Комфорт, сигурност и естетика с Форте Фасейд – новият продукт на Изовер

Форте Фасейд е новият продукт на Изовер за вентилируеми фасади, гарантиращ комфорт, сигурност и естетика.

Затоплянето на външните стени е основна дейност в топлоизолацията на сградата, тъй като стените представляват по-голямата част от външните елементи на сградата (65-70%), и в зависимост от тяхната конструкция през тях се губят до 45% от топлината. Един от най-разпространените методи за топлоизолация на стените отвън, както при новото строителство, така и при реконструкция на старото, е методът на вентилируемата фасада.

Вентилируемите фасади представляват система от облицовки и изолации на сградата срещу влиянията на околната среда. Принципната схема на конструкцията на вентилируемите фасади включва:

1. Външна облицовка – керамичен гранит, циментови плочи, метални листове, касети, композитен материал и др.
2. Подоблицовъчна конструкция, състояща се от дървени или метални профили. Използват се 3 вида носещи профилни конструкции: хоризонтална, вертикална, комбинирана.
3. Вентилационен отвор.
4. Топлоизолация от стъклена вата Изовер Форте Фасейд.
5. Носеща стена.

ПРЕДИМСТВАТА НА ВЕНТИЛИРУЕМИТЕ ФАСАДИ

Конструкцията на вентилируемите фасади има съществени предимства пред другите видове фасади.

1. Създава благоприятен температурен баланс в сградите. Конструкцията на вентилируемите фасади възпрепятстват образуването на конденз върху носещата стена, в следствие на което се предотвратява образуването на плесени в помещенията. Освен това, увеличената топлозащита на сградата намалява загубите на топлина през зимата и не допуска горещините през лятото. Това води до значителни икономии на енергия.

2. Предпазва стените и топлоизолацията от атмосферни влияния, като например дъжд и сняг. Известно е, че влагата представлява една от основните опасности за всеки строеж. Вентилируемата фасада защитава сградата от проникване на влага, като в същото време спомага за нейното изпарение от повърхностите и носещата стена. Благодарение на това се намалява количеството влага в стената и се увеличава „ефекта на комина”. Изследванията показват, че след реконструкции, влагата в старата стена намалява от 80% до 50-60% за година.

3. Гарантира отлична звукоизолация. Вентилируемата фасада се състои от няколко слоя, всеки от които служи за защитна бариера. Нишковидната структура на изолационния материал Изовер Форте Фасейд осигурява надеждна звукоизолация на конструкцията, несравнима с други традиционни решения.

4. Лесен монтаж както на новите, така и реновиращи се сгради. Всеки елемент от облицовката (плоча, касета, лист и т.н.) лесно се монтира и демонтира, като не се засягат другите съседни елементи. Монтажът на вентилируемите фасади може да се изпълнява през цялата година, независимо от времето, дори при много ниски температури, тъй като напълно са изключени „мокрите процеси”.

5. Гарантира дълготрайност на фасадата. В зависимост от материала, срокът на експлоатация без ремонт варира от 25 до 50 години. Дълготрайните и надеждните материали, които се използват за облицовка на вентилируемите фасади са съпоставими с дълготрайността на самата сграда.

6. Отваря множество възможности за разнообразни декоративно-художествени решения. Фасадата – това е първото нещо, на което обръщаме внимание и тук можем да използваме детайли с голяма художествена стойност с широка цветова гама.

7. Конструкцията на вентилируемите фасади позволява лесно и без много средства да се монтира допълнителна топлоизолация на сградата, което е много важно при реконструкция на фасадите. При това вложените средства бързо се възвръщат за сметка на икономията от енергия при експлоатация на сградата.

8. Монтирането на допълнителната топлоизолация намалява топлинните деформации в носещата стена, което е особено важно при панелните блокове.

9. Отсъстват специални изисквания към повърхността на носещата стена: не трябва предварително да се изравнява. Още повече, системата позволява да се изправят дефектите и неравностите на стените, което с помощта на замазка се постига много по-трудно и по-скъпо.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

Топлоизолационните материали, които се използват в конструкциите на вентилируемите фасади трябва да бъдат:
– дълготрайни, т.е. дълготрайността им не трябва да е по-малка от дълготрайността на конструкцията, в която се използват;
– пожаробезопасни;
– да са еластични за монтаж в скелетна конструкция (или да са достатъчно твърди в случаите на дюбелиране);
– да притежават високи топлоизолационни характеристики;
– да притежават достатъчна паропропускливост, за да пропускат влагата от конструкцията във вентилационния отвор;
– да са химически неутрални за металните елементи на фасадата.

Стъклената минерална вата на ИЗОВЕР е най-подходяща защото:
– съществено намалява разходите за отопление на сградите през зимата и охлаждане през лятото.
– топлоизолационните й характеристики са едни от най-високите в своя клас.
– благодарение на еластичността си, напълно запълва пространството за изолация, като по този начин предотвратява образуването на фуги и топлинни мостове.
– е компресирана в опаковките до 4-5 пъти към първоначалния си обем, което води до съществени икономии в транспортирането и складирането.
– е удобна за монтаж, поради ниското си тегло. Освен това, намалява се натоварването на конструкцията на вентилируемата фасада и съответно на носещата стена на сградата.
– стъклените нишки се произвеждат от неорганични вещества и следователно сами по себе си не спомагат за развитието на гъби и плесени.
– преминава през щателен контрол на всички етапи от производството, което гарантира високо качество и отлични топлоизолационни свойства на материала. Продуктите са сертифицирани и притежават СЕ маркировка.

Материалът за топло-, звукоизолация и пожарна безопасност на вентилируемите фасади е:

ИЗОВЕР ФОРТЕ ФАСЕЙД

– Леки еластични плочи от стъклена минерална вата на ИЗОВЕР със стабилна форма;
– Едностранно каширани със стъклофибърен воал;
– Хидрофобирани по всички разрезни повърхности;
– Предлагат се и с допълнителна кашировка от черен стъклофибърен воал.
– Използват се в различни видове конструкции, в еднослойни и двуслойни системи;
– Благодарение на отличните топлинни характеристики, продуктът е подходящ за ниско-енергийни и пасивни сгради
– С коефициент на топлопроводност 0,034
– Относително съпротивление на преминаване на въздушния поток AFr>5 KPa/s, показващ, че продуктът е отличен звукоизолатор.
– Негорим материал – Евроклас А1.

ПРЕПОРЪКИ ЗА МОНТАЖ

Топлоизолационните плочи се монтират с помощта на кръгли пластмасови дюбели, като количеството им се определя в зависимост от атмосферните условия, но не по-малко от 5 броя на м2. При силни ветрови натоварвания и в зони с повишена сеизмичност се препоръчва да не са по-малко от 7 броя на м². Да не забравяте, че плочите трябва плътно да прилягат към стената, скелетната конструкция и една към друга.

Повече информация за продукта ФОРТЕ ФАСЕЙД (FORTE FASSADE) на www.isover.bg