Изовер налага стандарт на строителство и живот

Разговаряме с г-жа Мария Кухтева – управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, направление Изовер.

Г-жо Кухтева, как се озовахте във фирма ИЗОВЕР? Разкажете ни нещо за самата Вас.
Преди 11 години започнах работа в Хайделберг Цимент Германия със задачата да се създаде отдел „Сухи строителни смеси” към Циментов завод Златна Панега. В световен мащаб, т. нар. премикс бизнес на компанията, оперираше отделно от направление цимент, поради което през 2001г. това бе направено и в България, с основаването на Максит България ЕООД. Бях управител на компанията от основаването й до 2008г., когато Сен Гобен закупи Максит Груп. При сливането на Максит и Вебер, получих от Сен Гобен предложение за управител на Изовер  в България. И ето, че мина повече от година работа в една много динамична среда и в бизнес с голямо бъдеще, какъвто са изолационните материали.

ИЗОВЕР е най-големият производител на минерални (стъклени и каменни) вати в света. Каква е продуктовата гама на ИЗОВЕР в България и как се приема тя на нашия пазар?

Бих добавила, че освен ватите, Изовер е и най-големият производител на експандиран пенополистирол, а в по-малки мащаби и на екструдиран. С тази широка продуктова гамa, напрактика Изовер е най-големият производител на изолационни материали.

На българския пазар Изовер предлага богата гама от изолационни решения със стъклена и каменна вата. Търсенето обаче е свързано със спецификата на строителната ни култура, както и все още занижените изисквания на потребителите за комфорт. Например, продуктите за топло и шумоизолация на подове и скатни покриви заемат сериозен дял като приложения в повечето европейски страни, но в България тези приложения са символични. В топлоизолационната система за фасада се използва масово експандиран пенополистирол, сравнен с значителен дял на фасадна контактна вата в Европа.

Изовер е създател на концепцията за “Мулти-Комфортната Къща” и в тази връзка, ние работим да запознаваме и обучаваме пазара с този стандарт на строителство и живот.

Наскоро корпорацията СЕН ГОБЕН обяви, че интегрира отделните си дъщерни фирми в страната ни в едно дружество и прави нова реорганизация. Какво очаквате да се промени? С положителен или отрицателен знак ще бъдат промените?
Сен Гобен е сред стоте най-големи компании в света и има над 300 годишна история. Промените са добре обмислени и са свързани с дългосрочната стратегия на компанията. Затова съм убедена, че са с положителен знак. Обединяването на марките строителни материали в едно юридическо лице Сен Гобен Констракшън Продъктс се извършва във всички държави и България не е изключение.

Как подбирате хората, с които работите?

Хората са най-ценният актив на една компания. Те са тези, които създават продукти, строят заводите, раждат идеи и ги превръщат в реалност. Обичам и винаги съм работила в екип. Няма хора с всестранни възможности, важно е всеки да заема най-подходящата за него или нея позиция, за да има своя принос към компанията и да се чувства комфортно на мястото си. Хората, с които работя, със сигурност трябва да спазват фирмената политика на компанията, а тя най-общо се изразява в съвместна работа за постигане на обща цел, откритост и изграждане на патрньорски отношения с клиентите ни.

От есента на 2008г, Изовер инвестира и изгражда екип, който е свързан с дългосрочната стратегия за българския пазар.

Вие самата сте една млада и успяла жена. Какво е отношението Ви към младите хора? Как ги мотивирате да работят за Вас?
Днес пред младите хора има много възможности, могат да учат и работят в страната ни или извън нея. Но ако искат да успеят, независимо къде се намират, то качества като упоритост, постоянство и принципност са задължителни. Все пак считам, че младите хора трябва да бъдат насърчавани, да им се покаже какво биха могли да постигнат чрез примера на тези, които вече са постигнали успехи и така да бъдат мотивирани да полагат усилия за собственото си развитие. Също така бих казала, че да се следва пътя на успял човек и да се черпи от неговия опит и съвети е безценен шанс. Ако младите хора получат такъв шанс, нека не го пропускат.

2009 г.: I награда в Националния и II награда в Международния конкурс. Проект на Веселин Веселинов

Изключително съм щастлива, че вече 6 години Изовер организира Международен конкурс за студентски архитектурен проект. През април присъствах на финала на Националния конкурс и бях впечатлена от амбицията и ентусиазма, с които младите кандидат-архитекти представяха и защитаваха проектите си. Един от българските  проекти зае и  2-рото място на международния финал и донесе голямата радост за България.

През тази година поехме инициативата за подпомагане развитието на млади кандидат-архитекти чрез предоставянето на едногодишна стипендия.

Строителният бизнес не е ли предимно мъжка професия? Предимство или недостатък е, когато мениджърът е жена?

Откривам, че значително повече жени работят в строителния бизнес в България, отколкото в Западна Европа например. Независимо от вида бизнес, считам, че не е от особено значение дали мениджърът е мъж или жена. По-важни са мениджърският стил и личностните качества, които обикновено са взаимосвързани.

Налага ли се да правите компромис в работата и къде е границата, до която може да се достигне?
Зависи за какви компромиси говорим. Например, за постигането на взаимноизгодно споразумение с бизнес партнъор понякога е необходимо да се направят определени отстъпки и от двете страни. Ако такова поведение наречем компромис, то компромиси трябва и се правят.

Що се отнася обаче до принципни положения във фирмената политика и норми на поведение, то компромиси не могат да се правят.

Какви са прогнозите Ви за българския пазар в близко бъдеще? Достигнато ли е дъното на кризата и очаква ли се скорошен подем на пазара?

2010 няма да е по-различна от 2009. Може би с тази разлика, че всички вече приеха, че кризата е реалност, имаше някакво отрицание от много фирми през първото полугодие.

Неблагоприятното при кризатата е, че създава условия за намаляване качеството на работата,  като  някои фирми  търсят евтини решения и  влагат продукти за неточно приложение. Този период обаче ще отмине, затова ние продължаваме да работим за бъдещето и да представяме системи от продукти и решения с европейско качество. Продължаваме да разширяваме продуктовата гама с нови приложения.

Контакти със Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Изовер