Изомаксит – съчетание на предимства. От течните хидроизолации-към течните настилки

След всяка зима бетонните настилки на открито се напукват и започват да се рушат, а причината е че бетонът е хигроскопичен материал, поемащ вода. В резултат на замръзването на просмуканата вода, бетонът става крехък и се напуква, като така започва процесът на ерозия който неминуемо води до разрушаване на настилката.

Също така, в последните години един от често срещаните проблеми на сградите са течовете в подземните паркинги. Техните видими проявления освен локвите в гаража са и капките бетонови соли, които разяждат боята на паркираните автомобили. Невидимият резултат от течовете е отслабването на якостта на бетона, което в перспектива означава отслабване на цялостната конструкция.

За този тип проблеми до момента не съществуваше надеждно и лесно за изпълнение решение, защото единствения вариант бе:
1. фрезоване на съществуващата настилка
2. направа на нова хидроизолация/нова настилка.
Всичко това, съпроводено от шумна техника, прах и неудобства. И накрая, но с най-голяма тежест, идва и цената – гореописаният ремонт най-малко 80.00 лв/кв.м.

На база 28-годишния си опит в областта на течните хидроизолации Изомакс, разработи своя уникален нов продукт:

Изомаксит – студено микроасфалтово покритие!

Изомаксит представлява течнопластична студена смес от полимер-каучукова дисперсия, специални битумни добавки, минерални пълнители с подбран зърнометричен състав и вода. Изомаксит е водонепропускливо, износоустойчиво, тънкослойно микроасфалтово покритие, предотвратяващо отрицателното въздействие на природните и климатични фактори върху настилките на открито и закрито.

Приложения

Хидроизолационна настилка на бетонови повърхности на гаражи, паркинги, рампи и открити стълбища, тротоари, пешеходни алеи, велоалеи, площадки, трибуни на спортни съоръжения и др.

Предимства

Студен – Екологичен материал на водна основа, не съдържа органични разтворители, не се подгрява при полагане, не отделя вредни изпарения при работа и втвърдяване.

Еднокомпонентен – Материалът се полага чрез потапяне на четката/валяка директно в опаковката без необходимост от добавяне на втвърдител, изчакване на време за „узряване” без „отворено” време, без загуби на разбъркан и втърден, но неизползван материал.

Еластичен – Свързващото вещество/комбинация от полимерен каучук и специални битумни добавки, осигурява еластични свойства на положеното покритие и го предпазва от образуване на пукнатини и неравности, вследствие движението на автомобили и влиянието на атмосферните условия.

Полагане – Мазането с четка или валяк като технологичен процес е най-лесният, бърз и сигурен начин за работа, достъпен за всеки. Неколкократните слоеве осигуряват плътно и хомогенно покритие, без пори и пукнатини.

Хидроизолация и настилка без фуги!

Много висока топло- и студоустойчивост.

UV устойчивот.

Устойчивост на масла и антифризи.

Екологичен материал на водна основа, не съдържа органични разтворители, не се подгрява при полагане, не отделя вредни изпарения при работа и втвърдяване.

Дебелината на покритието е около 6 мм, което го прави удобен при спазване на съществуващи наклони и нива.

Цена – 22.00 лв/кв.м без ДДС за пешеходни зони и 33.00 лв/кв.м без ДДС за паркинги.

Изомаксит е български продукт, собствена разработка, патентован и със защитена търговска марка в “Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост” с регистрационен № 007461015.

Вижте също...