Кьостер с решения без аналог

Разговаряме с инж. Алекси Алексиев, Управител на Кьостер България.

КЬОСТЕР България ООД  е търговско представителство на KÖSTER BAUCHEMIE AG от 2004 г.

KÖSTER BAUCHEMIE AG се е специализирала в хидроизолационните продукти и системи десетилетия наред. Тези системи защитават и предпазват сградите и конструкциите по целия свят.

Независимо дали става въпрос за възстановяване на стари сгради, хидроизолация на нови конструкции, инсталиране на хоризонтални бариери в зидарията, ремонтиране на влажни сутеренни помещения, хидроизолация на покриви и фасади, едно е сигурно: цялостните и ефикасни продуктови програми на Кьостер дават оптимално решение.

Вие се гордеете с екологично чистите си продукти. Предимство или затруднение са те на  моментния български пазар?
Една част от инвеститорите и строителите не са запознати с влиянието на материалите върху околната среда. Но и в България като част от Европейския съюз вече започва да навлиза все повече информация за значението и необходимостта от комплексна грижа, както за опазване на околната среда, така и за опазване здравето на хората.

KÖSTER BAUCHEMIE като производител съхранява и опазва околната среда, използвайки безопасни суровини и производствени технологии, дело на задълбочени и продължителни изследвания и разработки. Това означава, че повечето от материалите ни не съдържат разтворители и формулите им са такива, че влиянието върху околната среда е силно минимизирано. Така стои въпросът и по отношение на клиентите ни, тъй като не само околната среда, но и здравето на хората, работещи с нашите материали е от значение за нас. Като член на Немската Асоциация на Химическата Промишленост (Verband der Chemischen Industrie)  KÖSTER BAUCHEMIE участва в световната инициатива „Отговорна грижа”, която е ангажирана с отговорни и значими действия, извършвани от промишлеността в сферата на здравеопазването и опазването на околната среда.

Ако трябва да отговорим на въпроса – предимство или затруднение са екологично чистите продукти на моментния български пазар – за затруднение може да се говори дотолкова, доколкото екологичността влияе върху крайната цена, поради направените за нейното постигане разходи. Но не бихме казали, че това влияние е особено силно и в никакъв случай не си заслужава ние или нашите клиенти да спестяваме финансови ресурси и усилия, свързани с това.

Предимствата на екологично чистите продукти са ясни на всички и в дългосрочен план дават едно спокойствие относно въздействието на материалите върху обкръжаващата ни среда, върху хората, работещи с тях и тези, които ще ги имат в близост до себе си като положени върху проблемни повърхности. Хубавото е, че постигнатата им екологична чистота не е в никакъв случай за сметка на качеството и не влияе и най-малко отрицателно върху крайния резултат. Продуктите са със строго балансирани формули, които гарантират изключителната дълготрайност, даже бихме казали дълговечност на нашите системни хидроизолационни решения.

Част от системата за моментално спиране на течове в минерални повърхности. С KD 2 Блиц КЬОСТЕР водата спира за секунди.

С какво ви помага силното европейско ноухау, което имате?
„КЬОСТЕР България” е филиал на немската компания KÖSTER BAUCHEMIE AG – една от водещите в света фирми за сложни хидроизолации. Тя е затворила кръга, необходим за постигането на истински качествена хидроизолация – произвежда материали и системи, способни да решат всички видове проблеми в тази област и в същото време произвежда  машини и аксесоари, необходими за тяхното правилно полагане. Все повече от инвеститорите се насочват към фирми, които не само могат да дадат инженеринга, но и да положат материала. Инвеститорите вече се замислят и проучват и какви ресурси и възможности има съответната фирма за бързо и качествено отстраняване на евентуални локални проблеми. За българските условия качествената изолация по технологична карта не е единственото условие за доброто функциониране на тази изолация. За жалост ефектът от изолацията зависи до голяма степен и от факторите на самия строителен обект /най-вече организационни/. За всеки строител и инвеститор е изключително неприятно, когато възникне проблем с водата и този проблем не може бързо и качествено да се отстрани от фирмата, предлагаща и полагаща дадената хидроизолация. „КЬОСТЕР България” притежава всички ресурси за бързо отстраняване на евентуално възникнали такива проблеми.

Когато влагата пълзи по стената над земята единственото, което може да спре нейното движение нагоре е хоризонталната хидроизолационна бариера с Кризин 76 КЬОСТЕР.

Водата  е изключително интересна и непредвидима субстанция. Когато работата ти е свързана с нея, особено когато е необходимо да я „подчиниш” по някакъв начин, нещата много често излизат извън стандартното русло. И тогава внимателното прочитане на технологичната карта, не винаги може да ти помогне да се справиш със задачата. И в това се крие предимството да работиш с европейско ноухау и да имаш постоянно на разположение съответните специалисти, притежаващи не само необходимите познания, но и богат опит, които във всеки момент могат да ти подскажат  най-правилното решение на проблема, независимо от сложността му. А ако проблемът е толкова нов и значим, тогава европейските ни партньори, са готови да направят и нова разработка, която да реши съответния казус. Ние се чувстваме особено удовлетворени не толкова, когато продадем тонове изолация за стандартно ново строителство /макар че и финансовия резултат е важен/, колкото когато се справим с проблем, който друга фирма не се осмелява  дори и да се опита да разреши, или пък проблем, който други колеги не са успели да премахнат.

Кои предварителни хидроизолационни мерки дават най-добри резултати?
Най-важното е правилната инженерингова преценка на проблема и избирането  на подходяща система за хидроизолация. Строителството е динамичен процес и той зависи от много фактори – инженерингови, организационни, природни.

KB-PUR Gel КЬОСТЕР, инжектиран през стената в пръстта зад нея, създава хидроизолационна завеса, която спира достъпа на вода до конструкцията. А инжектиран в самата стена, той я прави водонепропусклива.

Нито един строителен инженер не е компетентен във всички области на строителството. Затова от голямо значение за екипа на фирма „КЬОСТЕР България” е консултацията с научното звено на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Ще дам един пример – при изолация в основите много важно е да се вземе под внимание вида на строителството и допустимите нормативни слягания на конструкцията, за да не се компрометира изолацията.

Като задължителни предварителни хидроизолационни мерки мога да посоча проучването и цялостния хидрогеоложки анализ на терена, който ще се застроява, както и допитване и консултация с тесни специалисти в областта на хидроизолацията, познаващи най-новите продуктови системи, предлагани на пазара. Препоръчително е освен това да се предвиди и изгради дренажна система, която да ограничава до известна степен достъпа на водата до конструкцията, независимо от това колко добра и качествена хидроизолация сме предвидили. Винаги е добре да се подсигурим неколкократно, когато става въпрос за нещо така сериозно и отговорно като една строителна конструкция. А хидроизолацията в един момент, макар и скрита за погледа при приключването на сградата, се оказва по-стратегически елемент дори от лъскавите и  луксозни облицовъчни покрития, мазилки и др., тъй като ако тя се компрометира след нея всичко останало трябва да се подменя.

Ако сте далновидни и искате да предотвратите проблема в технологичните фуги преди той да се е появил, инжекционните маркучи КЬОСТЕР са нашето предложение за всяко ново строителство.

На кои ваши предимства залагате най-много в пазарната си  стратегията?
На първо място на професионализма, на второ – на коректността към партньорите и на трето, но не на последно – на периодичната информация, която подаваме  на нашите партньори и клиенти за най-новите разработки на немските ни колеги от KÖSTER BAUCHEMIE. Това правим лично или чрез Информационни бюлетини.

Строителната химия, както и останалите отрасли в икономиката се развиват с бързи темпове и едва ли не ежеседмично се измислят нови технологии и материали. Първият, който открие даден продукт, не остава единствен. Много скоро той е последван от появата на подобни продукти от страна на конкуренцията. Може да се спори доколко копията имитират оригинала, но това е неизбежна схема в пазарното развитие. KÖSTER BAUCHEMIE е компания, която се стреми да създава периодично продукти, които нямат аналогови на пазара. Наясно сме, че съгласно горната схема, това положение се променя след известно време. Но дотогава компанията обикновено е създала нов продукт и продължава да е в първите редици в областта си. И така, вървейки напред в развитието си, KÖSTER BAUCHEMIE вече има над 200 продукта в хидроизолационната си продуктова гама.

Oбмазващите продукти КЬОСТЕР могат лесно и бързо да се полагат с нашите специални пръскащи машини.

Как развивате и обучавате партньорите си в България?
„КЬОСТЕР България” е в партньорски взаимоотношения с няколко  сериозни фирми,  специализирани в хидроизолационната дейност. Ние сме ги обучили да работят с нашите материали, сертифицирали сме ги и сме ги снабдили с  всякакъв вид техника за полагане на различни видове изолации. Има още една дузина фирми, които са закупили различна техника от нас и полагат нашите системи. Ние държим тези фирми, както и строителят и инвеститорът да ни информират относно целия процес на полагане на изолацията. Това е наш основен принцип, тъй като за нас е важно от една страна клиентът да получи истински качествена услуга и от друга страна, не бихме искали някоя случайна грешка от нечия страна да доведе до компрометиране на марката КЬОСТЕР.

Кои са основните Ви проблеми при настоящата ситуация и бихте ли посочили някои от основните, най-важни антикризисни мерки?
Проблемите ни при настоящата ситуация бих казал са аналогични на проблемите в цялата икономика, т.е. леко спадане на ръста на продажбите, поради повсеместната кризисна икономическа ситуация и рязкото намаляване на обема на новото строителство. За нас най-важните мерки за оцеляване в този етап и продължаването напред е преди всичко да останем верни на горепосочените принципи  – висок професионализъм, коректност и изключителна гъвкавост при даването на хидроизолационни решения, тоест използването на предимствата на богатата ни продуктова гама. KÖSTER BAUCHEMIE е международна компания и продуктите ú присъстват в 49 страни по света. Именно тази гъвкавост и разнообразност на решенията е позволила на фирмата да продава продукцията и ноухауто си в толкова различни във всяко едно отношение страни. Нали не си представяте, че цената на решаването на един проблем в Индия, където жизненият стандарт е 2 евро на ден, ще бъде същата като цената му в Германия например. И тази разлика, която позволява продуктите да се продават и в страни като Индия идва не само от факта, че една част /най-употребяваните/ се произвеждат в самата страна. На второ място това се дължи на продуктовото разнообразие, което позволява да се избира между по-скъпи и по-евтини решения. Естествено вторите изискват по-различна и малко по-трудоемка технология, но крайният резултат винаги е дълготрайна качествена хидроизолация. Така и тук в България балансирайки между цена, качества и технология, можем да предложим различни варианти на качествени решения  и да дадем възможност на клиента да получи услугата в най-удобния и приемлив за него вид.

Кризата измести пазара. Сега се работи повече по поправки на некачественото строителство и инфраструктурни обекти. Какъв е Вашият дял тук?
Мога смело да кажа, че тук ние сме в силата си. Знаете, че при ново строителство, както инвеститорът, така и строителят не винаги проявяват достатъчна прозорливост, а и по-скоро им се иска да са оптимисти по отношение на възможността водата да проникне именно в тяхната конструкция. Много често те започват да търсят някаква хидроизолация, просто за всеки случай, тъй като подпочвените им води не били високи и нямало нужда от особени хидроизолационни мероприятия. И тогава те избират евтини битумни обмазки или мушами и изобщо материали, които са се използвали далеч преди появата на истински качествените и дълготрайни продукти. Обаче в един бъдещ момент тези мероприятия се оказват грешка и водата започва своето неумолимо въздействие върху конструкцията, овлажнявайки и дори наводнявайки всички радващи окото архитектурни и дизайнерски детайли. И тогава вече инвеститорите се замислят по-дълбоко и вече съвсем не така оптимистично за своята собственост. Факт е, че поправките изискват по-качествени материали, по-нестандартни решения и са доста по-трудоемки. А и фирмите, които могат да се справят с тях са вече значително по-малко на брой. Всичко това има естествено и своето финансово измерение. А ние тук, както вече казах сме изцяло в свои води, тъй като 2/3 от 200 продукта в нашата гама са предназначени именно за такъв тип сложни и тежки хидроизолации.

И най-тежките поражения в стената, когато водата преминава през пукнатините и технологичните фуги, се запечатват трайно и сигурно с широката гама полиуретанови смоли КЬОСТЕР. Инжектирани в пукнатините, те не само спират водата, но и възстановяват качествата на конструкцията.

Как  ще изглежда пазара след кризата? Ще се появят ли нови пазарни ниши?
След кризата пазарът при всички случаи ще изглежда различно. На първо място, кризата ще отсее фирмите и продуктите със съмнително качество, което ще се отрази здравословно на пазара и на икономиката. Освен това ще се появят и някои нови ниши вследствие на европейските и глобалните тенденции на развитие. Те ще бъдат свързани с екологията и опазването на енергийните ресурси. Например предприятията за биогаз в Европа се развиват интензивно и KÖSTER BAUCHEMIE има разработена цяла гама продукти, предназначени за обработка на конструкциите в тях. След кризата и в България ще започнат да се появяват такива предприятия и ще се появи нова ниша, която ще се запълва именно от фирми, притежаващи такива материали. И други ниши ще се появят, за които KÖSTER BAUCHEMIE вече има разработени системи и такива в процес на разработка. Виждаме как развитието на един сектор води след себе си развитието на втори, трети и така нататък. Аз мисля, че кризата  представлява просто едно заболяване, което човечеството само си навлича. И тогава темповете се забавят, започва лечение и след него животът продължава .

Основи и покриви, тераси и градини, езера и водни басейни – нашите ЕCB и FPO мембрани са нашето сигурно и дълготрайно предложение за вас.