Националния финал на 8-ми Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“ се проведе на 9-ти Април.

Темата на конкурс 2012 е „Обновяване и обществено развитие на пост-индустриална зона в района на басейн Трент в Нотингам, Великобритания“, която обхваща следните основни теми: проект- предложение за регенериране, обновяване и създаване на квартал, в който да се настанят 12-15 семейства; да се развие и проектира необходимата инфраструктура, да се осигурят работни места /офис-площи/, места за отдих и забавление. Проектът и новите функции да бъдат част от програма за обновяване, основана на съвременни идеи за „устойчиво” пост-индустриално градско възстановяване, регенерация и развитие и да даде нов импулс и живот в развитието на съществуващата градска среда. Новите жилищни сгради трябва да отговаря на концепцията за „Мулти – Комфортна Къща на Изовер”, което означава най-висок топлинен комфорт, спестявания на енергия, намаляване на вредни емисии на СО2, отлични акустични качества, противопожарна защита и безопасност.

Началото на конкурса бе дадено през октомври и работата със студентите продължи със серия от специализирани лекции за основни принципи в проектирането на пасивни къщи, за съвременните решения в топло- и звукоизолации, както и за изчисленията на енергийното потребление със специализиран софтуер на Изовер – Дизайнер 2.0. На студентите им беше предоставен достъп и до първата в света база данни с архитектурни детайли за пасивно строителство, разработени от Изовер и сертифицирани от Passive House Institute в Darmstadt.

През март и април идеите на студентите започнаха да добиват форма. В помощ на младите проектанти за завършването на проектите се включиха доц. д-р арх. Боряна Генова от катедра „Жилищни сгради“ в УАСГ и много други преподаватели от трите ВУЗ-а-участници.

Журирането се проведе на 9-ти април от 10:00 в Изложбената зала на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, който е дългогодишен партньор на Изовер в организирането на студентския конкурс.

Жури в състав:

1. Мария Кухтева – Управител на Сен-Гобен Констракшън Продъктс България – Изовер

2. доц. Д-р арх. Боряна Генова – катедра „Жилищни сгради” в УАСГ

3. арх. Георги Николов, архитектурно студио АРХЕ, Председател на УС на ИГ Пасивни сгради България

4. арх. Жулиан Начев – Член на ИГ Пасивни сгради България

5. арх. Веселин Веселинов – 1-ва награда на националния финал и 2-ра награда на международния финал 2009 г. разгледа представените проекти и ги оцени съобразно критериите по задание за проектиране.
След като миналата година бeше въведена нова система за оценяване на проектите, гарантираща цялостна прозрачност на журирането, студентите могат да видят не само крайните си оценки, но и сбор от оценки за всеки един от критериите за оценяване.

Авторите на проектите представиха своята концепция пред журито, свои поддръжници и гости. След всяко представяне, освен за изясняващи въпроси, журито отделяше време да даде насоки за възможни подобрения на проекта и съвети как да се направи. Това беше и най-полезната част от събитието, не само за конкретния участник, но и за аудиторията. Дискусията и защитата на проектите увери присъстващите в обективността и градивността на журито.

Наградените проекти са:

1-во място: Катерина Ангелова Васева – УАСГ
 

2-ро място: Павел Павлов Цочев и Александър Антониев Тодоров – УАСГ
 

3-то място: Георги Грозданов Грозданов, Ивайло Александров Александров и Зорница Георгиева Петрова – ВСУ „Любен Каравелов“

Освен парични награди на стойност от 1500, 1000 и 500 лв съответно за 1-во, 2-ро и 3-то място, студентите ще имат правото да представят България на Международния финал, който тази година ще се проведе в Братислава, Словакия, където ще участват 22 държави: Австрия, Белорус, България, Великобритания, Германия, Естония, Испания, Казахстан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украина, Финландия, Хърватска, Чешката република.

Най-активните участници в лекционния курс получиха удостоверения за завършен курс по „Основни принципи в проектирането на Мулти-Комфортна къща“ и успешно прилагане на методи за енергоефективно строителство и Устойчиво развитие.