Каменна вата в контактната фасада – най-доброто, което можете да направите за своя дом!

Knauf

Решението, за дадена сграда да се направи контактна фасада (във всекидневната реч позната като “Demit” фасада), със сигурност е сериозна стъпка във всяко едно отношение, и най-вече – във финансово, тъй като изисква инвестиции, които дори и за отделни обекти, са сериозно перо в домашния бюджет. Точно поради тази причина, е необходимо внимателно да обмислите и да се опитате да подходите по-комплексно към избора си и към самото решение за вида и качеството на компонентите, които ще бъдат вложени. При вземането на решението, Ви предлагам винаги да имате предвид и следните факти:
Контактната фасада се полага веднъж за целия период на съществуването на една сграда. Съответно, трябва да изберете компоненти, които ще позволяват през целия период на използването на сградата, фасадната система да осигурява адекватна топлоизолация;
Помислете върху всички аспекти и проблеми на сградата, които могат да бъдат решени чрез контактната фасада – освен топлоизолацията през зимата, помислете и за топлоизолационната защита през лятото, звукоизолацията от външния шум и пожароустойчивостта на фасадата;
Обърнете внимание на комфортните условия във вътрешните помещения след изграждането на фасадата – стените и след полагането на изолационния материал е за предпочитане да могат да “дишат”, т.е., да се улесни дифузията на водните пари през външните стени.

Knauf

Ако сте разсъждавали по гореописания начин, тук се крие и отговорът на вашия въпрос – дали е по-добре за изолационен материал да изберете стиропор (EPS) или каменна минерална вата. Ако се спрете на каменната вата, ще получите подходяща топлинна защита, която е на нивото на EPS изолацията (разбира се, за същите избрани дебелини на изолацията), но ще получите и отлична шумоизолация на стените, както и огнеупорна фасада (вярваме, че човешкият живот няма цена!). Естествено, необходимо условие е да изберете фасадна система, при която всички компоненти са съобразени с изолационния материал, каквато е каменната вата (тези т.нар. ETICS системи, които се предлагат от определени компании, имат сертифицирани системи с каменна вата в клас A2, което ги класифицира като негорими системи, докато ETICS системите с EPS не могат да получат този клас, а винаги спадат към категорията на горимите системи).

И накрая, съществена разлика в характеристиките е паропускливостта на материала. Тази характеристика се определя от коефициента μ и по принцип по-малката стойност означава по-добра пропускливост на водни пари. Добър ориентир е стойността на този коефициент за въздуха:
μвъздух=1, за каменната вата μ = 1,2, а за EPS μ = 30-40.

От това сравнение става ясно, че дифузията на водните пари през стени, изолирани с каменна вата, може да се извършва безпроблемно, поради което и качеството на въздуха вътре в помещенията определено е по-добро, в сравнение със системите, които са изградени изключително от паронепропускливи материали.

Knauf

Често се поставя въпросът, свързан със самото монтиране на системата на контактната фасада с каменна вата, т.е. полагането на панелите от каменна минерална FKD-S, в сравнение с полагането на EPS панели. Ако се полагат правилно и двете системи са изравнени по отношение на трудността на полагането или по-добре казано – лекотата на полагането. Контактните системи се изграждат по правила, които са еднакви и за двете системи (EPS и каменната вата). Може би основната разлика е, че панелите от каменна вата задължително се закотвят, за разлика от плоскостите от EPS, за които това не винаги се налага (това зависи от височината на сградата и от някои други аспекти).

И остава цената – факт е, че контактните фасади с каменна вата са по-скъпи от тези с EPS, но и тук крайната цена зависи от много фактори. Ако предпочетете останалите компоненти на системата да бъдат подобни като качество, самото изолационно покритие е два пъти по-скъпо (каменна вата срещу EPS със същата дебелина). Вярваме, че предимствата, които изтъкнахме са достатъчни, за да вземете решение в полза на изолационното покритие от каменна минерална вата. Неслучайно, именно системата с каменна минерална вата, при всички значими производители носи представката “Premium”, “Superior” и други подобни етикети, които сами по себе си доказват тезата, с която започнахме статията – Системата на контактната фасада с каменна минерална вата е най-доброто, което можете да направите за вашия обект, когато става въпрос за фасадна топлоизолационна система.

За повече информация.

Може да харесате още...