Изграждане на коминна система Винербергер в 7 стъпки

Коминът е изключително важен елемент от всяка една къща. Правилното изграждане на коминната система е от решаващо значение за неговото безпроблемно дългогодишно функциониране. Тук ще видите  как се изгражда цялостна коминна система на Винербергер, която е подходяща за различни видове горива.

При изграждането на комина на първо място се поставя пожарната безопасност. Цялостната коминна система се състои от модулни блокове от лек бетон и вътрешни керамични тръби, които трябва да бъдат плътно свързани помежду си. Описаните по-долу стъпки са съобразени с  с особеностите  на системата на Винербергер и трябва да се изпълняват стриктно и в посочената последователност, за да се постигне високо ниво на пожарна безопосност.

Стъпка 1

За да се предотврати просмукване на влага от пода към бетоновите елементи на пода, на мястото, където ще се изгражда комина, специалистите от Винербергер препоръчват поставяне на хидроизолационен материал. Зидарският разтвор, който се полага под първия блок, улеснява нивелирането на елемента. Според противопожарните норми трябва да има разстояние от поне 2 см до стени и други негорими материали. Запълването на целия първи блок с бетон осигурява здравата основа на целия комин.

Отворите за тръбата, отвеждаща евентуален конденз, за ревизията за почистване и за присъединяването на димоотвода, идващ от котела, първо се оразмеряват, и се изрязват с ъглошлайф. Всички бетонови елементи на системата се монтират с вароциментов разтвор. Във втория модул, който е подготвен предварително, с изрязан отвор, се поставя и керамичният кондензоуловител. Той отвежда кондеза, който се образува в керамичната тръба,  извън системата.

Стъпка 2

Следва монтажът на бетоновия елемент с изрязан отвор за ревизията. Всеки бетонов модул се нивелира хоризонтално и вертикално. Преди изграждането на коминната система трябва добре да се обмисли как трябва да са ориентирани отворите за ревизия и присъединяване, за да е сигурно, че ще може удобно да се обслужват котела и комина, когато се налага неговото почистване.

Каменната вата, която е приложена в комплекта на комина, се поставя плътно от вътрешната стена на всеки бетонов модул. Тя е негорима и осигурява необходимата топлоизолация на керамичните тръби от укрепващите бетонови елементи.

Стъпка 3

Димоотходната тръба се изгражда от огнеопорни керамични тръби, изпечени при 1100°С. Те имат плътни и здрави стени с гладка вътрешна повърхност, която не позволява натрупването на сажди в комина. За осигуряване на необходимата въздухоплътност на комина, керамичните тръби се лепят една за друга. Лепилото е приложено в комплекта и се разбърква в указаната пропорция с вода – 1 част вода и 7 части суха смес. Трябва да се разбърка до получаването на хомогенна смес, която се поставя в полиетиленов шприц.

Ръбът на керамичната тръба, с оформен ревизионен отвор, се обезпрашава с мокра гъба и върху него се нанася лепилото. Тръбата се спуска и се залепва плътно към долния елемент. Излишното лепило от вътрешната  страна трябва да се почисти. За по-добро сцепление с вароциментовия разтвор, бетоновите модули също се обезпрашават с мокра четка.

Стъпка 4

Изграждането на комина трябва да се извършва, следвайки описаните стъпки, които се изпълняват в точно определената последователност. Коминната система на Винербергер е предварително окомплектована, което улеснява работата и съкръщава времето за изграждане. Бетоновите тела се монтират с вароциментов разтвор, слага се каменната вата, залепват се и керамичните елементи. Външните тела, които са изработени от лек и здрав бетон, придават необходимата устойчивост и допълнително защитават конструкцията. Ватата спомага за по-бързото затопляне на стените на керамичните елементи и същевременно предпазва от нагряване бетоновите елементи.

Благодарение на керамиката, от която са изработени елементите на димоотходната тръба и добрата топлоизолация, изградена около нея, ядрото на коминa се затопля много по-бързо и по този начин се осигурява по-голяма тяга. Тъй като керамиката е материал, който издържа на нагряване до 400˚С и е устойчива на химическата агресия на киселинния конденз и саждите, образувани при експлоатацията на котела, тя осигурява безпроблемно използване на комина за десетилетия.

Стъпка 5

Специалистите от Винербергер препоръчват елементът за присъединяване на димоотвода, идващ от котел с твърдо гориво или пелети, да бъде на 45 градуса.

Включването под 90 градуса е подходящо за котел на газ. След монтирането на бетоновите тела, около елемента за присъединяване се слага и задължителната твърда вата, приложена в окомплектовката на комина. Тя се изрязва съобразно размера на отвора. Ако коминът преминава през плоча между етажи, изграждането му не се прекъсва, а телата преминават през оставения отвор в плочата. Допълнително е необходимо само поставяне на топлоизолация между комина и плочата, която да отдели двата конструктивни елемента.

Когато коминът вече е над керемидите, върху крайния бетонов елемент се монтира шапката на комина, която също е приложена в комплекта. За целта последният бетонов елемент се обмокря и се поставя варо-циментов разтвор по цялата периферия.

Стъпка 6

Шапката се поставя отгоре и се позиционира и нивелира прецизно. Върху обратната страна на металната тръба, завършваща коминната система, се поставя полиуретаново лепило и се притиска към бетоновата шапка. Долният ѝ край влиза плътно в керамичната димоотводна тръба.

Така димните газове се извеждат сигурно навън и няма опасност да проникват под шапката в комина. Това позволява на димотводната тръба и да се разширява свободно вследствие на температурните разлики. За отвора за почистване на комина от сажди е предвиден специален керамичен капак. Той е скрит зад елегантна метална вратичка, която се монтира с винтове към бетоновите блокове.

Стъпка 7

Функцията на комина като конструктивен елемент в сградата е да поема изгорелите газове от отоплителното тяло и да ги отвежда навън. От неговата тяга зависят и ефективността, и рационалното използване на горивото, независимо какво е то.

Коминът трябва да има сечение, съответстващо на топлинната мощност на уреда за отопление. Качественият комин трябва да има гладка вътрешна повърхност, без пукнатини или пореста структура, през които да се просмукват димни газове или още по-нежелателно – искри. Известно е, че много от пожарите в сградите възникват точно от неправилно изградени комини.

Пълната окомплектовка на коминната система на Винербергер гарантира високо ниво на сигурност. Тя е подходяща за различни видове горива и отговаря на настоящите и бъдещите изисквания на обитателите. Изборът и правилното изграждане на коминната система на Винербергер гарантира висока пожарна безопасност и дълготрайната й безпроблемна ескплоатация във всяка къща.

Вижте също...