Изпитване на топлоизолационна система при градушки

Поради малка разлика в цената ние  правим компромиси с качеството и избираме  различни продуктови компоненти, които не са сертифицирани в единна работеща система. Това води до ниски технически показатели на фасадната топлоизолация и лесното й компрометиране. Поради тази причина всяка топлоизолационна система трябва да бъде изпитана по стандарт БДС EN 13497. Това е стандартът, който определя съпротивлението на външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS).

Тестът, който се прави върху топлоизолационното покритие е за ниво на устойчивост на удар от 10 J и се извършва със стоманена топка от 1000 гр, която трябва да пада от височина 1020 мм.