pixel

Насърчават енергийна ефективност в бизнеса със 150 млн. евро

Вчера беше представена нова схема за финансиране по ОП „Конкурентоспособност“ – Програма “”Енергийна ефективност и зелена икономика‘‘.

Новият финансов инструмент ще бъде представен от министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.

По ОП „Конкурентоспособност“ ще бъдат отпуснати безвъзмездно 150 млн. евро за микро-, малки и средни предприятия за реализиране на проекти в енергоспестяващи производствени технологии и технологии от възобновяеми енергийни източници, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.

Европейската банка за въстановяване и развитие, от своя страна, ще предостави кредитна линия, чрез шест български банки (Алианц Банк България, ДСК Банк България, МКБ Юнионбанк, Прокредит Банк България, Райфайзен Банк България и УниКредит Булбанк), на стойност между 50 и 150 млн. евро за мостово финансиране на проектите.

Това е пилотен проект, при който финансовите институции са участници в процеса, каза министър Добрев. По неговите думи съчетаването на кредитната линия на ЕБВР със субсидията по оперативната програма подпомага успешната реализация на проектите. Министърът коментира, че през последните години е имало случаи на спечелени проекти, от които компаниите е трябвало да се откажат заради липса на съфинансиране.

publics.bg

 

Може да харесате още...