pixel

Марисан и Колев ООД носител на Наградата за качество за 2010 година

Marisan-gramota

На 11 и 12 ноември 2010 година, в хотел „Родина“ – София, в рамките на Международния ден на качеството и на Програмата „Качеството – фактор за успех“, се проведе XXI – та Национална научно-Ппрактическа конференция с международно участие под мотото „Качество – за по-добър живот 2010“.

Събитието беше организирано от Сдружение „Клуб 9000“, Съюза на специалистите по качеството в България, с активното участие на Държавната Агенция по Метрология и Технически надзор, Българския Институт по Метрология, Българския Институт за стандартизация, Изпълнителната Агенция „Българска Служба за Акредитация“ към Министъра на Икономиката, Енергетиката и Туризма, и под патронажа на Министъра на Икономиката, Енергетиката и Туризма.

В рамките на конференцията бяха обявени резултатите от провеждащия се от Сдружение „Клуб 9000“ ежегоден конкурс „Награда за качество“.

Наградата има за цел:
– да стимулира членовете на “Клуб 9000” за постиженията им в областта на управлението на качеството;
– да популяризира постиженията, опита и добрите практики по качеството;
– да повишава значението на качеството като фактор за устойчив успех на организациите и конкурентоспособност на националната икономика.

С решение на Управителния съвет на Сдружение „Клуб 9000“, фирма Марисан и Колев ООД беше удостоена с престижната „Награда за качество за 2010 година“.

Наградата е присъдена в резултат на отговорното отношение на дружеството към внедрените в предприятието системи и механизми за контрол и управление на качеството на продуктите и услугите, които предлага на своите клиенти.

Решаващ принос за тази висока оценка имат всички служители на Марисан и Колев ООД, чрез своето постоянно и активно участие в подобряване функционалността на внедрените системи и механизми.

В изказване на представителя на Марисан и Колев ООД получил наградата на високия форум, беше заявен отговорен ангажимент за подобряване на всички постижения на организацията и ефективността на системите за управление на качеството, за да може успешно да отговори на постоянно повишаващите се потребителски изисквания и очаквания по отношение на качеството, разширявайки за тази цел механизмите, осигуряващи достоверност на измерванията и удовлетвореност на своите клиенти.

Може да харесате още...