, в следствие на което, положените в стената проводи остават в замръзващата зона
– топлините мостове остават, тъй като топлинната изолацията не обгръща цялата къща.

Външен монтаж:
При външен монтаж системата за топлоизолация ТЕРМОФЛЕКС® предотвратява топлообмена с външната среда и точката на замръзване остава извън стената. Това осигурява топли, сухи и отлични от гледна точка на строителната физика стени, защото всички критични процеси съпътстващи топлопреминаването стават в самата топлоизолация, което гарантира дълъг живот на строителните елементи – зидове, колони, пояси и др. При този начин на монтаж стените се загряват при отопляването и топлината се акумулира в тях. В последствие, даже и при изключване на отоплението, помещението не изстива веднага, тъй като стената продължава да отдава акумулираната от нея топлина. Тук регулирането на температурата в жилището става, както през зимата така и през лятото, тъй като ТЕРМОФЛЕКС® предотвратява неприятното нагряване на стените в горещите летни дни.

Предимства:

– добра топлинна изолация
– значително намаляване на разходите за отопление
– отсъстват топлинни мостове, тъй като топлинната изолация обгръща цялата къща
– акумулиращият потенциал на стените се използва пълноценно
– здравословен и комфортен начин на живот породен от благоприятният и равномерен климат в помещенията
– пълноценна топлинна защита и през лятото, изравняваща климата в помещенията
– благоприятно протичане на температурната крива
– липсва разрушаването на строителните елементи породено от температурните разлики

Недостатъци:

– няма.