Нова инжекционна смола КВ-Рох IN® KЬОСТЕР – изключителна адхезия към субстрата и проникване в пукнатините!

Поради многобройните запитвания за епоксиден инжекционен материал, KÖSTER BAUCHEMIE AG разработи нова инжекционна смола, с която да задоволи тези нужди на пазара. Тази смола бе използвана на няколко тестови обекта и показа изключителни качества, както в лабораторни, така и в практически условия, което доведе до включването ú в нашата стандартна продуктова гама:

КВ-Рох IN ® КЬОСТЕР.

КВ-Рох IN ® КЬОСТЕР се използва без предварително инжектиране за запълване и затваряне на сухи и влажни пукнатини, фуги и кухини. КВ-Рох IN ® КЬОСТЕР се използва в случаите, когато стените на пукнатините, фугите или неравните конструктивни елементи трябва да бъдат структурно свързани в едно цяло.

Материалът отговаря на изключително високите стандарти за инжекционни смоли по отношение на техническите характеристики.

– висока якост на натиск > 50 N/mm²
– много висока адхезионна якост
за сух стандартен бетон > 4 N/mm²
за влажен стандартен бетон > 2 N/mm²
– продължителна трайност на работния разтвор прибл. 80 мин.
– нисък вискозитет прибл. 120 mPa.s

КВ-Рох IN ® КЬОСТЕР не съдържа разтворители и представлява 100 % твърд епоксиден материал без съдържание на пълнители и омекотители. Неговата специална формула определя употребата му не само за сухи, но също и за влажни пукнатини.

Продуктът притежава отлична адхезия спрямо бетона, камъка, зидарията и метала.

КВ-Рох IN ® КЬОСТЕР вече е тестван по отношение на неговата адхезионна якост в Института за изпитване на материалите MPA Braunschweig. Изпитанията са направени върху бетонови ядки, които са били инжектирани в сухи условия и в условия, при които бетонът е бил влажен. Тестовете на адхезионната якост на опън показват много високи стойности – средно над 3 N/mm².

Ниският вискозитет дава възможност на КВ-Рох IN ® КЬОСТЕР да проникне много дълбоко в геометрията на минералните пукнатини, осигурявайки подходящо и постоянно повторно свързване на конструктивните строителни елементи.

Долните снимки показват ядките, извадени на строителен обект във Великобритания и илюстрират отличната способност за проникване на КВ-Рох IN ® КЬОСТЕР в пукнатините. По време на микроскопските анализи са идентифицирани фини пукнатини – до диаметър 0.037 мм.

Продуктът се предлага в 6 кг комбинирани опаковки и може да бъде съхраняван 12 месеца.

BTG Система КЬОСТЕР

BTG-Системата КЬОСТЕР представлява новоразработена подова система за балкони, тераси и индустриални подове. Тя се полага лесно, екологичен чист продукт е, с привлекателен външен вид, силно устойчива на механични натоварвания и не се хлъзга. Системата се състои от:
– EM-VS КЬОСТЕР
– Цветен чипс КЬОСТЕР
– TS-Прозрачен КЬОСТЕР

ЕМ-VS КЬОСТЕР представлява епоксидно подово покритие на водна основа, което са нанася на тънки слоеве. Тези нови продукти са разработени с участието на модерни суровини. Преимуществата на тази система са, че тя е екологично чиста (не замърсява въздуха нито по време на работа, нито впоследствие), не съдържа разтворители и може да се полага върху леко влажни субстрати. Цветният чипс КЬОСТЕР се поръсва обилно върху системата, в резултат на което се получава визуално привлекателна повърхност.

Това увеличава също така и механичната якост на системата и я прави нехлъзгава.

Системата завършва с прозрачна изолация TS-прозрачен КЬОСТЕР – нов продукт на основата на полиуреа. Продуктът се полага лесно и е достъпен за пешеходен трафик само след 30 минути.

Изолацията с TS-прозрачен КЬОСТЕР осигурява финиш с кадифен вид. Тя предотвратява проникването на вода в системата и увеличава механичната якост на цялата система. TS-прозрачен КЬОСТЕР е устойчив на ултравиолетовите лъчи и се почиства лесно. BTG Системата КЬОСТЕР е идеален продукт за подови покрития, изложени на средни до високи механични натоварвания. Лесното полагане, атрактивният визуален ефект, устойчивостта на механични въздействия и екологичната чистота на цялата система, които са характерни за нея, я поставят извън всяка конкуренция.

Сфера на приложение за:
КЬОСТЕР IN 3, КЬОСТЕР IN 4 и КЬОСТЕР IN 5

Инжекционните смоли IN 3 КЬОСТЕР и IN 4 КЬОСТЕР вече са с нова формула. Смолите сега могат да се прилагат без предварително инжектиране в сухи или леко влажни пукнатини.

Променено е и смесителното съотношение на IN 3 КЬОСТЕР, което вече е 1:1 в тегловни единици.

Поради новата формула е преразгледана и сферата на приложение на IN 3 КЬОСТЕР, IN 4 КЬОСТЕР и IN 5 КЬОСТЕР.

Таблицата по- долу ще ви даде повече информация за това.

 Сфера на приложение КЬОСТЕР IN 3 КЬОСТЕР IN 4 КЬОСТЕР IN 5
 Фуги стена – под  ++
 Заздравяване на почвата  ++
 Инжектиране на маркучи  ++  ++
 Конструктивно укрепване (в сухи и влажни пукнатини)  ++
 Еластично свързване ( сухи, влажни и
напоени с вода пукнатини)
 ++
 Фини пукнатини  ++  ++
 Много фини пукнатини  ++  +
 СЕ – сертификат  EN1504 – 5

BD-50 КЬОСТЕР – с нова опаковка

Във връзка с разнообразните клиентски предпочитания фирма КЬОСТЕР промени размера на предлаганите опаковки за BD-50 КЬОСТЕР. Сега продуктът се предлага в опаковки от 10 кг, както виждате на снимката вдясно.

ЕN-1504-5 CE сертификат за IN 5 КЬОСТЕР

IN 5 КЬОСТЕР беше успешно тестван съгласно стандарт ЕN 1504-5 на МРА Braunschweig, Германия.
ЕN 1504-5 Изпитателният доклад дава отлична информационна основа за консултиране на клиентите.
Освен основните технически характеристики от рода на специфично тегло, вискозитет и трайност на работния разтвор, ЕN 1504-5 установява стойностите за: якост на опън, адхезионна якост, капацитет за удължаване, водонепромокаемост, инжектируемост и трайност.

Новият сертификат е валиден до октомври 2017 г.

Успешен ресертификационен одит

IN 5 КЬОСТЕР беше успешно тестван съгласно стандарт ЕN 1504-5 на МРА Braunschweig, Германия.

ЕN 1504-5 Изпитателният доклад дава отлична информационна основа за консултиране на клиентите.

Освен основните технически характеристики от рода на специфично тегло, вискозитет и трайност на работния разтвор, ЕN 1504-5 установява стойностите за: якост на опън, адхезионна якост, капацитет за удължаване, водонепромокаемост, инжектируемост и трайност.

Новият сертификат е валиден до октомври 2017 г.

За нас е удоволствие да съобщим, че KOSTER BAUCHEMIE AG премина успешен ресертификационен одит, извършен от сертификационната компания DNV (Det Norske Veritas) на 27 октомври тази година.

Сертификатът се отнася до разработването, производството и продажбата на хидро-изолационни продукти и е валиден до 2015 г.

За контакти с Кьостер България.