Лекарство против мухъла. Хидросиликатни бордове Кьостер

Как се образува мухъла?

Често мухълът се образува в жилищните помещения от рода на бани, кухни или спални. За да се разберат причините за разрастването на мухъла, е необходимо да се знаят определящите фактори:

1) Влага и температура
Влагата служи на спорите на мухъла като основа за поникване и разрастване на микроорганизмите. Без влага няма и мухъл.

Освен влагата, температурата също има голямо значение, за да могат спорите на мухъла да покълнат и да образуват мицели. Определящият фактор обаче е влажността. При по-високи температури въздухът може да абсорбира повече влага, отколкото при ниски температури. Когато топлият, влажен въздух влезе в контакт със слабо изолирания студен строителен елемент, той може да причини конденз – най-често срещаната причина за разпространение на мухъла в жилищните помещения

2) рН стойност и хранителност
Много популярни строителни материали с ниски рН-стойности (напр. тапетите) предлагат богата хранителна дишаща основа за разрастването и развитието на мухъла. Мухълът расте най-добре при рН-стойност между 3 и 9. Най-често срещаните строителни материали имат рН-стойност между 5 и 8, поради което са идеална среда за разрастването на мухъла.

Степента на нарастване на различните видове мухъл варира в зависимост от присъствието на тези основни фактори. В идеални условия нарастването и разпространението е очебийно, в лоши условия растежът може напълно да бъде спрян. Особено уязвими са стаите и строителните елементи, които са в контакт с влага, със слаба вентилация или недостатъчно изолирани.

Могат ли стените, предразположени към образуването на мухъл да бъдат ефективно предпазени

Ефективната система за възпрепятстване на мухъла трябва да бъде съобразена с важните и решаващи фактори, каквито са влагата, температурата, рН и средата.

Основен принцип при борбата срещу мухъла е транспортирането на влагата извън структурата чрез редовното ѝ вентилиране. Една антиплесенна система трябва също така да е способна да абсорбира влажните изпарения по време на техните пикове, да ги съхрани и след това да ги пропуска бавно обратно чрез дифузия, когато относителната влажност намалее. Добрата изолация може да подпомогне значително намаляването на опасността от разрастването на мухъла. Избягването на термичните мостове намалява образуването на конденз и отнема на плесенните спори техните хранителни източници.

Високата алкалност и слабото повишаване на влажността на строителните конструкции отнема на мухъла всяка форма на питателност на средата и спира нежелателното нарастване на плесенните спори.

Хидросиликатна бордова система KÖSTER

Хидросиликатната бордова система KÖSTER е допълнителна застраховка и лесна за инсталиране цялостна система за ремонтиране на мухлясали помещения.

Компоненти на системата

Хидросиликатните бордове KÖSTER се доставят с дебелина 25 – 50 мм и размер 580 мм х 380 мм.

Бродовете са направени от високопорьозен, силно алкален, чисто минерален материал. Това създава много преимущества. Материалът на алкална база създава естествена среда, в която мухълът не може да се разраства и комбинира екологичността с отличните изолационни характеристики.

Хидросиликатното лепило KÖSTER SK се доставя в 20 кг торби и само се смесва с вода.

Лепилото има бял цвят и трайност след смесване на компонентите приблизително 45 минути. Освен залепването на бордовете към основата, Хидросиликатното лепило KÖSTER SK се използва също така и за запълване и изравняване на повърхността.

Хидросиликатният борд КЬОСТЕР – лекарство против мухъла с изолационни характеристики

Хидросиликатните бордове KÖSTER възпрепятстват разрастването на мухъла чрез подобряване характеристиките на съвременните обитаеми помещения: висока влажност, високи температури и ниски рН-стойности.

Хидрофобният дизайн на материала и рН=9.5 възпрепятства създаването на благоприятна за мухъла среда в конструктивния елемент. Растежът на спорите се прекъсва.

Освен всичко това Хидросиликатните бордове KÖSTER регулират активно микроклимата в сградата. Порьозността от над 90 % прави бордовете изключително отворени към преминаването на водни пари като позволява водните пари да се поемат и да се съхраняват. При отопляване или вентилиране относителната влажност в стаята намалява и бордовете бавно привеждат влагата обратно в околното пространство. Това не само дава сигурност срещу образуването на мухъл, но също така и създава устойчива и комфортна среда за живеене.

Специалната структура на материала притежава освен това позитивния страничен ефект на допълнителна изолация от вътрешната страна. Помещенията, реновирани с Хидросиликатните бордове KÖSTER, се затоплят значително по-бързо и намаляват сметките за отопление. По този начин една сграда може да бъде ремонтирана без скъпоструваща изолация на фасадата (напр. чрез външни топлоизолационни комплексни системи и повишаване стойността на сградата).

Хидросиликатните бордове KÖSTER се монтират бързо и лесно. Декоративно финишно покритие, отворено за дифузията на водните пари може да бъде полагано след 24 часа.

Преимущества на системата:
– висока алкалност (рН=9.5);
– осигурява по-бързо затопляне на помещението;
– осигурява постоянно суха повърхност;
– висока устойчивост на стареене;
– добри изолационни качества (0.0473 W/mk);
– хидрофобен материал (водна абсорбция 2.1-2.4 кг/м² h 0,5);
– намалява разходите за отопление;
– чисто минерална система, лесно рециклируема и екологична;
– подходяща за всички дишащи покрития;
– отворена за парова дифузия (порьозност > 90 об.%);
– лесен монтаж;
– създава приятна и здравословна среда за живеене;
– регулира влагата.

Лесен и сигурен монтаж

Остарелите стенни покрития и възпрепятстващите адхезията материали от рода на тапет, гипсови остатъци, боя или изолация трябва напълно да се отстранят.

Хигроскопичните субстрати се грундират с KÖSTER Полизил TG 500. Неравностите и шуплите по повърхността, по-малки от 5 мм, могат да бъдат затворени с Хидросиликатно лепило SK KÖSTER. По-големите дефекти могат да се ремонтират с Разтвор за ремонти KÖSTER, пластифициран с 20% SB-Свързваща Емулсия KÖSTER, добавена към водата за разтвора. Влагата, проникваща в стената вследствие на капилярната (пълзящата) влага или вследствие на водата, идваща от задната страна, трябва да бъде спряна.

След измерване и маркиране Хидросиликатните бордове KÖSTER се режат лесно. Бордовете се режат с помощта на обикновен ръчен трион. Алтернативно бордовете могат да се срежат и с обикновен нож и метална пластина.

 

Една торба Хидросиликатно лепило SK KÖSTER се смесва с около 5.2 л вода с помощта на нискооборотен електрически миксер до постигането на хомогенна консистенция.

Намажете Хидросиликатното лепило SK KÖSTER върху субстрата с 8-милиметрова назъбена мистрия като покриете плътно площта, върху която ще поставите борда. Бордовете и страничните им ръбове трябва да бъдат добре обмазани с лепилото.

След това Хидросиликатните бордове KÖSTER могат да се притиснат към стената и да се нивелират.

Хидросиликатното лепило SK KÖSTER се на-мазва по страничните ръбове на бордовете, за да се осигури доброто запълване на фугите.

След като Хидросиликатните бордове KÖSTER са вече положе-ни, повърхността може да бъде загладена. Цялата площ се измазва с Хидросиликатно лепило SK KÖSTER – максимална дебелина 2 мм, нанесена на 1 ръка. При нормална стайна температура и добра въздушна циркулация повърхността може да се декорира след 24 часа с дишащи материали.

Решения за специални детайли – первази, софити

За по-специалните детайли от рода на первази и софити около прозорците и вратите, които не разрешават използването на бордове с дебелина 50 мм, предлагаме 25 мм бордове. Те се поставят наравно с преди това монтираните стенни бордове и предлагат оптимален завършек. Външните ъгли трябва да се защитят с ъглов профил.

Просмукваща се (пълзяща влага)

За постигането на ефективно и трайно възстановяване е необходимо цялата влага, пълзяща по стената или проникваща от задната страна на стената, да бъде регистрирана и спряна. Ето защо е важно да се потърси професионален съвет преди започването на възстановителните работи. Опитният професионалист може да установи различни причини за възникване на увреждането и може да предложи подходящите възстановителни мерки.

Просмукващата се или пълзяща влага е сред най-често срещаните причини за увреждане на зидарията. Тя се причинява от продължителното преминаване на водата през капилярите на зидарията обратно на гравитацията. Напояването на зидарията с влага вследствие на това, се изразява не само в изпадане на мазилката и неприятно обезцветяване, но се превръща и в идеална среда за развитие на мухъла.

Вече повече от 25 години фирма КЬОСТЕР предлага иновативна система за обръщане на процеса чрез инсталация на хоризонтални бариери срещу капилярна пълзяща нагоре влага в стените: Смукателната ъглова система КЬОСТЕР с Кризин 76 КЬОСТЕР.

Кризин 76 КЬОСТЕР е много рядка течност, която навлиза в капилярите, запушва ги и превръща строителния материал в хидрофобен.

За повече информация и контакти – Кьостер България.

Вижте също...