Кнауф Инсулейшън – стратегия “За по-добър свят”

Knauf

Продуктите на Кнауф Инсулейшън спестяват енергия, намаляват емисиите и показват убедително, че сградите могат да бъдат естествена част от околната среда и да помагат на хората да са здрави, да осигуряват тяхната безопасност и да се чувстват добре.

На 12 октомври Кнауф Инсулейшън обяви стартирането на новата си стратегия за устойчивост – За по-добър свят. Компанията е поела дългосрочни ангажименти, за да покаже как ще постигнат всяка устойчива цел. Поставили са също така и краткосрочни цели за 2025 г., които всеки трябва да започне да постига сега.

Четирите устойчиви цели са:

Knauf

Новата стратегия се определя от конкретни, ясни цели за 2025 г. – като в България Кнауф Инсулейшън очаква с ентусиазъм да има ключова роля в изграждането на тази нова визия, както и да помага на клиентите и партньорите си да постигат своите устойчиви амбиции.

Knauf

Конкретните цели, които си е поставила компания до 2025 г., включват:
– понижаване цялостния рейтинг на отчетени инциденти от 9,2 на 5;
– намаляване съдържанието на въглерод в производството на продукти си с 15%;
– инвестиране на 10% от общите капиталови разходи в новите проекти за намаляване на емисиите или депониране на отпадъци;
– намаляване въглеродния отпечатък от административна дейност и ограничаване на бизнес пътуванията с 25%;
– намаляване на използването на нови пластмасови опаковки с повече от 25%;
– до 2025 г. да се постигне използване на повече от 25% рециклиран материал в производството на каменна минерална вата и над 65% рециклиран материал в производството на стъклена минерална вата;
– изпращане на нулево количество производствени отпадъци за депониране.

Кнауф Инсулейшън е част от Knauf Group, която има около 35 000 служители по целия свят с повече от 250 фабрики. Knauf Group е основана през 1932 г. и остава независима семейна компания, движена от ценностите на Партньорство, Ангажираност, Предприемачество и Menschlichkeit (човечност).

За да видите пълните подробности на стратегията за устойчивост, посетете „За по-добър свят“.

Може да харесате още...