Надеждна и дълготрайна моментална хидроизолация на отвори в сутеренни стени

KÖSTER KB-Flex 200 – хидроизолационен материал на  полиолефинова основа,  притежаващ специалното свойство никога да не се втвърдява. Той остава пластичен, леплив и формата му може да се модифицира по всяко време.

Предлага се под формата на патронник, който гарантира и улеснява правилното му прилагане.

Притежава адхезия към всички сухи, влажни и мокри субстрати, дори и при наличието на вода под налягане. Свързва се добре с бетонови и керамични повърхности, тухли, циментови разтвори, мазилки и други строителни материали. И още по-важно – с РVС, полиетилен и полипропилен.

Комуникационни и кофражни отвори

Отворите от шпилки, останали след свалянето на кофража, както и монтажите на кабелни и тръбни разводки през бетоновите конструкции под ниво терен винаги са били считани за слаби и комплицирани детайли от гледна точка на хидроизолацията. Специално в тези участъци хидроизолационните материали са изложени на подпочвени и дъждовни води, а в резултат на това и на вода под налягане с всички произтичащи  последици – течове, ефлоресценция, плесенни образувания и висока влажност.

С KÖSTER KB-Flex 200, KÖSTER BAUCHEMIE AG предлага още един продукт, на който може да  се разчита. Той е разработен специално за този вид проблеми. Материалът се използва директно от патронника и действа моментално без да е необходимо време за втвърдяване, тъй като на практика той остава винаги пластичен.

В много случаи тръбните и кабелните разводки правят хидроизолацията с конвенционалните системи много сложна и рискована, а в някои случаи дори невъзможна. Тези детайли са сложни, отнемат много време и изискват по-големи количества традиционни хидроизолационни материали. В същото време са необходими допълнителни материали и вложен труд, когато се монтират допълнителни кабели и тръби

Докато повърхностната изолация със съвременни хидроизолационни материали, положени правилно, предлага действително надеждни решения, съществуват и по-сложни участъци, каквито са кофражните отвори, кабелните и тръбните разводки през стените, които изискват изключително голямо внимание,  както от страна на апликатора, така и от страна на производителя.

Иновационният продукт KÖSTER KB-Flex 200 решава тези детайли по лесен и удобен начин. Така той спестява време и ресурси, осигурявайки  една лесно изпълнима и надеждна хидроизолация.

Течащият отвор се изолира с  KÖSTER KB-Flex 200….

…незабавно, лесно, удобно и дълготрайно.

Обработката завършва с направата на циментово-пясъчна запушалка или полагането на KÖSTER KB-Fix 1 върху пълнежа от KÖSTER KB-Flex 200 с цел запазване целостта му или предотвратяване на избутването му от отвора при продължително действие на вода под налягане.

Свойството невтвърдяване дава възможност за лесни последващи инсталации на допълнителни кабели във вече съществуващата изолация с KÖSTER KB-Flex 200. Това става като новият кабел просто се промушва през невтвърдената изолация.

Еднокомпонентният материал KB-Flex 200, доставян в пaтронници, се е доказал като моментално средство срещу течаща вода около кабели и тръби. Фактът, че не е необходима никаква предварителна подготовка на материала, го прави лесен за употреба с помощта на специална дюза и пистолет, които също се доставят от фирма KÖSTER.

Тук можете  да видите нагледно работата с материала:

FS-H и FS-V KÖSTER

Хидроизолация за хоризонтални и вертикални фуги при суха основа

Фугите в една строителна конструкция са много важен и отговорен елемент. В зависимост от предназначението си те биват различни видове, но когато местоположението им ги поставя временно или постоянно в контакт с водата, необходимостта от тяхното надеждно хидроизолиране, без нарушаване на правилното им функциониране, се превръща в особено важна и отговорна задача. Фирма KÖSTER BAUCHEMIE AG е разработила дълготрайна и надеждна хидроизолация за този важен строителен елемент. FS-H и FS-V KÖSTER са два почти идентични продукта съответно за хоризонтални и вертикални фуги. Разликата между тях е в консистенцията, съобразена с типа фуга. FS-H е със саморазливна консистенция, което прави полагането ѝ върху хоризонтални повърхности изключително лесно  и удобно, докато работният разтвор на FS-V е с гъста кремообразна консистенция, която прави възможно задържането на пресния разтвор във вертикалните фуги. Когато се втвърдят и двата вида изолация придобиват еластичен гумообразен вид и притежават отлична механична устойчивост,  устойчивост на сладки и солени води, на замърсявания със соли, бензинови и минерални масла. Освен това те са устойчиви на корени, не гният и притежават много добри ретракционни способности.

Загладете ръбестите краища на фугата. Разбъркайте добре двата компонента.

Запълнете част от фугата с пясък, за да
запълните част от празния обем.
Поставете ограничителна подложка, за
да фиксирате необходимата дебелина
на фугата.

Облепете двете страни на фугата
с предпазна лепенка
Намажете стените на фугата с FS-грунд

Изсипете във фугата разтворът  FS-H Загладете покритието с шпатула

Махнете предпазната лепенка Край на обработката

ЕЛАСТИЧНА ИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА КЬОСТЕР

Хидроизолация за мокри или течащи фуги

В много случаи не можем да използваме конвенционалните хидроизолации за фуги, тъй като те са пригодени за основи, които са сухи в момента на обработката. Как обаче да се справим, когато водата вече е налице и не можем да осигурим суха основа по време на обработката? Фирма KÖSTER BAUCHEMIE AG е разработила за тези случаи система от няколко продукта, чийто краен резултат е еластична хидроизолация за мокри или течащи фуги. Характерното за тази система е, че фугата предварително се запълва с еластичен хидроизолационен разтвор, приготвен от:
KÖSTER KB-PUR гел, KÖSTER разтвор за ремонти и вода в обемно съотношение 1 : 4 : 1.

С тази обработка ние си осигуряваме вече суха фуга, която можем да третираме със стандартните изолации за фуги KÖSTER FS-H или KÖSTER FS-V.

Преимущества на системата:
– изключително бързо втвърдяващ се разтвор – отлично решение при наличието на вода;
– KB-PUR гелът придава еластичност на KÖSTER разтвора за ремонти;
– Разтворът за ремонти предотвратява бързото свиване на гела в случай на продължително отсъствие на вода;
– KÖSTER FS-H – втора хидроизолационна бариера за двойно подсигуряване;
– еластично и дълготрайно хидроизолационно решение.

                                       За повече информация и контакти – Кьостер България.

Може да харесате още...