Инвестицията в топлоизолационни системи се възвръща за 5 години

Интервю с Иван Стоянов, ръководител на Ликата ЕООД.

От началото на 2007 г. Ликата ЕООД е официален представител на италианския производител на строителни материали Licata + Greutol S.r.l. Продуктите се произвеждат и маркират по eвропейските стандарти за качество. За българския пазар Ликата разполага с търговски представителства в Бургас, Варна, Пловдив и София; с производствени и складови бази в Бургас и София.

Г-н Стоянов какви продукти предлага “Ликата” на българския пазар? Кой от тях определяте като Топ-продукт?
Три успешни години на българския пазар, фирма  Ликата ЕООД предлага и реализира голяма гама продукти за професионално приложение в строителството.

Всички линии на продукти с марка Licata + Greutol се изработват и маркират по европейски норми и стандарти, което ги прави топ продукти в сферата на тяхното приложение. Те се разделят на групи – Праймери и свързващи вещества, фасадни решения, бои на водна основа, лепилно-шпакловъчни смеси , възстановяващи и саниращи продукти, специални продукти за бетон, циментови лепила за керамични покрития, хидроизолации, зидарски разтвори и други.

Основна част от продажбите ни заемат фасадните продукти. Те са сертифицирани по европейски и български стандарти в цялостни топлоизлационни системи – Greutherm с ETAG 004 и LicataTherm от НИИСМ /Научно изследователски институт по строителни материали/.

Ние навлязохме в България в период на един постоянно растящ пазар, който имаше нужда от нещо ново, а именно адекватно отношение към материята и професионално предлагане на материалите. Поради тази причина успяхме да наложим LicataTherm като топ продукт. Той се отличава с изключителни качества на отделните компоненти и в същото време се предлага по начин, който клиентът търси, а именно със специално отношение и консултация при взeмането на решение.

Производството на Licata + Greutol S.r.l. е напълно автоматизирано. Ще ни разкажете ли нещо повече за производствения процес?
Фирма Ликата започва своята дейност като малък семеен бизнес, основан на традиционното производство на декоративни мазилки и бои за строителството. Качеството на продуктите е било и остава приоритет през годините на развитие и се превръща в традиция и начин на работа, което дава гаранция за успех и до днес.

Първата производствена фабрика е основана в Каникати, Сицилия. Нестихващият интерес към развитие и усъвършенстване на производствените процеси и създаването на нови продукти, довежда до изграждане на нова изцяло автоматизирана фабрика в Бергамо за пастообразни продукти, която отваря врати в началото на октомври 2008 година и предоставя на клиентите по-бързи срокове за изпълнение.

Съвременните технологии в производството са една от силните страни на Licata + Greutol – съоръженията напълно автоматично избират суровините, дозират, смесват и опаковат всички продукти, като по този начин се изключва възможността за грешка.

Продуктите на Licata + Greutol се характеризират и оценяват според нормите за вътрешен контрол, на собствените й лаборатории (UNI EN 998-1), както и в независими специализирани институти, които удостоверяват декларираните стойности (система за качество ISO 9001:2000, ETA).

Давате заявка да следите внимателно нуждите на пазара, какви са те в момент на криза?
В този труден период за строителството се наблюдава, че клиентите все повече обръщат внимание на качеството на материалите и професионалното отношение.

Техническият и търговският екип на Ликата e сформиран от високо квалифицирани професионалисти. Предлагаме пряка помощ на строителните площадки, с повишено внимание към изискванията на  клиентите ни, с цел да предложим оптимални продукти, услуги и решения.

Всички ние имаме отговорната задача да отделяме особено внимание на клиентите си, като постоянно предоставяме информация за новости и приложения в практиката. Гъвкавата ни политика на работа ни позволява да се изправим пред предизвикателствата и нуждите на пазара.

Според данни на НСИ строителната продукция е намаляла през 2009 г. с около 10-11 процента спрямо 2008 година. Каква е ситуацията при вас?
Със сигурност строителството в България е намаляло драстично. Според различни агенции за проучвания процентите, които дават, са различни. На фона на икономическата криза фирма Ликата инкасира значително по-слаби спадове от тези на пазара. Едни от основните правила е агресивна политика – стъпване на нови пазари, спечелване на нови клиенти и партньори, коректно отношение и запазване на досегашните партньори и клиенти. Това е факт, който не може да не ме радва, и който ми дава увереност за следващата година.

Какви иновации да очакват клиентите ви?
Посоката, в която сме тръгнали още от самото начало на създаване на фирмата до днес, е да можем максимално да бъдем полезни в цялостните решения на нашите клиенти до момента на бързата доставка на материалите.

От началото на 2010 година на пазара ще бъдат пуснати нови продукти – бели циментови смеси, както за керамични покрития така и за топлоизолационни плоскости; лепила за керамични тухли и други.

Как се справяте с конкуренцията?
Предполагам, че от казаното до тук става ясно, че Ликата не е фирма, която вярва в чудеса и мисли, че успехите идват даром. Те са плод на много усилия на целия колектив, на партньорите от Италия и България.

Това е една отлична работеща машина, в която всеки е заел точното място, където е най-полезен за себе си и колектива. Относно конкуренцията, винаги съм гледал на нея като на коректив и колкото по-силна е тя, толкова и нашите резултати са по-високи.

Участвали сте в програмата на ООН за развитие и обновяване на многофункционални жилищни сгради в България. Разкажете ни за тази ваша инициатива.
Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищна сгради” е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на програмата на ООН за развитие, която стартира през 2007 година.

Проектът представлява публично-частно партньорство между МРРБ, местни администрации, фонд енергийна ефективност, собственици на жилища и програмата на ООН.

Целта е да се разработи и тества за пръв път в България пълен цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради за подобряване на топлинната ефективност и икономичност на системи за разпределение на топлинната енергия – обследване, цялостно саниране, ремонтиране и обновяване на околни публични пространства.

Всички продукти на Ликата са маркирани със знак за качество и в съответствие с Европейските стандарти и изисквания, сертифицирани в топлоизолационна система LicataTherm. Това прави продуктите предпочитани, с доказани отлични резултати, съпътстващи програмата в различни градове цяла България.

Нараства ли заинтересоваността на хората за общо саниране на кооперациите, в които живеят? Какво ще препоръчате, за да се избегнат частичните “кръпки” по блоковете?
Все повече хора осъзнават ползата и необходимостта от саниране на жилищата си.

Топлоизолационните системи са инвестиция и от финансова гледна точка повишават цената на недвижимата собственост, разходът се възвръща средно за около 5 години благодарение на реалната енергийна икономия, която се постига. Това води и до все по-често цялостно саниране на отделни сгради.

Трудността идва от многото семейства в един вход и невъзможността всички да отделят средства за саниране. Мисля, че с навлизане на средства от европейски фондове и с отпускане на кредити по линия на енергийна ефективност, до голяма степен ще се избегнат частичните „кръпки” по сградите.

Как ще определите изтеклата 2009 г.? Кой е най-големият Ви успех и какво постигнахте през годината?
Това е година на трудности и неизвестни, но аз лично бих я определил като успешна. Тя ще помогне на много от хората да си намерят местата, където се чувстват най-добре и полезни за себе си.

На нас лично ни помогна да разберем, че работим с клиенти, които държат на качеството на продукцията и на професионалното обслужване.

Като нещо положително и голямо мога да отбележа, затвърждаване и разширяване на позициите на пазара и готовност за още по-големи предизвикателства. А ние това търсим!

По какъв начин според Вас ще се развива браншът през 2010 г.?
Проучванията, които се правят, сочат, че 2010 година ще бъде с лек спад в началото и към края ще започне стабилизиране на пазара. Мисля да се доверя на това мнение.

Вижте също...