Изолация на междуетажна конструкция между отопляеми помещения, дървена конструкция 1