Ксела България с приз за „Най-зелена компания”

На 30-ти юни на официална церемония по връчване на наградите за „Най-зелена компания” производителят на автоклавен клетъчен бетон YTONG – КСЕЛА България, заслужено спечели първо място в категория „Технологии”.

По повод наградата Йенс Тирфелдер, Управител „Продажби и маркетинг” в КСЕЛА България, посочи: „Цялостната дейност на КСЕЛА се ръководи от дългосрочна екологична стратегия за ограничаване на намесата в природата. В резултат от усилията на нашите високо квалифицирани специалисти са създадени концепции за строителство, които опазват околната среда – от добива на суровините и производството на блокчетата YTONG до изпълнението и експлоатацията на сградите .”

Ангажираността на КСЕЛА към природата и хората намира отражение в екологичния баланс и дейността на компанията, свързана с активното опазване и защитата на околната среда. YTONG е пример за екологичен продукт на база на оценката на жизнения му цикъл. Използваните за производството му суровини са повече от достатъчно в природата; при добива им не се замърсява околната среда; разходите на енергия при производството са ниски; отпадъкът се рециклира; при експлоатация на жилища, изградени от YTONG, разходите за отопление и охлаждане са значително по-малки поради отличната топлоизолация, а това означава по-малко емисии въглероден двуокис в атмосферата. Благодарение на тези качества на материала, много инвеститори избират YTONG за своите жилищни сгради. Не случайно в Германия, една от водещите зелени страни в света, Федералната служба за опазване на околната среда изготви екобаланс за YTONG, на базата на който му присъди екоетикет. Сега производителят на YTONG в България получи заслужено признание и у нас.