pixel

Общините и АПИ ще разполагат с 56 млн. лева за проекти за превенция на свлачища

За първи път с пари по ОП „Околна среда“ ще се финансират проекти за превенция от свлачища. Предвидени са 56 млн. лв., които могат да се използват от Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините. В момента МОСВ и МРРБ обсъждат методиката за избор на проектни предложения. Очаква се до края на годината процедурата да бъде обявена. 20 млн. лв. са предвидени за изграждане на инфраструктура, която предпазва от наводнения.
Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на среща с кметовете от Североизточния регоон, провела се вчера в Търговище.

Министърът призова общините да акцентират върху разработване на проекти, в които има по-малко бетон и повече екосистемни решения.

Общините ще могат да разчитат на 1,350 млрд. лв. за екологични проекти през 2016г. по финансовите инструменти, които МОСВ управлява.
Те са за проекти за изграждане на устойчива водна инфраструктура, ефективно управление на отпадъците като ресурс, подобряване качеството на атмосферния въздух, превенция от наводнения и свлачища.

От тях 374 млн. лв. по ОПОС ще бъдат насочени в сектора на отпадъците. През настоящия програмен период обаче няма да могат да се изграждат депа. Средствата ще бъдат използвани за инсталации за предварително третиране, така че да се намали количеството на отпадъците, които се депонират.
Ново е също, че ще се финансира строителството на съоръжения за третиране на утайки от пречиствателните станции.
61 млн. лв. са предвидените през 2016г. средства по ПУДООС за изграждане на инфраструктура в областта на водния сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени
14 млн. лв. от Националния доверителен екофонд са насочени към реализацията на мерки за енергийна ефективност, а 1 млн. лв. за стимулиране използването на екологични превозни средства.

Инвестициите в Североизточния район за планиране са 415 млн. лв.,
реализирани чрез 62 проекта. Проектите по ОПОС са 42, по ПУДООС – 14, по НДЕФ(Националния доверителен екофонд) – 2.
С финансиране по ОПОС 2007 – 2013 е положена близо 300 км ВиК мрежа, изградени са четири пречиствателни станции – Варна-Акациите, Провадия, Нови Пазари, Велики Пазар, към които са присъединени над 15 000 жители. Все още няма изградени ПСОВ в Шумен и Тервел.
През миналия програмен период с пари от ОПОС са изградени и две регионални системи за управление на отпадъците (Аксаково и Добрич), с общ капацитет 641 944 тона, които обслужват общо 12 общини и близо 600 000 жители. В област Търговище са изпълнени 6 проекта по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ и са инвестирани 16,8 млн. лв. Изградена е 57 км ВиК мрежа.
Следващата среща за кметовете на общини от Северен централен район за планиране, в който са областите Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново, е днес във Велико Търново.

infrastructure.bg

Може да харесате още...