Направи си сам покрив. Част III

Как можем сами да пресметнем и предвидим нужните материали за реконструкция или цялостно изпълнение на скатен покрив

Част ІII

В предишните статии: Част I и Част II от поредицата „Направи си сам покрив“ искаме да обърнем внимание на едни от най-използваните и задължителни елементи от покривната система – тези за изолация.

Употребата им, заедно с останалите елементи от системата, гарантира минимални енергийни загуби и отличен топлинен комфорт на живеещите, предпазва от проникване на вода и осигурява свободно преминаване на изпаренията.

Подпокривни фолиа и мембрани
Когато строим един покрив, той като покривна система може да бъде най-често – топъл или студен скатен покрив. При топлия покрив трябва да положим топлоизолация под керемидите, за да го различи от студения, при който топлоизолацията не присъства и най-често подпокривното пространство се използва за различни от битовите нужди. За това в настоящата статия ще разгледаме подробно изпълнението на един стандартен топъл скатен покрив. В зависимост от материала, с който е направена конструкцията, той бива дървен, стоманобетонен или метален. В нашия пример ще се спрем на дървен топъл скатен покрив. Предвиден е целогодишно да се излага на сериозни климатични въздействия – дъжд, сняг, вятър и др., които в повечето случаи улесняват навлизането на вода през разместените или повредени керемиди и водят до промяна в нормалното функциониране на конструкцията. Това екстремално влияние от своя страна води до нарушаване на комфорта в цялата постройка и намалява ефекта от топлоизолацията.

Зони на полагане на подпокривни фолиа и мембрани
Топлоизолационният слой е паропропусклив. За това водните пари през зимата лесно преминават през него и достигат керемидите, които са и най-студената повърхност на покрива. Те преминават през вътрешността на сградата и подпокривното пространство и образуват конденз на местата, където срещнат преграда: битумизирана хартия или паронепропускливи мембрани /фолиа/. Натрупващата се влага поврежда дървената конструкция и топлоизолацията, като трайно и необратимо намалява техните качества.

Отстраняване на опасността от този проблем намираме в свойствата на паропропускливите фолиа и мембрани.

В наши дни те намират своето важно място при съвременните покривни конструкции. Системата на Техносим предоставя избор между две различни паропропускливи подпокривни фолия и мембрани.

I. Парна бариера /контролиращ слой/

Този слой се полага на дъното на обшивката, под топлоизолацията, за да контролира преминаването на водни пари към топлоизолацията, които могат да влошат качествата й. Тези фолиа трябва да притежават следните характеристики:

– паропропускливост – макс. = 40 гр/м²/24ч.
– дифузно- еквивалентна дебелина – Sd = 1,00 м.
– плътност – макс. = 110 гр/м²

Забележка: При изпълнение на студен покрив /без топлоизолация/ този слой не се полага.

Фирма Техносим предлага подкеремидно фолио Silver за парна бариера.

II.Подкеремидна мембрана- паропропускащ слой

Тази мембрана решава всички проблеми по защитата на топлоизолацията и прилежащото подпокривно пространство от пагубното влияние на влагата, като също така оползотворява максимално рационално и функционално подпокривния обем. Топлият и влажен въздух, издигащ се от вътрешността на постройката към тавана може да премине свободно и безпрепятствено през паропропускащата мембрана.

Ако по вътрешната повърхност на керемидите водните пари образуват конденз или през тях проникне дъждовна вода по някаква причина, то водните капки ще се оттекат по горната повърхност на паропропускащата мембрана към улуците, без да намокрят топлоизолацията. Този предпазващ слой се монтира непосредствено над топлоизолацията или под керемидите.

Подкеремидната мембрана  трябва да има следните характеристики:

– паропропускливост – 1500÷5000 гр/м²/24ч.
– дифузно-еквивалентна дебелина – Sd = 0,015÷0,030 м.
– плътност – от 110 до 175 гр/м²

Забележка: От особена важност е да се знае коя страна на паропропускащите мембрани е лицева, за да се монтират правилно. В противен случай ефектът е обратен. Това важи за всички видове фолия и мембрани. Обикновено има указания на опаковката за посоката на пропускане на водните пари.

Техносим предлага следните видове подкеремидни фолиа и мембрани: TopDach, Classic, Maxi и Strong. Това са три и четирислойни силно паропропускливи мембрани за подкеремиден монтаж.

Определяне на необходимите количества подпокривни мембрани
За определяне необходимите количества пародифузни фолиа/мембрани/ отново стигаме до използване на чертежа с плана на покрива, който описахме в първите статии. От него определяме квадратурата на покрива и освен количеството керемиди, можем да определим и изчислим необходимата квадратура за подпокривни фолиа /мембрани/, по следната формула:

Х  (необх. площ на подкеремидната мембрана) = F (площта на покрива в м²) х 1.07 {}
(1,07 –коеициент, отчитащ препокриването на мембраната в местата на снаждане)

Трябва да се има предвид, че  паропропускливите мембрани, които предлагаме са с размери 1,5 м  х 50 м т.е. в една ролка имаме 75 м². Това улеснява определянето на  необходимото количество ролки.

Надяваме се, че Част I, Част II и Част II на статиите от поредицата да Ви помогнат, да изчислите и остойностите настоящите и бъдещите свои проекти, свързани с покриви и покривни системи. При други въпроси или нужда от индивидуална консултация, нашите технически консултанти могат да Ви помогнат с решения и съвети. Те могат да направят количествените сметки,  да Ви информират  относно продукт и аксесоар от системата,  да изготвят детайлни указания за полагане, както и да решат проблеми при специфични покривни конструкции.