Калциево-силикатни блокове за зидария Silka

Xella Silka

Традиционен строителен материал: калциево-силикатните елементи за зидария се използват масово в Германия, Полша, Чехия, Унгария и в други европейски страни. Например в Будапеща производството и влагането в строителството на калциево-силикатни изделия с различни формати има над стогодишна история. Екологичната зидария от Silka и днес не е загубила своя блясък и ролята си в жилищното, общественото и промишленото строителство благодарение на отличните си акустични свойства, както и на голямата си здравина и дълготрайност.

Естествени суровини: Кварцов пясък + Вар + Вода = Silka

Xella Silka

Тази рецепта разчита на неизчерпаеми естествени суровини. Добивът и преработката им имат много ограничено влияние върху околната среда. Използването на естествени суровини позволява пълно рециклиране на производствените и строителните отпадъци.

В случаите, когато те се депонират, не е необходимо да се подлагат на специално третиране.

Сигурност: Незапалимата и огнеустойчива конструкция е от първостепенно значение за безопасността на нашия дом и нашите ценности. В това отношение Silka е безспорен лидер. Дори при малка дебелина на зидарията, с лекота се постигат много високи класове на огнеустойчивост. Стените от Silka предоставят и отлична защита срещу проникване с взлом. Преминаването през тях с физическа сила и подръчни средства е невъзможно.

Xella Silka

Здравина: Калциево-силикатните блокове са създадени като материал за носещи зидарии. Здравината е тяхно отличително качество. С блокове Silka се проектират и изпълняват както стени, поемащи само вертикално натоварване, така и устойчиви на земетресение носещи зидани конструкции, наричани популярно зидани противоземетръсни шайби. Носимоспособността им се проверява от инженери с необходимата правоспособност чрез изчислителни процедури, регламентирани в българските норми или в системата от стандарти Еврокод.

Xella Silka

Шумоизолация: Тишината и спокойствието са едни от най-важните аспекти на високия жизнен комфорт. Сред традиционно използваните зидани конструкции, стените от Silka са с най-добра звукоизолация (при една и съща дебелина на блоковете, които сравняваме), която се дължи на високата им  повърхнинна плътност. Те са сполучлив избор за изграждане на фасадните стени на жилищни блокове в райони с висок трафик и за обособяване на отделни жилищни единици в рамките на етажната собственост. В продължение на много години има причина продуктите на Silka да са предпочитани в подобни случаи.

Топлинен комфорт: Масивната зидария от Silka предпазва отлично помещенията от прегряване през лятото. Тя е с висока плътност и съответно голяма акумулираща способност. Това я прави особено подходяща за преградни стени като естествен регулатор на температурата в сградата. Ограждащите зидове от Silka се защитават с топлоизолационна система, както това се прави при обикновените керамични тухли.

Екологичност: Въздействието, което оказват върху околната среда производството и употребата на продукти Silka, е минимално. Те притежават екологична декларация, издадена в съответствие с международния стандарт ISO 14025 и с европейския EN 15804. Документът е достъпен на интернет страницата на програмния оператор Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Xella Silka

Блоковете Silka са едни от малкото продукти за зидария, предлагани на българския пазар, с оценено и официално декларирано въздействие върху околната среда и здравето на хората. Те са изключително подходящи за строежи, които ще се сертифицират по системи за оценка на сградите в контекста на устойчивото строителство като LEAD, BREEAM, DGNB, HQE, EDGE.

Качество: Постоянен строг мониторинг на суровините, на технологичния процес и на свойствата на готовия продукт, гарантиран от сертифицирана система за производствен контрол. Експлоатационните показатели на Silka се определят и декларират съгласно хармонизирани европейски стандарти при пълно съответствие с изискванията на европейския Регламент за предлагането на пазара на строителни продукти (CPR 305/2011).

Xella Silka

За контакти и повече информация – Ксела България.