Начин на полагане и предимства на покривна хидроизолация AquaCool Reflect

AquaCool Reflect представлява еднокомпонентна акрилна емулсия, предназначена за хидроизолация на всички открити хоризонтални и вертикални елементи от сградата, подложени на директно слънчево греене, като осигурява еластично UV-устойчиво водонепроницаемо покритие. Хидроизолацията създава бяла светлоотразителна повърхност, която освен от проникване на вода и влага, предпазва основата и от нагряване. Продуктът намира най-широко приложение при хидроизолиране на отточни плоски и наклонени покриви, открити тераси, козирки и други, без необходимост от допълнителна защита от слънчевата радиация.

pokriv

Отличната адхезия на AquaCool Reflect към различни видове строителни основи, като бетон, мозайка, битум, ламарина, прави продуктът подходящ, както при хидроизолиране на нови покривни повърхности, така и при ремонт на съществуващи хидроизолационни покрития, битумни керемиди, стоманобетонни и ламаринени покриви, тераси с мозаечни настилки и други. Високата еластичност на продукта, дава възможност за покриване на фини пукнатини и леки неравности.

Вижте също...