ИЗОВЕР създава първата в света онлайн база данни със сертифицирани архитектурни детайли

ИЗОВЕР създава първата в света онлайн база данни със сертифицирани архитектурни детайли за Пасивно строителство www.ISOVER-construction.com.

Базата данни съдържа над 150 архитектурни детайли, създадени от ИЗОВЕР и сертифицирани от Пасив Хауз Институт в Дармщад, Германия. Използването на тези детайли при проектирането и изграждането на нови сгради гарантира въздухоплътна конструкция без топлинни мостове и представлява ключов елемент в постигането на стандарта Пасивна и Изовер Мулти-Комфортна Къща.

Детайлите са структурирани в 4 основни групи: масивни и дървени конструкции с контактни и вентилирани фасади. Освен CAD чертежи с различни начини за сваляне, ще намерите изчисления на U-стойностите, компоненти и продукти, изотермични графики, модели и материали, както и концепция за въздухонепроницаемост.

Сайтът е с интерфейс на български език и предлага на потребителите разнообразна допълнителна информация за Изовер Мулти-Комфортната Къща: ръководства за проектиране,  брошури, филми, софтуер за калкулации и др. Достъпът до детайлите се предоставя след регистрация.

Повече информация за Изовер Мулти-Комфортната Къща ще намерите на сайта www.isover.bg.