Кьостер 21 – продукт на 21 век…

Щастливи сме да представим официално иновативния продукт на нашия отдел за проучване и развитие: КЬОСТЕР 21.

Името му подсказва неговите качества като „хидроизолация на 21 век”, обединяваща преиму-ществата на различни хидроизолационни материали, което позволява продуктът да има много широк диапазон от сфери на приложение.

КЬОСТЕР 21 е разработен, за да удовлетворява много ключови изисквания за успешни хидроизолационни решения на световния хидроизолационен пазар днес и в близко бъдеще.


Технически характеристики:

Цвят бял
Консистенция пастообразна
Смесително съотношение(тегловно А:В) 3:2
Температура на полагане +5°С ~ +35°С
Температура на субстрата минимум + 5 °С
Трайност на работния разтвор (1 кг р-р, 23 ° С ) 45 мин
Дебелина на слоя 0.5 мм – 2.0 мм
Свързва пукнатини до 0.4 мм
Специфично тегло 1.55 г/см³
Достигане на крайна механична и химична якост
(при 23 °С и 65 % относителна влажност)
след 7 дни

 

Начин на приложение:
– Дебелина на слоя 1 мм (полагане на 2 слоя);
– Течно полагане – безшевно;
– Много лесно полагане – с четка, валяк, маламашка или пръскащо устройство;
– Консистенцията му може лесно да се коригира чрез добавянето на вода до 8 тегловни процента;
– Температура на полагане +5°С до +35°С.

Преимущества
– Еластична безшевна хидроизолация
– Премоства пукнатини до 0,4 мм
– Бял цвят, отразява слънчевата светлина и топлина (намалява необходимостта от охлаждане)
– Подходящ за вътрешна и външна употреба: UV-устойчив, устойчивост на хидролиза, замръзване и соли
– Устойчив на случаен пешеходен трафик
– Добро свързване към широка гама от субстрати – бетон, метал, дърво или стари хидроизолационни материали (вкл. битуми)
– Върху него могат да се лепят плочки с всякакъв вид еластични лепила
– Отлична адхезия и към влажни минерални субстрати
– Устойчив на вода под налягане
– Не съдържа разтворители
– Не съдържа летливи органични съединения
– На полимерна основа, без съдържание на изоцианити или битуми.

Тестове и сертификати
– Дифузия на въглероден двуокис (наличен тест сертификат)
– EN 1504-2 ( в процес на разработка)
– DIN 18195 – хидроизолация на строителни конструкции ( в процес на разработка)

Сфера на приложение
Техническите характеристики и отличните работни характеристики на материала дават основа за много широка гама области на приложение:
КЬОСТЕР 21 може да се използва за хидроизолация от позитивната страна на сутерени, под плочки (напр. във влажни помещения), балкони и тераси, покриви, водни резервоари и др. подобни приложения. Много добрите свързващи свойства позволяват използването му като ремонтен материал върху стари хидроизолационни мембрани. Извън приложението си като хидроизолация, КЬОСТЕР 21 може да се използва като забавящ карбонизацията продукт за защита на бетоновите конструкции. Поради това материалът е подходящ за защитно покритие спрямо синтетичните масла и алифатните въглеводороди (до 2 бара).

Опаковка
Продуктът се предлага в 20 кг комплект
(прахообразен и течен компонент в една бака)

Хидроизолация на покрив с КЬОСТЕР 21

Подготовка на субстрата: отстранете прахта, свободните частици и всички възпрепятстващи свързването материали. Грундират се само наситените със соли или много напоени с влага субстрати. Отвори, с диаметър по-голям от 5 мм трябва да бъдат ремонтирани, а ръбовете – закръглени с помощта на Разтвор за ремонти КЬОСТЕР.

Първият слой КЬОСТЕР 21 се полага при минимален разход 1 кг/м². В участъците застрашени от напукване се поставя Еластично платно КЬОСТЕР или Стъклена фибрантна мрежа КЬОСТЕР. При покривните изолации мрежата е задължителна.

Върху хидроизолационни участъци от рода на тераси, балкони или покриви, в хидроизолацията е необходимо да се внедрят различни детайли – напр. метални шини, пластмасови дренажни тръби и др. Внедряване на пластмасова отводнителна тръба: Тъй като бетоновият субстрат и тръбата притежават различна адхезия и проявяват различни температурни разширения, граничните участъци се армират с мрежа.

Вторият слой КЬОСТЕР 21 се полага с минимален разход 1 кг/м². Общият разход е
2 кг/м², което дава минимална дебелина на покритието ~1.3 мм.
Покривът е вече надеждно, дълготрайно и естетично изолиран с КЬОСТЕР 21.
Продуктова гама KÖSTER

1 Външна хидроизолация на сутерени 7 Хидроизолация на бани и
мокри помещения
2 Вътрешна хидроизолация на сутерени 8 Антиплесенна обработка
3 Хоризонтални бариери/
Възстановяване на зидарията
9 Подови покрития
4 Инжектиране на пукнатини и
инжектиране през маркучи
10 Фасадна защита
5 Предпазване и възстановяване
на бетона
11 Хидроизолация на балкони и тераси
6 Изолация на експанзионни фуги 12 Хидроизолация на покриви
За контакти с Кьостер България. 13 Хидроизолация на водни резервоари