Интегрирани топлоизолационни системи от Марисан. Грижа за вашия комфорт през всички сезони

Откакто човек е започнал да строи сгради се е опитвал да ги защити и предпази от навлизане на влага и загуба на топлина и енергия. С времето изискванията към качеството на тази защита и нейната функционалност се е покачила неимоверно. Тук най-ясно се вижда, че голяма част от строителните мероприятия по защита на сградите не могат да бъдат преодолени посредством единични продукти, и че единствено пълните системни решения гарантират успех.

Това, което за човека е подходящото облекло – това  представлява подходящата топлоизолационна система за сградата. Предимствата на едно перфектно топлоизолиране са недвусмислени и неоспорими – гарантира благоприятен, здравословен и комфортен начин на живот. Когато в тях не прониква студ и горещина – се спестяват до 80% от разходите за отопление и охлаждане на жилищното пространство, като при това се щади околната среда. Строително-физичните предимства на една интегрирана система за топлоизолиране покачват стойността на всяка недвижима собственост: чрез ефективна защита на външната стена и на носещата конструкция на сградата, предлагат защита от градушка и са високо паропропускливи. Просмукването на влага от стените и образуването на топлинни мостове бива ефективно предотвратено.

Действието на една топлоизолационна система е просто – тя създава изолационен слой, който възпрепятства преминаването на топлинния поток през стената като предотвратява по този начин топлинните загуби.

Спазването на предвидените законови минимални стойности за топлинна защита на строителните елементи гарантира не само чувствително намаляване на разходите за отопление и климатизация, но и ефективно предотвратява образуването на конденз по вътрешните стени на помещенията.

Тук е момента да се подчертае обаче, че тези минимални стойности разглеждат топлоизолационната система основно от техническа гледна точка, а не като „инвестиция“, която трябва не само да ни се изплати във времето, а и да ни донесе печалба. Ако се върнем към основната функция на една топлоизолационна система обаче, а имено – да намали загубите на топлинна енергия през ограждащите стени на сградата ще видим, че тези загуби имат конкретни финансови измерения. Именно когато разглеждаме една топлоизолационна система като вид инвестиция можем да съпоставим разходите от една страна за нейното закупуване и полагане, с разходите за отопление и климатизация, които спестяваме след нейният монтаж.

Загубите на топлинна енергия през стените могат да се изчислят в кВч за всеки кв. м от фасадата на сградата. В таблицата са посочени загубите за един отоплителен сезон за всеки кв. м от фасадата при една и съща стена (изградена от 25 см тухла), ако тя е изолирана с плочи ТЕРМОФЛЕКС® EPS F с различа дебелина.

вид топлоизолация d топлинни загуби разходи за топлинни загуби спестени топлинни загуби спрямо неизолирана стена % спестени разходи за отопление за една зима цена за 1м² топлоизолационна система време за изплащане на инвестицията
неизолирана стена ~ 165 кВч/м² ~ 23,1
лв/м²
Термофлекс EPS F 6 см ~ 54 кВч/м² ~ 7,5 лв/м² 111 кВч/м² ~ 67% ~ 18,5 лв/м² ~ 37 лв/м² 2-3 г
Термофлекс EPS F 8 см ~ 44 кВч/м² ~ 6,2 лв/м² 121 кВч/м² ~ 73% ~ 19,5 лв/м² ~ 39 лв/м² 2-3 г
Термофлекс EPS F 12 см ~ 33 кВч/м² ~ 4,6 лв/м² 132 кВч/м² ~ 80% ~ 21,5 лв/м² ~ 42 лв/м² 2-3 г

Ако сравним загубите при неизолирана стена с тези след нейното топлоизолиране ще придобием представа за спестените загуби и съответно тяхното финансово измерение.

Съпоставяйки тези резултати с цената за закупуването и монтажа на 1 м² от цялата топлоизолационна система (при днешните цени) можем да разберем за колко време ще се изплати цялата инвестиция и момента, от който топлоизолационната система ще започне да ни носи печалба:

Виждаме, че при сегашните изключително атрактивни цени на строителните материали една такава инвестиция се изплаща за около 2-3 години и от тогава всеки допълнителен сантиметър топлоизолация ни носи печалба от спестени разходи за отопление. Важно е да се отбележи също, че горните изчисления са правени при сегашните нива на цените за електроенергия (1 кВч ≈ 0,16 лв), които както знаем постоянно се увеличават.

В този смисъл можем да обобщим, че от нашите сгради изтича огромно количество енергия, за която ние плащаме. Инвестициите в енергийна ефективност са с бърза възвръщаемост и ни носят печалба – изразена както финансово, така и под формата на покачване стойността на сградата и удължаване на нейния живот.

Топлоизолационните системи, които МАРИСАН предлага, са модерни системи за топлинно изолиране на сгради и обединяват позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на съвременните иновативни технологии и се състоят от добре подбрани и взаимно допълващи се един към друг по оптимален начин елементи.

Те се отличават с отлични топлоизолационни характеристики, както през зимата, така и през лятото, висока пукнатиноустойчивост и 10 пъти по-голяма устойчивост на удар, натиск и други механични натоварвания в сравнение с минералните системи. Те са паропропускливи и позволяват на системата да „диша“ извеждайки кондензиралата влага в стените на сградата, осигурявайки същевременно много добра звукоизолация.

Системите са обединени в две серии – ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC: произведена от стандартния експандиран полистирол познат на всички ни под името стиропор и ТЕРАПОР® ULTRA, която е произведена от EPS с вграден в структурата му графит. Графитът възпрепятства поглъщането на топлинното лъчение от материала и проникването на инфрачервените и UV лъчи в сградата.  Благодарение на това топлоизолационните качества на материала се покачват неимоверно – правейки го един от най-ефективните топлоизолационни материали в момента на пазара.

Топлоизолационните системи предлагани от МАРИСАН намират най-разнообразно приложение – за топлинно изолиране на вътрешни и външни стени и фасади,  междустенни пространства, на плоски, скатни, озе-ленени и отворени за движение покриви, на подпокривни пространства, на подове и тежко натоварени такива, тавани, тераси, балкони, стрехи под подово отопление, хладилни камери, сандвич панели, нискоенергийни и пасивни къщи. И двете системи се характеризират с прости и лесни работни операции и етапи и гарантират възможно най-голяма сигурност при работа с тях.

Използването на модерни и иновативни технологии при производството, постоянният производствен контрол на суровини и материалите, както и непрекъснатият мониторинг от страна на отговорните за това служби и организации гарантират висок стандарт на качеството на тези системи. Доказателство за това са признанията и наградите, които системите за топлоизолиране на Марисан са получили за своето качество:
– 2007 г. – ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО от Българската асоциацията за изолации в строителството
– 2008 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО на Пловдивският панаир 2008 г.
– 2010 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО от Съюза на специалистите по качество в България

ИНТЕГРИРАНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ