Интервю с Иван Соколов, изпълнителен директор на Оргахим ад

”Оргахим” АД е най-големият български производител на бои, лакове, смоли и анхидриди в България и дружество с повече от 105 годишна история. Години наред компанията е управлявана от Иван Соколов, чиито професионализъм и амбиции превръщат днес „Оргахим” в лидер на българския пазар. Иван Соколов е завършил Московския икономически универститет, специалност Външна търговия. В годините на управление на Иван Соколов приходите от продажби нарастват постоянно, а паралелно с тях значителен ръст бележи и най-важният ресурс на компанията – човешкият. Постигнатите отлични резултати превръщат „Оргахим” в един от най-големите български работодатели. В комапнията днес работят над 1200 висококвалифицирани специалисти, в сравнение с близо 400 в началото на неговото управление. Компанията притежава цялостно развита собствена логистична мрежа в страната и над 20 регистрирани търговски марки, сред които добре познатите на пазара “Леко“, “Фасаген“, “Хамелекон“, и „DЕКО Professional”.

Г-н Соколов, последните години отчитате значителен ръст на приходите от продажбите? Как постигате тези темпове на развитие?

Постоянното развитие на компанията е свързано с много труд, упоритост и желание за успех на всички нива. Когато поставяме точни и ясни цели и работим в екип, положителните резултати са налице. В стратегическите процеси на „Оргахим” на различни нива участват всички служители на компанията. Това е изключително важно и ценно за мотивацията на хората. Когато всеки един човек се чуства част от компанията и екипа, тогава целите и резултатите са общи. Следващият момент е коректността към потребителите, която е пряко свъзана с качеството на нашите продукти. Потребителите знаят, че могат да бъдат сигурни в желаният резултат, когато използват нашите продукти. Всеки който е опитал се е убедил, че каквото е написаното по етикетите е гаранция от компанията. Това е ценно за нас и това е нашата философия, която ни поставя пред конкуренцията. Богатото ни портфолио от продукти отговаря и на най-претенциозните потребители. Когато потребителя е доволен, той не просто продължава да използва нашите продукти и за напред – той започва да ги препоръчва.

Кои са основните пазари на продукцията ви?

Като лидер на българския пазар реализираме голяма част от продукцията ни именно в България, което прави родния пазар един от основните пазари на „Оргахим”. Донякъде ръстът в продажбите ни се обуславя и от постоянното нарастване на пазарното ни присъствие в страната. Над 50% от продукцията ни реализираме на чужди пазари, които развиваме дългогодишно. Такива са пазарите в Турция, Румъния, Средния Изток, бившите съветски републики и други. Износът на продукция бележи ежегоден стабилен ръст, който планираме да запазим и занапред.

Продуктовата серия DEKO Professional получи Златен медал на Пловдивския панаир през 2007. Кои са основните предимства на тази серия?

DEKO Professional е серия от продукти на „Оргахим”, предназначена за професионалисти. При разработките на продуктите от тази серия се търси както иновативен подход и решения, така и възможността за постигане на максимален ефект при употреба на продуктите, при отпимални положени усилия и на възможно най-добра цена. Именно поради тази причина DEKO Professional се радва на изключително голям интерес от страна на професионалистите и за много кратко време успя да се наложи като водеща и предпочитана марка на пазара.

Как налагате топлоизолационната система DEКOTHERM на българския пазар?

DEKOTHERM е цялостно завършена топлоизолационна система, която включва в себе си всички необходими компоненти и качественото изпълнение е резултат от стриктното спазване на техническите и технологични изисквания при монтаж За да улесним максимално нашите клиенти ние сме разработили цялостен завършен цикъл, който включва всички етапи от измерване на обекта и изготвяне на оферта до цялостното физическо изпълнение на топлоизолационната система. За всички етапи клиента може да разчита на експертното мнение на нашите професионалисти, като за монтажа на топлоизолационната система „Оргахим” разполага със строителни бригади в цялата страна, притежаващи сертификат за монтаж на топлоизолационна система DEKOTHERM. Цялостните решения, които улесняват значително клиентите ни, обуславят популярността и огромния интерес към системата. Тя отговаря на всички изисквания за топлопроводимост по програмата за енергийна ефективност и всеки клиент желаещ да участва може да избере именно DEKOTHERM

Съвсем скоро пуснахте на пазара новата луксозна боя ЛЕКО GOLD? Каква е специфичността на продукта и конкурентен ли е с аналогичните му чуждестранни продукти?

Леко Gold има много важна роля за българския пазар и тя е свръзана с промяна в схващанията на потребителите, че българските производители са производители само от среден клас. Продуктът е луксозна боя на водна основа от Клас 1, която е безкомпромисна по отношение на качеството и притежава над 93% белота. Желаната покривност се постига само с нанасяне на един слой, като крайния резултат е сатенен блясък и кадифен ефект върху повърхността. Преди да пуснем продукта на пазара направихме сравнителни тестове с основни чуждестранни високопозиционирани конкурентни марки и с гордост мога да заявя, че превъзхождаме по-голямата част от тях. С такива характеристики на практика Леко Gold е способен да задоволи очакванията дори и на най-взискателните потребители.

Вие инвестирате в екологично ориентирани продукти? Каква е стратегията ви в тази посока?

Нашата компания е една от първите, приели дългогодишна политика за отговорност към обществото. Основното предизвикателство пред което сме изправени в случая е как да увеличим качеството на продукцията, чрез вече по-различните суровини. За да се случи това, ние правим всичко възможно за да стимулираме развойната ни дейност. В противен случай алтернативата е да внасяме суровини, което ни направи все по-малко конкурентно за напред. Като лидер на пазра, ние не можем да си позволим този лукс, затова използваме международно ноу-хау и всички необходими ресурси за да предложим безкомпромисен продукт на потребителите. Инвестициите в екологично ориентирани продукти са част от политика ни и за в бъдеще.

Какви са целите на дългосрочните програми на Оргахим и МОН?

Съвместният проект между „Оргахим” и МОН е много мащабен и не веднъж е даван за отличен пример за успешно партньорство между бизнеса и държавните институции. Неговата цел е да се установят повече взаимни точки между реалните нужди на бизнеса и възможностите, които дава българското образование. Основен акцент поставяме върху мотивацията на бъдещите професионалисти в строителния бранш, за да възобновим интереса към професията и покажем нови възможности за реализация. Сами разбирате, че такава задача трудно бихме постигнали без активното участие и на двете страни. По проекта в цялата страна организираме регионални състезания за млади строители, където предоставяме безвъзмездно на всички учебни заведения отличената ни със златен медал серия продукти за професионалисти Deko Professional, както и всички необходими материали и инструменти, награди и призове. След регионалните състезания победителите мерят сили в национално състезание, където класиралите се получават майсторско свитеделство от „Оргахим”, което да им послужи за бъдещата професинонална реализация.

Г-н Соколов, получихте голямата награда „Човек на 21-ви век” в категорията „Традиции и национално самочувствие” и я посветихте на вашия екип. Как създавате „професионалистите” и как ги мотивирате за тези резултати?

Човешкият ресурс е най-важният реусурс на всяка една компания, затова в „Оргахим” обръщаме много специално внимание на нашия екип. Успехът в днешно време е немислимо да бъде постигнат без наличието на силен екип от професионалисти, чиито ентусиазъм и хъс за работа често преминават отвъд границите на договореното. Това е изключително важно, особено за отрасъла на индустрията, който ежегодно нараства с над 11%. Към настоящия момент в „Оргахим” работят над 1200 души – сами преценете колко много хора са това. Само преди 4 години в компанията работиха 3 пъти по-малко хора. За същия период паралелно отбелязваме ръст в приходите от продажби, присъствието ни на родния и чуждите пазари, увеличение на производствените мощности и портфолиото ни от продукти и така нататък, за да бъдем наричани днес водещия и най-иновативен български производител на бои, лакове и професионални продукти за строителството. Много са пътищата към успеха, но зад всеки един от тях се крие човешки фактор, който трябва да бъде уважаван.

Кое доведе до преструктуриране дейността на дружеството, чрез разделяне на различните видове производствени сегменти и ще доведе ли това до повишаване на стойността на акциите на Оргахим на борсата?

Както знаете, „Оргахим” е единственият производител на фталов анхидрид в страната, а този бизнес се различава значително от останалите ни дейности. Характерен е със самостоятелна търговска и ценова политика, а производството е организирано на отделна площадка и функционира като отделна производствена единица.

Средното ни годишно производство е 20 000 т., като по-малко от 10% от тях използваме за собствени нужди, а осталата част реализираме на вътрешния и външни пазари. Поради тази причина, отдавна разглеждаме производството на фталов анхидрид като отделен бизнес. Тези фактори ни насочиха към идеята да препоръчаме да бъде обособено ново дружество.

Ако бъде приета идеята за отделяне, новото дружество ще бъде публично АД, като акционерите в Оргахим АД ще получат пропорционален дял от новото дружество под формата на акции

По отношение на цените на акциите, очакванията са те да бъдат значително по-атрактивни, както за големите инвеститори, така и за дребните акционери.