Нов раздел в сайта на ИЗОВЕР

Енергийно ефективно и Устойчиво строителство. Референтни обекти.

В раздела ще можете да наблюдавате процесите на строителство на референтните за ИЗОВЕР енергийно-ефективни и устойчиви сгради като Мулти-Комфортни Къщи, Пасивни къщи, Нулево-енергийни къщи и всички други, които осигуряват комфорт на обитателите, спестявания на енергия, намаляване на вредните емисии на СО2 като опазват околната среда.

Енергийна ефективност
Сен-Гобен Изовер е експерт в енергийната ефиктивност и предлага на пазара добри строителни решения в помощ на глобалните усилия за намаляване на парниковия ефект и сметките за енергия.
В повечето страни енергийното потребление на сградите достига 40%, което прави потенциала на енергоефективността им голям. Използването на изолация и енерго-спестяващи технологии намалява тази консумация до 80%.

Устойчивото строителство
Устойчивото строителство цели намаляване на влиянието на сградите върху околната среда през целия им жизнен цикъл, като същевременно оптимизира икономическата им стойност, комфорта и безопасността на живущите.

В момента можете да разгледате 3 Мулти-Комфортни Къщи, а именно:

1. Първата в България ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща “Water House”.
Етап на строителството: завършена

2. ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща “Китката”.
Етап на строителството: интериорно оформление

3. ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща в Делта Хил, с. Кладница.
Етап на строителството: груб строеж